Konformist Ulema

Kalabalık Müslüman toplumu, İslamî geleneklere ve onun temsilcisi olan otoritelere, ulemaya saygı göstermeye devam ederken aynı ulema, Müslümanların çaresizce ve yaygın biçimde aradıkları siyasî adalet ihtiyacını ya görmezlikten gelmekte ya da tamamıyla inkâr etmektedir.
Buradaki konu İslam’ın politize olması değil, İslam’ın depolitize olmasıdır. İslam’ın esasında ve özünde dinî ve siyasî yaşamla ilişkili olmasına rağmen, İslam toplumları İslam dışı bir şekilde gelişim göstermişlerdir.
Ulema, öncelikle hukuk bilgini olmuştur. Peki nasıl ve neden İslamî gelenek nomokratik (hukukî) bir karakter kazanmıştır?
İslam, önceden de belirttiğim gibi, siyasi olarak canlı bir din olarak doğmuştur. Dindar fakat eylemci ortam, Kur’an okuyanlara yabancı gelmeyecektir. Burada şunu vurgulayabiliriz: İslam’ın doğuşu aşamasında Müslüman olmayanlar çoğunluktaydı ve ilk halifelerin önderliği daha siyasi bir karakter kazanmıştır. Buna karşılık, zaman ilerledikçe, ilk halifelerin aksine Müslüman çoğunluk üzerinde hüküm sürülmüştür ve hukuk baskın hâle gelmiştir.
Modernitenin kapsamını genişletmesi ve İslam toplumlarına nüfuz etmesiyle birlikte idealler ve gerçekler arasındaki gerilim artış göstermiştir.
Önderlik, yürütmeyi kollektif olarak yerine getirmek demektir. Buna karşılık hükümdarlık, silâhların gölgesinde sürdürülür. İslam’ın kutsallığı ve din, devlet gücü (hükümdarlık) ile bağdaşamaz. Buradaki esas nokta, ulemanın hükmedenlerle birlikte hareket etmesidir. Velev ki ulema, hükmedenlere doğru bir yol göstersin, hiçbir önemi yok. Aranan ulema bir eylemcidir, savaşçıdır, devrimcidir!
Ergin Kurt
Devamını oku ...

İslam’ın Sol Yanı

İslam’ın kendisinde -inanan ve inanmayan, efendi ve köle, kadın ve erkek arasında- üç temel eşitsizlik vardır. Bunların aşılması gerekiyor. Transpozisyonu (kendini bir başkasının yerine koyma) mümkün kılan bir içselleştirme hâli gereklidir. Kendi tekilliğimizin bilincine varabilmemiz, başkalarını gerektirir. Tekil, bütünden hareketle anlaşılır; bunun gibi, bütün de tekilden. Göz, aşırı büyüklükteki bir şeyi göremeyeceği gibi, çok küçük bir şeyi de göremez.
Buradan, “bilmek, ilişkiyi bilmektir” şeklinde bir ilke çıkar. Unutulmaması gereken nokta, Osmanlıların güneydoğu Avrupa’daki hâkimiyeti Anadolu’da olduğundan çok daha hızla genişlemiştir. İslam, Batı’nın hayatta kalışını belirsizleştiren ve bunu en azından iki kez gerçekleştiren tek medeniyettir. Avrupa’daki İslam incelemeleri, Orta Çağ’da başlamıştı ve fethedilen değil, fetheden bir dünyayla ilgiliydi. (Oryantalizm Tartışmaları)
Yokluğun ve fakirliğin ilahi bir plan olmadığını haykıran zihniyet, şimdi yokluğu ve fakirliği kısmet ve rızık meselesi olduğunu ispat etmeye başladı. “Yeryüzü Allah’ın arzıdır” diyenler, şimdi “oralar buralar bizim atalarımızın toprağıdır” diyorlar. İki hurma ile iftar eden peygamberin ümmeti ile sevinenler, şimdi gösteriş ve şaşalı partilerle sofra kurar hâle geldiler. Yoksulların eline silâh vermekten korkan devlet, onları kimi zaman dışarıya savaşa gönderiyor. Müslümanların hızla artan nüfusuyla övünmemiz, bana şişmanlığıyla övünen ve aldığı yeni kilolardan haz duyan bir adamı hatırlatıyor.
Bugün iktidarda olan hükümeti İslam’a nispetle eleştirmek yanlıştır. Bu eleştiri, devletin ve burjuvazinin talebidir. İslamcılığın bir siyaset felsefesi yoktu. Dolayısıyla bu düşünce, bir yere çarpmak ve dağılmak zorundaydı ve şu anda o oldu.
Politikacıların bir ulusun vicdanı olmadığı gösterilmelidir. Dünkü boynu bükük kurnaz, bugünkü zalim olmuştur. İslam’ın sağ yanı, inşaatlardan nefes alamayacak kadar dolu bir meydanken, İslam’ın solunda ise devasa bir boşluk var.
Siyasi İslam teması, bize önemli bir gerçeği unutturmuştur. İslamî dirilişin temeli, zorunlu olarak toplumsal veya sivildir, sadece dönem dönem siyasi olmuştur. Hatta AKP’nin, kurum inşası politikasına uyarlanmakta, yaşadığı sıkıntılar da bu altyapıdan kaynaklanmaktadır. Siyasi güç, tarihin belli bir anında sosyal güçten ayrılmıştır. Siyasi güç, sosyal gücün içinde eriyecektir.
Ergin Kurt
Devamını oku ...

Fidel’e Şarkı

Gidelim dostum,
Şafağın coşkun habercisi,
Gizli yollardan geçip
Kurtaralım sevdiğin yeşil ülkeyi.
Gidelim dostum,
Öcünü almak için haksızlıkların,
Asi yıldızlar parlasın alnımızda,
Yenemezsek ölürüz, ne çıkar?
İlk silâh sesiyle uyanacak topraklar
Uykusundan olmuş gencecik bir kız gibi.
Yanında olacağız senin, biz sessiz savaşçılar.
Yanında olacağız.
Sesin dört rüzgâra duyurduğunda
Toprak reformunu, adaleti, ekmeği, özgürlüğü,
Yansıtmak için bütün sözlerini senin
Yanında olacağız.
O zalimi ezip geçtiğimiz zaman
Günbatımında,
Son savaşa hazırlanacağız dostum.
Yanında olacağız.
Kalbinden vurduğumuzda o yabani hayvanı,
Kurtuluş savaşında,
Yüce yüreklerimizle dostum,
Yanında olacağız.
Korkma, ürkütemezler bizi.
Onların silâhları paradır, madalyadır.
Bir tüfek ver bize, kurşun ver, bir taş parçası ver,
Başka bir şey istemez.
Ama mavzerlerle biçilecek olursak
Amerikan tarihine yaptığımız bu yolculukta
Kübalıların gözyaşlarından dokunmuş
Bir örtü örtsünler biz gerillaların,
Biz savaşçıların kemiklerine.
Başka bir şey istemez.
Che Guevara
Türkçesi: Ülkü Tamer
Ant Dergisi
4 Şubat 1969
Devamını oku ...

Sarı Yelekliler

Jean-Claude Michéa’dan Sarı Yelekliler
Hareketine Dair Bir Mektup
Çok kısa ve dolayısıyla çok öz birkaç lafım var, çünkü kışa hazırlık yüzünden işimiz başımızı aşmış vaziyette burada: kesilecek odunlar, malçlanacak bitki ve ağaçlar vb.-. Sizin yorumlarınızın tamamına da Lieux communs’un tezlerinin çoğuna da (sadece son cümle, “batıcılığı” yüzünden bana biraz zayıf geliyor: Asya’da, Afrika’da veya Latin Amerika’da da, gerçek halkçı özgürlük kültürleri kesinlikle var) hâliyle katılıyorum.
“Sarı yelekliler” hareketi (yeri gelmişken: Solun Esrarları kitabımda örneğini verdiğim, halktan gelen yaratıcılığa güzel bir örnek) bir anlamda “Gece ayakta”nın tam tersi. Bu son bahsettiğim hareket, çok basitleştirirsem, öncelikle tüm politik dikkati sadece Wall Street’in ve meşhur “% 1”in iktidarına -çok belirleyici olsa da- yönlendirerek radikal Sistem eleştirisini etkisiz hâle getirmek üzere “% 10”dan (başka bir deyişle, modern kapitalizmin teknik, politik ve “kültürel” yönetimini üstlenenler veya üstlenmeye namzet olanlar) gelme -ve burjuva basınının büyük kısmınca da desteklenen- bir girişimdi.
Sonuç olarak, Mitterand döneminden beri hem solun hem de aşırı solun (ve özellikle de Regards,Politis, NP“A”[*], Paris VIII üniversitesi gibi en açıkça karşı-devrimci ve halk karşıtı kesimlerinin) liberal yöneticilerini içinden çıkartan en önemli kesim olan bu çok devingen ve aşırı tahsilli şehirlilerin -gerçi bu yeni orta sınıfların içindeki bir azınlık da şurada burada belli bir “prekerleşme” ile tanışmaya başlıyor- bir isyanı idi. Bu örnekteyse aksine, sol sömürücülerle sağ sömürücüler arasında tercih yapmayı reddedecek düzeydeki bir devrimci bilinçle (oranın Clémentine Autain’leri ve Benoit Hamon’ları son derece vaatkâr bu hareketi, halk tabanından peyderpey kopartarak gömmeyi başarana kadar, Podemos da 2011’de ilk başta böyleydi) isyan edenler Christophe Guilluy’nun çözümlediği gibi (bu arada ne hikmetse, başka soytarıların yanı sıra Keynes bozması Besancenot’dan yer kalmayan televizyondaki talk-showlarda onu hiç görmüyoruz), alttakiler.
Guillaume Pitron’un Kıt Metaller Savaşı kitabında gayet güzel gösterdiği gibi, Batı ülkelerindeki kirliliği Güney ülkelerine taşımaktan ibaret olan “enerji alanındaki geçiş”i sahneye koyan ve bu spontan hareketin taşıyıcısını bir “araba ideolojisi” ve “sigara içen ve dizel araçlar kullanan tipler” olarak gören saray “çevreci”lerinin argümanı ise hem absürt hem de edepsizce: Sarı yeleklilerin çok büyük kısmının arabalarını alıp çalışmak için her gün evlerinden 50 km. öteye; öte beri almak için genelde 20 km. ötedeki bomboş bir araziye kurulu olan, bölgelerindeki tek alışveriş merkezine; veyahut da emekliliği daha gelmemiş tek doktorun 10 km. ötedeki muayenehanesine gitmek zorunda olmaktan hiç zevk almadıkları kesin. (Bütün bu örnekler, Landes bölgesindeki kendi tecrübelerimden! Hatta ayda 600 Avro’yla geçinen ve ayın hangi günü şimdilik hâlâ almaya parası yettiği dizeli -fakirlerin benzini- bitmeden alışveriş için Mont-de-Marsan’a gidebileceğini hesaplamak zorunda olan bir komşum var.) Gerçek sorunun tam da, birbirlerini takip eden sağ ve sol hükûmetlerin 40 yıldır sistematik olarak uyguladığı liberal programın köylerini veya mahallelerini yavaş yavaş, hiçbir acil ihtiyaç maddesinin satılmadığı tıbbi çöllere çevirdiğini ve maaşı kötü bir iş teklif edebilen en yakın şirketin onlarca kilometre ötede bulunabildiğini- “banliyöler için planlar” varsa da ve iyi ki varlar, Fransa halkının çoğunluğunun yaşadığı, “tarihin yönü” ve “Avrupa inşası” tarafından resmî olarak ölüme terk edilmiş bu köyler ve kasabalar için hiçbir şey yapılmadı- ilk anlayanın bilakis onlar olduğuna şüphe yok.
Yani Sarı Yelekliler’in bugün savunduğu -güya tüketim toplumuna entegrasyonlarının (Lyonlu veya Parisli değil onlar!) “işareti” olarak-, arabanın kendisi değil. Çok basit: elden düşme aldıkları (ve Avrupa Komisyonu’nun hiç durmadan yeni “teknik denetim” normları icat ederek ellerinden almaya çalıştığı) dizel arabaları, kapitalist sistemin, küreselleşmenin kazananlarına gittikçe daha çok kazandıran mevcut hâlinde hayatta kalmak, yani bir çatıya, bir işe ve kendilerinin ve ailelerinin karnını doyuracak yiyeceğe sahip olmak için son şanslarını temsil ediyor. Bu konuda ders verme cüretine sahip olanların, öncelikle kerosen solu[**] -“çevreci” ve “stk’cı” doğru söylemi dünyanın her yerindeki üniversitelere (ve bütün “Cannes Festival”lerine) götürmek için bir havaalanından öbürüne koşanlar- olması da cabası! Metropollerdeki sefil saraylarından başka bir şey bilmeyenler, kulübelerde hâlâ rastlayabildiğimiz (konuşan yine Landes tecrübem) hâyânın yüzde birine bile sahip olmayacak, o kesin.
Velhasıl benim kendime sorduğum tek soru (ortaya çıkışıyla, birleştirici programıyla ve gelişim şekliyle 1907 büyük Midi isyanına hiç uzak olamayan) böyle bir devrimci hareketin zamanımızın son derece üzücü politik şartlarında nereye kadar gidebileceği. Zira unutmayalım ki önünde bir sol Thatcher hükûmeti (bu arada Macron’un baş danışmanı da, Londra Şehri’nden bir işadamı olan ve Fransa’da Maggie cadısının bütün eserlerine önsöz yazan Mathieu Laine) var; yani sinik ve korkusuz, “büyüme toplumu”nu ve onun doğal uzantısı olarak yargıçların, günümüzde muzaffer olan antidemokratik iktidarını dayatmak için en korkunç Pinochet aşırılıklarına (Maggie’nin Gallerli madencilere veya İrlandalı açlık grevcilerine yaptığı gibi) gitmeye açıkça hazır -bu, onu kendinden öncekilerden ayıran nokta- bir hükûmet. Ve tabii bu aşırılıklar konusunda aşağılık Fransız medyatik personelinden herhangi bir korkusu olmaz. Daha şimdiden 3 ölü ve bazılarının durumu ağır olmak üzere yüzlerce yaralının olduğunu hatırlatmak gerekir mi? Oysa, hafızam iyiyse, halk gösterilerinde, en azında anakara Fransası’nda benzer bir bilanço bulmak için 68 Mayıs’ına gitmek lazım. Peki bu ürkütücü gerçeğin medyadaki yankısı, en azından şu anda, böyle bir dramın layık olduğu düzeyde mi? Bu (geçici) bilanço mesela bir Vladimir Putin’in veya bir Donald Trump’ın eseri olsaydı France Info radyosunun bekçi köpekleri ne derdi acaba?
Son olarak, last but not the least, özellikle şunu unutmamalı: şayet Sarı Yelekliler hareketi büyümeye devam edecek olursa (veya hâlâ olduğu gibi, halkın kahir ekseriyetinin desteğini korumaya devam ederse) Benallo-Macron devleti, onu karalamak için Kara Blok ve “antifa”larını her yere göndermekte (büyük dönemin meşhur “kızıl tugay”ı gibi) veya intiharı anlamına gelecek politik çıkmazlara sürüklemekte (Macron devletinin, mesela zadist[***] Notre-Dame-des-Landes tecrübesini ilk baştaki halk desteğinden kopartmak için nasıl yollara başvurduğunu gördük) tereddüt etmeyecektir. Ancak MPP -Medya ve Para Partisi- (günümüzün Thiers’lerinin sloganı, herkese PMA diye özetlenebilir!) bu cesur hareketi geçici olarak dağıtsa dahi, bu en kötü ihtimalle, bunun sadece bir genel prova, uzun bir kavganın başlangıcı olduğu anlamına gelir. Zira alttakilerin (bir kez daha yinelemem lazım: halkın %75’inin desteklediği ve dolayısıyla medyatik bekçi köpeklerinin %95’inin tabiatıyla burun kıvırdığı) öfkesi çok basit bir sebeple dinmeyecek: artık dayanamadıkları ve istemedikleri için. Yani halk, kalıcı surette ayaklanmış vaziyette. Ve (çok namlı French American Fondation’ın son derece aktif propaganda elemanı Eric Fassin’in arzuladığı gibi) başka bir tane seçmedikçe hizaya girecek gibi de değil. Sağlı sollu Versailleslılar’ın (Londra’ya sığınan yasaklı Komüncüler’in ifadesine başvurursak) kulaklarına küpe olsun.
Büyük dostlukla,
Jean-Claude Michéa
Çeviri: Aslı Sümer
Çevirmen Notları
[*] NPA, Olivier Besancenot’nun liderliğinde kurulmuş olan Yeni Antikapitalist Parti’nin (Nouveau Parti Anticapitaliste) kısaltması.
[**] Kerosen, temel kullanımı uçaklar olan bir yakıt türü. Belli ki “havyar solu”na gönderme yapan ve aşağı yukarı aynı kitleyi niteleyen bu kavram, bildiğim kadarıyla daha önce hiç kullanılmamış.
[***] ZAD, zone à défendre, yani “savunma bölgesi” kavramının kısaltması. Bu kısaltma Notre-Dame-des-Landes kasabasında yeni bir havaalanı inşasına karşı başlayan hareketle birlikte dolaşıma girdi.
Devamını oku ...

Kriz ve Demokrasi

İstikrar, kapitalist sistemin tek yönetim biçimi değildir. Kriz ve kaotik süreçler de sermaye egemenliğinin yeniden tesisi adına en az istikrar kadar tercih edilmektedir. Günümüzdeki şiddet, korkutucu derecede “normal”dir. Kapitalizm zaten bunalımlar sayesinde ayakta durmaktadır.
Faşistleşme sürecinde olup biten, burjuvazinin siyasi bunalımı ile saldırı stratejisinin birbirine tekabül etmesidir. Faşistleşme sürecinin karakteristiği, işçi sınıfının burjuvaziye karşı mücadelesinin gittikçe iktisadî hak talepleri alanında sınırlı kalmasıdır.
Küçük burjuva ideolojisinin işçi sınıfı üzerinde etkisi vardır. Mesela kendiliğindencilik ve örgütlenmenin rolünü hiçe sayma. Buna karşı burjuvazinin işçi sınıfına karşı savaşı gittikçe siyasi bir karakter kazanmaktadır. Faşist partilerin ilk programları, küçük burjuvazinin “istekleri katologu”ndan başka bir şey değildir ve bu partiler, küçük burjuva taleplerini etkin bir şekilde desteklerler. Fakat dönüşsüzlük noktasından sonra, faşist parti, bir bütün hâlinde burjuvazinin çıkarlarını temsil eder. Faşist parti, küçük burjuvazinin çıkarlarını hâlâ belirli ölçülerde dikkate almaya devam ediyor olsa da, stabilizasyon döneminde faşizmin bir kez iktidara gelmesi ile birlikte bu çıkarlar bütünüyle terk edilecektir. Yaygın birikim rejiminden, yoğun birikim rejimine geçiştir söz konusu olan.
Büyük değişimlerin objektif şartlarını devrimciler değil; baskı, cebir ve şiddet getirerek burjuvazi hazırlar. Korkulması gereken şey, büyük şahsiyetlerin ahlaksızlığına tanık olmaktan ziyade, insanı büyüklüğe götüren ahlaksızlığa tanık olmaktır.
Yaygın iktidar ve hâkimiyet, gittikçe çevresini daraltarak, en sonunda bir fertte karar kılar. Bütün yetkiler bir şahısta toplanır. Asabiyetin en güçlü dönemi olan bu dönem, aynı zamanda zaafını teşkil eder. Eğer gece olmasaydı, yıldızlı gökyüzünün muhteşem manzarasından mahrum kalabilirdik. Asabiyet; ekonomik, sosyal ve siyasi gelişmeyi belirler ve değiştirirken, bu gelişme karşısında değişen bir gerçekliği yansıtır. Büyük iktidarın yanında, küçük iktidar odakları da oluşur. Asabiyet sabit değil, hareketlidir. Gelişme ve değişme vasfına sahiptir.
Küçümsenerek dile getirilen, “demokratik özgürlüklerin savunulması” için girişilecek her ortak mücadele, korkulacak bir şeyden ziyade tazelenmenin, yeni bir başlangıcın habercisi olacaktır. Reform diye hafife aldığımız bir girişim daha kalıcı, daha dayanıklı olabiliyor. Örneğin, işgününün sekiz saate indirilmesi bir devrim değil, bildiğimiz bir reformdu. Feodaliteyi yıktıktan ve kralları devirdikten sonra, demokrasinin burjuvazi ve zenginlikler karşısında geri adım atacağını düşünebilir miyiz?
Bilinmelidir ki, otokratik yönetimlerde insanlar istemeden kötülüğe yol açıyorken, demokrasilerde insanlar bilinçli bir çaba göstermeksizin halkın iyiliği için çalışırlar. Eşitliğin, politik dünyaya girdiği kadar, sonunda diğer alanlara da girmeyeceğine inanmak olanaksızdır.
İngiltere’deki Facebook kullanıcısı her üç kişiden biri, Momentum’un seçim videolarını ve mesajlarını görebildi, böylece milyonlar harcamadan da seçim kampanyası yürütülebildi. Dünyada teknolojinin, yani bilgisayar çağının getirdiği somut, nesnel, maddi imkânlar, temsili demokrasinin kitlelere tanıdığı kendini ifade etme imkânlarının ötesine geçiyor. Sosyal medya hâlâ göreceli olarak genç. Facebook ve diğer platformların hatalarından ders çıkarmaları gerek. Çünkü bu yapılar demokrasi için elzem.
Hiçbir şey, yeni düzenlemeler kadar çok tartışılan, sonucu belirsiz, uygulaması tehlikeli değildir. Çünkü yeni düzenlemeyi getiren insan, eski uygulamalardan yarar sağlayanların düşmanlığını kazanırken, yeni düzenlemelerden yana gözükenlerin de etkin bir desteğini alamaz. Gelgelelim zaman içinde alışkanlıklar yozlaşır, çünkü ortaya çıktıkları zamanki şartlarla toplumun yeni ihtiyaçları birbirinden farklıdır. O zaman da yenilik ihtiyacı kendini hissettirir.
Ergin Kurt
Devamını oku ...

Kurtuluş Yolu

Vietnam Ulusal Kurtuluş Cephesi’nin [Vietkong] hepimize öğrettiği ders şu: nükleer bombaya başka bir nükleer bombayla değil, insanlığın en eski direniş biçimi olan gerilla savaşı ile cevap verilir. Bu mevzuya epey vakıf olan Fidel Castro’ya sorduk bu soruyu. Gerillanın neden ve nasıl kazanacağını bize o anlatacak.
Silâhlı mücadelenin yegâne kurtuluş yolu olup olmadığına dair sorunuza şu cevap verilebilir. En azından bizim gibi bir ülkede, başka bir kurtuluş yolu yok. Bize göre, Latin Amerika ülkelerinin büyük bir kısmında silâhlı mücadele dışında başka bir seçenek bulunmamaktadır. Aynı durum, Asya ve Afrika’daki ülkeler için de geçerlidir.
Genelde emperyalizm, her fırsatta, öyle ya da böyle, devrimin demokratik zaferine mani olmak için güçlerini her bir ülkedeki oligarşiyle birleştirir. Halkı kendisine ancak silâhlı mücadeleyle kopartılabilecek bir iple bağlar. Devrimciler, en iyi yol olduğu için tercih etmezler silâhlı mücadeleyi. O, ezenlerin ezilenlere dayattığı bir yoldur. Dolayısıyla halkın karşısında iki seçenek vardır: çile çekmek ya da kavga etmek. Kavga, ekonomik ve teknolojik kaynaklara sahip olan düşmanı yenmenin yegâne yoludur.
Gerilla mücadelesi, araziyle alakalı kaynakların kullanımını, her şeyden önce, halkın toplumsal kaynaklarının kullanımını içerir. Bu mücadelede düşmanın teknolojik ve ekonomik kaynaklar açısından sahip olduğu avantajların üstesinden gelinir.
Arazinin sunduğu imkânları azami düzeyde kullanmak suretiyle, yaratıcı ve esnek bir tekniğe başvuran gerilla, toplumsal kaynakların, yani nüfusun en geniş katmanlarını, yani sömürülenleri, işçileri ve köylüleri seferber eder. Adil bir davadan ilham aldıkları, oldukça güçlü ahlâkî düşüncelerle harekete geçtikleri için gerillalar, mevcut mahrumiyete ve en ağır yaşamsal koşullara göğüs germeyi bilirler.
Önlerinde uzanan, yürünebilecek yegâne yolu devrim hedefine ulaşmak için yürürler. Bizim yaptığımız da bu. Ülkemizde dağlara yollar açma, halk için uygun hayat koşulları sunma, cehaleti ortadan kaldırma, gerekli olan her sahada ilerleme gibi tüm o hedeflere ulaşmak için yürüyoruz bu yolu. Yürüdük, hâlen daha yürüyoruz. Aynı zamanda gerçekleştirdiğimiz şeyleri savunmak için de hazırlıklar yürütüyoruz. Biz, bugünkü dünyada liberalizm koşulları uyarınca biçimlenmiş ülkelerin hiçbirinin güvende olmadığını da biliyoruz. İşte bu sebeple iki cephede çalışma yürütmemiz gerekiyor: devrim aracılığıyla yaratıcı bir itkiyle hareket etmek ama aynı zamanda her türden tehlikeli durumla yüzleşme veya ülkeye yönelik herhangi bir saldırı noktasında savunmacı bir itkiyle eyleme geçmek.
Vietnam dünyaya, emperyalizmle karşı karşıya olan tüm devrimcilere ve tüm insanlara, modern teknolojinin, onca güçlü ve büyük silâhların, farklı güçlerden oluşan bir koalisyonun, ABD tarafından Vietnam’a konuşlandırılan tam teçhizatlı askerlerin bile halkın desteğini alan devrimci bir hareketin ve gerillanın iradesini kıramadığını gösterdi. Bugün ABD’nin Vietnam’ın o kahraman halkına karşı yürüttüğü savaşta yenildiğini kimse inkâr edemez. Kanaatimize göre bu, Vietnam halkının dünyaya yaptığı en büyük iyiliktir.
Fidel Castro
1967
Devamını oku ...

Brezilya, Faşizm ve Liberalizmin Sol Kanadı

28 Ekim Pazar günü yapılan başkanlık seçimi yarışında Jair Bolsonaro’nun elde ettiği zafer ile dünya genelinde radikal sağın yeniden canlanma imkânı bulduğu gerçeğini artık kimse inkâr edilemez. Bay Bolsonaro, politik olarak baskıcı ve kültürel olarak tahammülsüz bu hareketin çirkin bir temsilcisi. Burjuva basında şu soru soruluyor: Seçmenleri böyle bir insana oy vermeye ikna eden psikolojik rahatsızlık nedir?
Böylesi bir çerçeve, radikal sağdaki yeniden canlanmayı demokrasinin temel kusurunun, yani seçmenlerin bir sonucu olarak, anlaşılmaz diye niteliyor. Başarısızlıkların tekrarı aşağı doğru tekrar dağıtılıyor. Çünkü Bay Bolsonaro politik olarak baskıcı ve kültürel olarak tahammülsüz olduğuna göre seçmenler de politik olarak baskıcı ve kültürel olarak tahammülsüz olmak zorundadırlar. Çünkü Bay Bolsonaro bir cinsiyetçi zorba ve homofobik olduğuna göre seçmenler de cinsiyetçi zorbalar ve homofobik olmak zorundadırlar.
Bay Bolsonaro’nun yükselişine dair açıklamalarda eksik kalan, son on yılda Brezilya’nın ülke tarihinde gördüğü en kötü ekonomik durgunluğu[1] yaşadığı gerçeğidir (Bkz: Aşağıdaki tablo). 14 milyon eski çalışan ve çalışma çağında Brezilyalı şuan işsiz. Birleşik Devletler’de ve Avrupa periferisinde 2008’den sonra tanık olunduğu üzere, Brezilya’nın egemen sınıfının daha zengin ve politik olarak daha güçlü hâle getirildiği koşullara liberaller kemer sıkma politikası ile cevap verdiler.
Tablo: Brezilya, 2008’de dünyanın geri kalan çoğu ülkesi ile birlikte küresel mali krizde durgunluğa girdi. 2012’de ülke tarihindeki en kötü ekonomik düşüşe dönüşen durgunluğa tekrar girildi. Liberaller bu gelişmeye Wall Street ve IMF’nin de desteğiyle, on yıl yürürlükte kalan kemer sıkma siyasetiyle cevap verdiler. Kaynak: St. Louis Federal Rezervi.
2014’ten bu yana, Brezilya’nın kamu borcunun/GSYİH oranı %20’den %70’e tırmanması IMF’yi kaygılandırdı.[2] Ama bu tırmanışın büyük kısmının IMF ve Wall Street tarafından himaye edilen ekonomik kemer sıkma siyasetine bağlı olarak düşen GSYİH’ten geldiğinden kimse bahsetmedi. On yıl yürürlükte kalan kemer sıkma siyaseti yüzünden liberal cumhurbaşkanı Dilma Rousseff 2016’da Wall Street darbesi olarak adlandırılabilecek bir gelişme dâhilinde, görevden ayrıldı. Muhtemelen Bolsonaro, Wall Street’e alınan kredileri nereye koyacağını söyleyecektir.
Birleşik Devletler’de 1990’larda finansın ve ticaretin serbestîleştirilmesinin politik hesapların sonucu olduğunu herkes bilir. Bu, bahsedilen serbestîleştirme siyasetini cumhuriyetçiler de demokratlar da uyguladılar, bu da politik hesapların belirli ekonomik çıkarlara hizmet ettiğini ortaya koyuyor. Bu çıkarların, onların istediklerine göre biçimlendiğinin ve ekonominin o çıkarlar üzerinden battığının bir önemi yok. Eğer ekonomik sorunlar, politik hesaplardan kaynaklanıyorsa demek ki o sorunların çözümü de politiktir, o hâlde daha iyi liderler seçilmelidir. Sorunların oluşumuna ekonomik çıkarlar sebep oluyorsa o vakit tek çözüm yolu, ekonomik ilişkilerin örgütlenme tarzını değiştirmektir.
1928-1932 arası dönemde Almanya’nın endüstriyel üretimi %58 düştü. 1933 itibarıyla altı milyon eski Alman çalışan dileniyor, çöpleri eşeleyerek satacak eşya arıyordu. Liberaller (Sosyalist Parti) bu gelişmeye yetersiz önlemlerle ve kemer sıkma politikası ile cevap verdi. Liberal çerçeve dâhilinde bunalım, politik alanda baş edilmesi gereken bir politik sorun olarak el alındı. Mevcut siyaset alanını orta yolcu uyum, mevcut sahayı belirledi. Adolf Hitler, Büyük Bunalım’ın dibe vurduğu noktada, 1933’te Almanya Şansölyesi olarak atandı.
Brezilya’da 2000’lerin başında Luiz Inácio Lula da Silva, daha iyi bilinen ismi ile Lula, 20 milyon Brezilyalıyı yoksulluktan kurtaracak bir solcu programı yürürlüğe koydu. Kamu borcu, kemer sıkma politikasının uygulanmasını dayatma noktasında kullanılmadan önce, 2008’de Wall Street tarafından çökertildikten sonra Brezilya ekonomisi kısa sürede sağlığına kavuştu. Dilma Rousseff ise egemenlere teslim oldu ve Brezilya tekrar durgunluğa girdi. Rousseff 2016’da görevden alındı. Wall Street ve IMF himayesinde[3] kemer sıkma politikası ile kuşatılmış olan ve seçimle işbaşına gelecek her türden liberal hükümet, aynı akıbetle karşılaşacaktı.
İtalya’da ise, 1920’lerde, Birinci Dünya Savaşı’ndan kaynaklanan borçların geri ödenmesi, faşist lider Benito Mussolini’nin yükselişinden önce uygulanan kemer sıkma politikasına ve durgunluğa yol açtı. Almanya’da, savaş tazminatlarının ödenmesi ve endüstriyel borçların geri ödenmesi, Weimar hükümetinin Büyük Bunalım’a cevap verme yeteneğini sınırladı. 1920’lerde endüstriye dayalı ekonomilerin finansallaşmasını kolaylaştıran liberal hükümetler, takip eden kapitalist krizde alacak tahsildarı olarak hizmet etmekten başka bir işe yaramadılar.
2008’den beri, alabildiğine dengesiz olan ticari ilişkilerle birlikte AB’nin finansal yapısı, Avrupa periferisi için on yıllık kemer sıkma, durgunluğa ve bunalıma sebep oldu. Birleşik Devletler’de, 2009’a gelindiğinde Wall Street, kemer sıkma politikasını dayattı, finansal istikrar adına sosyal güvenlikte ve sağlık sigortasında zorunlu olarak kesintiye gidildi. 40 yıllık finansallaştırılmış neoliberal politikaların yükü kesinlikle eşit olarak paylaşılmadı. İçeride ve dışarıda işleyen sınıfsal ilişkiler, en çok, hızlı büyüme ve imkânlarının dar bir çerçevede dağıtılırken, iflasların daha geniş bir kesimce omuzlandığı koşullarda kendilerini açık ettiler.
“Faşizm tehdidini ortadan kaldıracağız” gibi bir iddiada bulunuyorlar ama şu bilinmeli:
Faşizmi faşistlerle izah eden mantığın arkasındaki önermeler, tümüyle liberalizme aittirler. Burada bir açıklamadan çok tarif söz konusudur. Liberalizm belirli ontolojik varsayımlardan hareket eder. Bu tümüyle zamanı esas alan çerçevede, az da olsa toplumu gören bir mantık söz konusudur: Sonuçta liberaller, “faşistler varsa faşizm neden olmasın?” diye düşünürler. Faşistlerle mi yoksa faşizmle mi mücadele edileceği meselesi, bu soruya verilecek cevaba bağlıdır. Özcü bakış açısı şunu söyler: Faşistleri faşist yapan, sahip oldukları özellikleridir. Bilimsel ırkçılık işte bu görüşe yaslanır. Faşist ırk teorisinin temelini de bu görüş teşkil eder.
“Faşizme eğilimi olan halkı istismar eden diktatör” teorisi özcüdür, zira kavrayışın tümüyle psikoloji, genetik gibi yapısal meselelerden kaynaklandığını düşünür. Son dönemde liberal solcu yorum, faşistlerin doğuştan faşist olduğuna veya her şekilde faşizme yatkın olduğuna dair özcü görüşe eğilim göstermektedir. Faşizm yanlısı olmayanları da bu çerçevede eşitlemek düşüncesizliktir. Madem “zavallılar”[4] bu şekilde doğdu, o vakit neoliberalizmin kırk yılını temize çıkartabiliriz.
Faşizmin ne olduğu ve yirminci yüzyılda görülen Avrupa faşizminin günümüze nasıl bağlandığı sorusu, liberal bir yaklaşımla cevaplanamaz. Tüm dünya genelinde radikal sağın yaşadığı yükseliş ve düşüş her daim kesintilerle maluldür. Tarihsel süreçte bu türden yükselişler ve düşüşler, asimetrik ekonomik güce dair merkez/çevre modeli dâhilinde, dünya kapitalizminin gelişimine bağlıdırlar. Finansal kriz süreci kesintiye uğratana dek merkezden gelen finansal akış ekonomik genişleme sürecini hızlandırmaktadır. Bu noktada çevre ülkelerdeki hükümetler, ekonomilerinin çöktüğü koşullarda, borçların yeniden ödeneceği süreci yönetmek zorunda kalırlar.
Tüm dünya genelinde borçlar, farklı ideolojilerden beslenen politik partileri birbirlerine yakınlaşmaya zorladı. Avrupa’daki merkez sol partiler, ideolojileri tersini önerdiğinde dahi kemer sıkma politikalarını dayattılar. 2015’te, Yunan Syriza partisi içerisinde kendini Marksist olarak tanımlayanlar, Almanya’nın önderlik ettiği AB’de etkin olan, kredi kuruluşları tarafından talep edilen özelleştirme ve kemer sıkma politikalarına boyun eğdiler. Lenin bile Ekim Devrimi’nden sonraki aylarda, Rusya adına Wall Street’teki kredi kuruluşlarıyla görüşmüştü. Politik bağlamda aşağıdan, kitlelerden kaynaklanacak bir çözüm önermek gerekirse bu, kendi sözlerinin eri olan liderler ve partiler seçmek olacaktır.
Pratikte ana sorunun sebebi, kredi kuruluşlarının ellerindeki güçtür. Borçlarını reddeden borçlular, sermaye piyasalarından tasfiye edilmektedirler. Ödemede kabul gören para yaratma gücü aynı zamanda kredi veren merkez ülkelere ait bir imtiyazdır. Borcun yönetilemediği durumda kapitalist genişleme, yakın ve derin bir kıtlık üreten bir bağımlılık yaratır. Borç, gelirleri belirli bir gruba teslim edilebilen, başkasına geri ödemeyi yükümlülük olarak dayatan bir silâhtır. Örneğin IMF’nin 2015’te Birleşik Devletler destekli darbeyi desteklemek için Ukrayna’ya bile bile ödenemeyecek borçlar vermesinde ABD önemli bir rol oynamıştır.
Faşist ırkçı tasnif, mevcut kapitalist sınıf ilişkileriyle benzerliğe sahiptir. Mültecilik statüsü, ırk ve cinsiyet, ekonomik sömürünün toplumsal düzeyde hangi sınıfları etkileyeceğini tanımlama noktasında önemli kavramlardır. Irk icat edilip, Siyahların sömürüsünü doğallaştırmak adına, köleliğin İngiliz-Amerikan dünyasındaki karşılıkları bağlamında, on yıllarca kullanılmış bir olgudur.[5] Cinsiyet farkı, kapitalist batıda kadınlar nezdinde ücretsiz emekten ücretli emeğe doğru yaşanan evrim süreciyle alakalı bir meseledir. Irkın, cinsiyetin, göçmenlik statüsünün sömürüye yol açtığını ileri sürenler, esasen zamansal sıralamayı yanlış anlamaktadırlar. O sınıflar, sahip oldukları o özel statüler izah edilmezden önce zaten sömürülüyorlardı.
Tabii burada, kapitalist sınıf ilişki biçimlerinin faşist ırkçı tasnifi tümden açıkladığı iddia edilmiyor. Fakat şunu görmek lazım: ırkçı tasnifi “donduran”, dolayısıyla onu basite indirgeyen ontolojik önerme, kapitalizm için çok önemlidir. Aşağıda da dile getirildiği biçimiyle, Nazi bilim insanları ve mühendisleri kılığında ABD’ye getirilen eğitimli Alman burjuvaların Nazilere has ırkçı tasnifi İkinci Dünya Savaşı ardından uzun süredir aykırı kabul edilen bir anlayış üzerinden makul görmelerini sağlamıştır. Başka bir ifadeyle, ırklarla alakalı ucube karikatürleri makul bulan sadece ayaktakımı değildi. İyi ama bunun sebebi neydi peki?
Birinci Dünya Savaşı konusunda, zaten şüphede olan kamuoyundan destek toplaması konusunda Başkan Wilson’a yardım etmek için 1910’larda Edward Bernays yürütülen propagandayı geliştirip arıttı. Bu propaganda, Amerikan hükümeti ve kapitalist reklâm şirketleri tarafından o zamandan beri kullanılmaktadır. Buradaki fikir, halkı o ileri sürülen arzu ve isteklere bağlı olarak hareket ettirmek için psikolojiyi kelime ve imgelerle bütünleştirmekti.
Propagandanın eylemsel çerçevesi, araçsaldır: o, temelde insanların belirlenmesi noktasında zerre katkıları bulunmayan amaca ulaşmak için kullanılmalarını sağlar. Politik bakış açısı diktatörlere de hizmet edebilir, hayırseverlere de. Propaganda, oldum olası Amerikan hükümeti tarafından kullanıla geldi. İtalyan ve Alman faşistler de iktidara gelmeden önce bu türden yöntemlere başvurdular.
Birinci Dünya Savaşı’ndan beri ABD’de ticari propaganda, her yerde her şekilde kullanılmıştır. Reklâm firmaları, psikolojik baskının özgür seçimi kapitalizmden söküp atma ihtimaline zerre aldırış etmeksizin, reklâm kampanyalarında psikologları görevlendirirler. Siyasi ve ticari propaganda arasındaki fark yöntem değil niyetle ilgilidir. Propagandanın yukarıda da bahsini ettiğimiz Woodrow Wilson örneğinde kullanım biçimi gayet öğreticidir: büyük ve sesi gür çıkan savaş karşıtı hareket, ABD’nin Birinci Dünya Savaşı’na girişine karşı çıkma noktasında gayet meşru sebepleri vardı. Bernays ve Wilson bu aşamada siyasi muhaliflerin sesini kısmayı amaçladı.
İkinci Dünya Savaşı’nı müteakip ABD, 1.600 Nazi bilim insanı ve mühendisini aileleriyle birlikte Ataç Operasyonu[6] adlı program vasıtasıyla Savunma Bakanlığı’nda ve Amerikan sanayinde çalışmaları için getirdi. Büyük bir kısmı da adanmış ve hevesli birer Nazi idi. Raporlara göre bazıları savaş suçlularıydı. Nazizmin akıldışı bir politika olduğunu ileri süren liberal/neoliberal iddiayla çelişen bir gelişme dâhilinde Nazi bilim insanları, askerî üretime sorunsuzca uyum gösterdiler. Nazi olmakla bilim insanı olmak arasında bariz bir çelişki mevzubahis değildi çünkü.
Kendilerini davaya adamış birer Nazi olan kişilerin bir yandan da bilim insanı olmaları değildi mesele. Nazilere ait savaş mekanizmasını bilim ve teknoloji yaratmıştı. Nazi toplama kamplarının oluşturulduğu ve işletildiği sürecin ayrılmaz parçasıydı o bilim ve teknoloji. Amerika’da geliştirilen ırk ıslahı “bilim”i, öjenikti Nazi ırk teorisinin temelini teşkil eden. Bilim ve teknoloji Nazizmin işlevsel çekirdeğini oluşturdu. Ataç Operasyonu’yla ülkeye getirilmiş olan Nazi bilim insanları ve mühendisler, savaş sonrası Amerikan askeri hâkimiyetine büyük katkıda bulundular.
Nazizm, antik çağlara dek uzanan, zaferlerle dolu geçmişe dair romantik mitlerle burjuvazinin üstlendiği endüstrileşme ve ileriye dönük modernite pratiği arasındaki gerilimi tüm boyutlarıyla örgütledi. Eskiden beri analizlerinin odak noktasına bu mitolojiyi alan liberaller ve neoliberaller ise onu aklın irrasyonel tarzı olduğunu söylediler hep. Oysa şu husus gözden kaçırılmaktaydı: Nazizm, eğer endüstriyel güç için gerekli olan bilim ve teknoloji üzerine kurulu o burjuva temele sahip olmuş olmasaydı, Almanya sınırlarını aşamazdı. Dolayısıyla faşizm denilen kapsamlı projeyi liberalizme ait ontolojik ve idari önermeler bağlamına yerleştirmek gerekmekte.
Bu tespitin liberalizmle faşizm arasında büyük farklılık olduğunu söyleyen teorisyenleri fazlasıyla rahatsız edeceğine hiç şüphe yok. Bolsonaro, kemer sıkma politikalarını dayatmanın yanında, adaletten yoksun bir barışı sürdürme imkânı da buldu diyelim, o noktada IMF ve Wall Street, onun yüzüne pis pis sırıtıp daha fazlasını isteyecektir. Amerikalı patronların çıkarları Brezilya’yı çoktan kuşattı zaten.[7] O patronlar, kendilerine mahkûm olan tüketicilerin, yürürlüğe konulacak mülkiyet haklarının ve esnek işgücünün kârdan başka bir anlama sahip olmadıklarını gayet iyi biliyorlar. Peki tüm bunlar yaşanırken, Obama’nın bataklıktan kurtardığı Wall Street, Brezilya, İspanya, Yunanistan ve Portekiz halklarını ezip onları oligarkların aldıkları borçları ödemeye mecbur ederken, o liberaller nerelerdeydi? Şurası bilinsin: Liberalizm, kapitalizmle faşizm arasındaki bağdır ve asla faşizmin antitezi değildir.
Uzun zaman önce Marx’a sırtını dönmüş olan Amerikan solu, liberalizmin dünyevi mantığı denilen o çölde yitip gitti. Dolayısıyla şu görülmeli: faşistlerle mücadele etmenin yegâne yolu, faşizm tehdidine son vermektir. Bu da Wall Street’le ve Batı kapitalizminin aslî kurumlarıyla dövüşmeyi gerektirir.
Rob Urie
Dipnotlar
[1] Brazil’s Lost Decade, Denverpost.
[2] Desmond Lachman, “Markets, IMF Send Brazil Clear Message: Reform Your Country”, The Hill.
[3] “IMF Executive Board Concludes 2018 Article IV Consultation with Brazil”, IMF.
[4] Yazar “Deplorables” kelimesiyle, Hillary Clinton’ın seçim yarışında Trump destekçilerinin yarısı için kullandığı “basket of deplorables” (zavallılar toplamı) tabirine gönderme yapmaktadır. Clinton, daha sonra bu söz nedeni ile özür diledi ancak Trump bu sözden faydalanmayı bildi, hatta destekçileri, üzerinde Deplorables yazan tişörtlerle seçim çalışmalarına devam ettiler. Şimdilerde Steve Bannon gibi tipler (Bkz. İştirakî Dergisi sayı 12, s.14) bu tabirin ekmeğini yemeye devam etmektedirler. Bannon’ın planladığı yeni finans aracı, Clinton’a gönderme yapılarak “deplorables coin” (zavallıların akçesi) adıyla anılmaya başlandı. [Gian Volpicelli, “Steve Bannon is Creating a ‘Deplorables’ Cryptocurrency to Boost Global Populism”, 25 Temmuz 2018, Wired. ABD’de aşağılama-mağduriyet çarkı, Türkiye’dekine benzer dönmektedir. Demokratlar (“Türkiye’de sosyal demokratlar” diyelim) aşağılar, muhafazakârlar kucaklar. -çn.
[5] “The Invention of Race”, WNYC.
[6] “Operation Paperclip”, Wikipedia.
[7] Zaid Jilani, Lee Fang, “Bullish Opportunity For Us”, Intercept.
Devamını oku ...

Zor ve Mit

Bilindiği gibi, iktidar ve egemenlik baskın gelenindir. Şu hâlde halk, kahır ve kuvvet dizgini ile birbirinin hakkına tecavüz etmekten vazgeçirilmişlerdir. Bizzat hâkimden gelen zulüm ise, bir istisnadır. Ferdin iradesini zorunlu olarak devretmesi ve kendini nesneleştirmesi söz konusudur. Halkın, kanunî hükümlerin zorluğu ve baskısı altında bulunmaları, dayanıklılık ve karşı koyma kabiliyetlerini yok eder. İktidar, baskı altına almaktan çok, biçim verir, şekillendirir; susmak değil, insanların konuşması lazımdır. İnsanların dilinin altında yatanı çıkarır ve bunları disiplin altında tutar. Artık disiplinden ve kapalı yerlerden; Hapishane, Tımarhane’den çok, insanları en özgür alanlarda kodlayıp, normlara sokan bir modern iktidar vardır.
Özerk iktisadî alanda uygulanan işbölümü, halkı daha da kötürümleştirir. Bu türden bir meslekî vasıfsızlaştırma, ister istemez ideolojik vasıfsızlaştırmayla beraber işleyecektir. Efendiler, ezilenlere ezilmesinin kendi suçu, günahı olduğunu öğretip duruyor.
Günümüzde meritokrasi, eşitsizliği arttırıcı politikaları haklı kılmak için sıkça başvurulan bir kavram, mevcut eşitsizlikleri gizlemeye yarayan bir perde işlevi görmektedir. Artık fakir yok, fakir işçi var. Bu işçi, çalıştığı hâlde fakir kaldığı için moral ve iktisat açısından ilgiye değer.
Marx’ın söylediği gibi, işçi kendisini sadece işi dışında hisseder; işini ise kendi dışında hisseder. Kapitalist çalışma, insanın güçlerinde içsel olarak bulunan potansiyeli geliştireceği yerde, yerine yeni bir şey koymadan bu güçleri tüketir; bir yakıtmış gibi onları yakar ve yaktığı ölçüde, tekil olarak işçiyi eskisinden daha zayıf bırakır. Bu süreçte, bir insan olduğunun göstergesi olan özellikleri giderek yok olur.
Burjuva toplumda sermaye bağımsızdır ve kişiseldir, faal birey ise bağımlıdır ve kişiliksizdir. Eğitimin gayesi, mümkün olduğu ölçüde bireyin şahsiyetini ortadan kaldırmaktır.
Devlet bir istismar makinasıdır. Devleti halkın eğiticisi olarak atamak yerine, tam aksine, devletin halk tarafından çok sıkı bir eğitime tabi tutulmasına gerek olduğunu görüyoruz.
Millet, bir siyasi ve toplumsal örgütlenme biçimi olarak ortaya çıktığından beri, bireyden ve insan hayatından daha değerli. Bu durum yakın gelecekte de değişeceğe benzemiyor.
Sorel’i izleyenlerden bazıları işçi sınıfının devrimci nitelik taşıyan canlanışından umutlarını keserek, burjuva dekadansına karşı mücadeleyi olanaklı kılacak başka bir mit aramaya koyulmuşlardı. Aradıklarını milliyetçilikte buldukları biliniyor. Sorel’in entelektüel mirasının bir parçasının faşizmin doğuşuna katkıda bulunması bu şekilde olmuştur.
Her şeyi kuşatan bir kategori olarak sınıf yeterli değildir. İşçilerin, işçi kimliklerinin yanısıra, pek çok kimliği vardır. İşçi sınıfının milliyetçiliği ve muhafazakârlığı, sendikalara karşı mesafeli duruşu gibi gündelik hayat hâlleri, sınıf oluşumunun önünde bir engelmiş gibi algılanarak karikatürize edilmektedir.
İşçiler, liberal politikalara karşı daha sol bir tavır içinde olmalarına karşın, bu politikaların uygulayıcısı olan sağ-muhafazakâr partilere destek verme eğilimindeler.
Neoliberal ideolojiye karşı çoğu kez anti-kapitalist fakat kesinlikle sosyalist olmayan bir görünüm dikkati çeker. O zaman özünde olmamakla birlikte, biçiminde, proletaryanın burjuvaziye karşı mücadelesi, başlangıçta ulus ölçüsünde bir mücadeledir. Proletarya bu bakımdan yüzde yüz millidir; ama kelimenin burjuva anlamında değil.
Mücahit Bilici, her ne kadar Türkleri kastederek söylemese de, evrensele dönüşmek sadece yerel olabilenin harcıdır. Normalde herkes, önce insan sonra vatandaş olduğunu düşünür. Ya da insan olmaktan kaynaklanan hakların (insan hakları), vatandaş olarak sahip olunan haklardan (medeni haklar) önce geldiği varsayılır. Gerçekte ise durum tam tersidir. Sadece vatandaş olanlar tam anlamıyla insan haklarına sahiptirler. Düşünen hayvan olmamızdan ziyade, hisseden makineleriz.
Ateş bizi ısıtabilir, ama onda yanabiliriz de. Bunun gibi, tüm yurttaşlar hemen hemen eşit olduğu zaman, otoritenin saldırılarına karşı bağımsızlıklarını savunmaları zorlaşır. İçlerinden hiçbiri, her zaman güçlü bir şekilde savaşamayacağı için, özgürlüğü teminat altına alabilecek tek şey herkesin güçlerini birleştirmesidir.
Ergin Kurt
Devamını oku ...

İki Yılın Ardından Fidel Castro

İki Yılın Ardından Fidel Castro:
Ahlâk ve Bilim Ayrıştırılamaz
Fidel Castro, iki yıl önce, 25 Kasım günü vefat etti. ABD’li liberaller, Castro’yu okusalar Trump’ın hiç ilginçliği kalmaz aslında. ABD; üzerine bal dökülmüş ama içi küf fikirlerden çekiyor ne çekiyorsa. Fidel’deki o ayrıksı ama aslında gayet kadim olan o vizyonu kimse anlamıyor.
Onun peşine düşmek, çok kıymetli bir iş. Asıl meseleyse şu: o vizyona vakıf olmak için düşünmek gerek. Felsefî açıdan her daim bekleyip durduğunuz şeye kıyasla başka bir şeyi düşünmek daha kolay geliyorsa, o şeyin peşine düşmezsiniz.
Ne var ki felsefe asla lüks değil. Her gün geliştirdiğiniz düşünceler, ona tabi. “İnsan olmak ne demek?” gibi sorulara cevaben geliştirdiğiniz felsefî anlayışlar yön veriyor gündelik tercihlerinize. Bu, analitik bilim felsefesinde zaten bilinen bir şey. Öğrenileceği yer de Marx’ın ta kendisi.
Küba’yı sevenler bile okumaz Fidel’i. Alıp götürürler öğrencileri ve Küba’nın “kültür”ünü gösterirler. Ama fikirleri kulak arkası ederler. İşin tuhaf yanı şu ki Küba’yı dogmatik olmakla suçlayan kimi akademisyenler, bu ülkenin felsefî temellerini önemsemezler. Soru sormamalarının sebebi, bilmeleri gereken bir şeylerin olduğunu düşünmüyor olmalarıdır.
Onlarda bahsi geçen türden temeller mevcut değildir. Liberal felsefî dünya görüşlerine kimsenin muhalefet edemeyeceklerini söyleyecek kadar açık fikirlidirler. Oysa bu, kimsenin kabul etmediği, düşünceye en fazla zarar veren dogmatizm biçimlerinden biridir.
Küba’ya ilk geldiğim günlerde Fidel’e atfedilen bir sözü gördüm, duvara yazılmış hâlde: Al valor no le faltara la inteligencia, a la inteligencia no le faltara el valor. [Akıl değerden, değer de akıldan mahrum olmayacak] O an anladım, bu toplumun, bu devrimin felsefî liberalizmden uzaklaştığını açık bir dille ifade ettiğini: o liberalizm, Kuzey’deki Marksistlere, Aristoculara, anarşistlere, kuir teorisyenlerine ve feministlere hâkim olan ideoloji.
Fidel’in cümlesi, şunu ifade ediyor özünde: hem akıllı hem kötü olamazsınız; iyi olmayı başarırsanız, başkaları için iyi niyetle hareket etmeyi bilirseniz, yani sadece iyi niyetliymiş gibi görünmekle yetinmezseniz, o vakit siz akıllı da olmalısınız, bunun sebebi de aradaki illiyet temelli, karşılıklı bağımlılık ilişkisini gereğince idrak etmiş olmanızdır.
Ahlâk ve bilim ayrıştırılamaz.
Avrupalı felsefeciler, aklı ahlâktan ayırdılar. Gerçek/değer ayrımı üzerinde durdular ve değerle ilgili gerçekleri (veya bilgiyi) inkâr ettiler. Değer denilen sahada hiçbir gerçeklik yoktu, sadece “mitler ve kurgular” vardı.
Ne istiyorsanız isteyin, aklen ve fikren gelişip serpilebilirsiniz. Hem küresel adaletten hem etikten bahsedebilir hem de tutkularınızın esiri olarak yaşayabilirsiniz. Kimse aradaki çelişkiyi fark etmez bile.
“Düşünmek bir şey, yaşamak başka bir şeydir.” İşte bu görüştür hâlâ hâkim olan. Kübalı felsefeci Ernesto Limia’nın sözünü ettiği enternasyonal soldaki etkisizliğin izahını işte bu görüşte bulmak mümkündür. Bence Ernesto haklı.
Avrupa ve Kuzey Amerika’nın dışına çıkıp fikirler dünyasına baktığımızda, Fidel’in geliştirdiği görüşün daha hassas ve esasında daha yaygın olduğunu görürüz. Bu görüşe göre, insanın nasıl yaşadığı ile nasıl düşündüğü karşılıklı olarak birbirine bağlı iki meseledir. Eğer aklen ve fikren gelişip serpilmek istiyorsam, başkalarına hizmet etmeliyim. İlliyet temelli karşılıklı bağımlılık ilişkisine dair farkındalığımı artırmalıyım.
Bunun radikal bir yaklaşım olduğu açık ama Avrupa liberalizminin verdiği kadar zarara yol açmayacağı ortada.
Gerçeği bilmek suretiyle (bilim) insanlar olarak nasıl daha iyi yaşayacağımızı da biliriz (ahlâk). Bilime vakıf olduğumuzda, nedene ve sonuca da vakıf oluruz. İlliyet temelli, karşılıklı bağımlılık ilişkisini, yani doğanın kanunlarını biliriz. Kendi çıkarımı bilmenin başkalarının refahına, esenliğine muhtaç olduğunu görürüm. Bana, başkaları için iyi niyetli amellerde bulunmak fayda sağlayacaktır, bunu bilirim. Birilerine zarar verdiğimde ilkin ben acı çekerim. İşte neden-sonuç. İşte bilim...
Bu kadim bir görüş. Küba, o görüşe bağlılığını ispatladı. Zaten yeterince ortada olan enternasyonalizm geçmişini herkes biliyor. Brezilya’nın başına geçen Bolsonaro’nun bugünlerde Kübalı doktorlarla ilgili söylediği yalanların bir karşılığı yok.[1] Ama asıl meseleyi gene burada aramak lazım: beklemekte olduğumuz şeye inanmıyoruz aslında. Küba’nın enternasyonalizmini bilmeyen yok. Ama onun gerekçelerini inkâr eden liberalizme uymadığı için o enternasyonalizme kimse inanmıyor.
Küba, uzun süredir enternasyonalist ve bu enternasyonalizmi gayet yalın bir dille izah ediyor. Sebep-sonuç, karşılıklı bağımlılık, doğa kanunları. Fidel’in neredeyse her sözünde ve her yazısında dile getirdiği bir şey, enternasyonalizm.
Küba’nın Angola’da oynadığı rol, buna örnek. İngiliz tarihçi Richard Gott, bu epey maliyetli olan misyonu “bencilliğin zerresini içermeyen bir faaliyet” olarak niteliyor. Küba, ırk ayrımcısı Güney Afrika’yı mağlup etmek adına bölgeye 300.000 gönüllü gönderiyor, bunların iki binden fazlası ölüyor. Irk ayrımcılığına karşı mücadelede ölenlerin anısına Pretoria’da dikilmiş bir “isimler duvarı” var. Orada birçok Kübalının ismi kazılı. Başka bir ülkeden herhangi bir isme rastlanmıyor.[2]
ABD, Küba’nın Sovyetler’e bağlı bir vekil güç olarak hareket ettiğini söyledi ama kendi istihbaratı, “Castro’nun ülkesini Sovyet disiplinine ve güdümüne tabi kılmak gibi bir niyeti olmadığından” bahsediyordu. Eski dışişleri bakanı Henry Kissinger, 25 yıl önce kaleme aldığı hatıratında şunu yazmıştı: “Castro, o dönemde iktidarda olan, muhtemelen tek gerçek devrimci liderdi.”
Bugün hâlâ etkili olan düşünce yapısı devrimciydi. Bolsonaro, Küba’nın yürürlüğe soktuğu doktor programının Küba’yı zenginleştirmek için kullanıldığını iddia etti. Onun bunu söylemesine şaşırmamak gerek. Asıl şaşırtıcı olan, birilerinin bu söze inanması.
Fikir için değil de başka şeyler için yüzünü Güney’e çevirenlerden başka bir şey beklenemez zaten. Castro’nun 1999’da Hugo Chávez’in seçimi kazanması ardından Karakas’ta söylediği gibi:
“Onlar akıllı bombalar icat ettiler, bizse daha güçlü bir şey, insanların düşünüp hissedebilecekleri bir fikir icat ettik.”
Bu radikal bir görüş değil, birçok gelenekte, ta bin yıl öncesinde bile rastladığımız bir görüş aslında. Öyle olduğunu anladığımızda, liberal dogmatizme dair şüphemiz de bir miktar artacaktır. O liberalizmin varolduğunu kabul edip, ona pratikte meydan okumak ileriye doğru atılmış bir adım olacaktır. Ve Fidel Castro, bu işe başlamak, o yola koyulmak için iyi bir başlangıç noktasıdır.
Susan Babbitt
Dipnotlar
[1] Minoska Cadalso Navarro, “Perdón a mis niños por no haberles dicho adiós” [Hoşça kal demediğim için bağışlayın beni çocuklar] Cuba Debate; Sergio Alejandro Gómez, Irene Pérez, “José Angel Portal: ‘Cuba no hace política con la salud de ningún pueblo’” [Küba herhangi bir insanın sağlığı üzerinden siyaset yapmıyor], Cuba Debate.
[2] Susan Babbitt, “Thawing Relations: Cuba’s Deeper (More Challenging) Significance”, Counterpunch.
Devamını oku ...

Ulusal Lübnan Direnişi

Bu şarkı, ilkin Ziad Rahbani’nin 1985 tarihli Ene Muş Kâfir isimli albümünde yer alır ve Tevfik Kusa isimli bir çocuk tarafından söylenir. Şarkıyı Feyruz, 2000’de gerçekleşen Beiteddin Festivali’ndeki konserinde, İsrail işgalinin son bulması ve mağlup edilmesi ardından seslendirir. Şarkıda geçen “selam”, esasen Lübnan Direniş Cephesi’ne, İsrail ordusunu yenip işgale son veren insanlara gönderilmektedir.

Ulusal Lübnan Direnişi
Tüm şarkıları söylediler
Güney Lübnan içindi hepsi.
Şiirler yazdılar
Güney için bestelendiler cümlesi.
Ama hiçbiri azaltmadı ya da artırmadı
Şehidlerin sayısını.
Ve eğer bugün Güney ayakta ise
Ki hâlen daha ayakta
Halkı sayesinde.
Güney’e dair tüm meseleleri
Bir bir tükettiler.
Güney’den bahsedip duran
Tüm kürsüleri yıktılar.
Bugün konuşanlar,
Dün ölmemiş olanlar.
Dünyanın her yanında
Mazlumlar
Her daim bir ve aynılar.
Bu bir şarkı değil
Bir selam.
Hepsi bu.
Söz ve Müzik: Ziad Rahbani
Devamını oku ...