Direnmek


Davos’taki “One Minute” çıkışında Tayyip Erdoğan’ın esas olarak toplantı başkanına öfkelendiği, o nedenle fevrî bir çıkış sergilediği söylenir. Kızdığı kişinin aslen Ermeni oluşu, öfkesinin de nedenini izah eder.
Tayyip Erdoğan'ın, “yıkın şu ucube heykeli” emriyle yıkılan Kars’taki “İnsanlık Anıtı” Ermenilerle kurulan “dostluk” ilişkilerinin bir nişanesiydi.
Demek ki Karacaahmet Cemevi’ne “ucube” demesi de örtük olarak “yıkılsın” emrini içermektedir. Onun belediye başkanlığı döneminde yarım bıraktığı işi tamamlamak niyetinde olduğu açıktır.
Derler ki Hrant Dink’in ölmeden önce Sabiha Gökçen’in Ermeni olduğunu söylemesi ciddi bir öfkeye neden olmuştur. “Ata’nın mirasını lekelemek”, Dink’in gömleğinin kanla lekelenmesi ile cezalandırıldı.
1918-1920 arası dönemde Dersim’deki Ermeniler Seyyid Rıza ve diğer aşiretlerden yardım istemiş ama bu aşiretler destek vermeyip devletin yanına koşmuşlardır. Ama aynı devlet Dersim’de, Ruslara, dolayısıyla Ermenilere karşı bölge halkına verilen silâhların teslim alınması emrinin mazeret gösterilmesi sonucu başlayan askerî operasyonda toplu kıyım yapmıştır. 1915’i görmüş Ermenileri at üstünde kovalayan Dersim aşiretleri, bu sefer Kemalist kıyımın kurbanları olmuşlardır. Tepelerine ise devşirme bir Ermeni olan Sabiha Gökçen’in bombaları yağmıştır.
Yıllar sonra ise birileri “Alevilik İslam dışıdır” demiş, MHP’li “tarihçi” Yusuf Halaçoğlu’nun üflediği gizli devşirme raporları üzerinden, bu kişiler “Ermeni dönmesi” olarak etiketlenmiş ve bunların ekseriyetle Dersimli oldukları söylenmiştir.
Devlet her daim halk içindeki sınıfî, dinî ve millî unsurları birbirine karşı kışkırtmış ve onların yok oluşunu, mutlak olduğunu düşündüğü koltuğundan seyreylemiştir.
Bugün liberaller, Ak Parti’nin kendilerinden uzaklaşıp MHP ile bir tür ittifaka yöneldiğini söylemektedirler. Hrant Dink vak’asında MHP’nin 12 Eylül öncesi oynadığı role soyunmak isteyen BBP, başkanının çark edip öldürülmesi karşısında sinmiştir. Zira Ak Parti ile MHP arasındaki dolayım hattı olarak BBP, doğası gereği, tasfiye edilmek zorunda kalmıştır.
Bugün Ak Parti medyası Kürd hareketine yönelik olarak seksenlerdeki “Anadolu’dan Görünüm” programını hatırlatan yayınlarla saldırmaktadır. Bir fark, işin içine dinî meselelerin daha fazla dâhil edilmesidir. Bu tip yayınlarda “Kürd hareketinin doğuda misyoner faaliyetlerine destek verdiği” ya da “gerillaların domuz eti yediği” gibi propagandatif unsurlar kullanılmaktadır.
Dolayısıyla Türk ili Kerkük’e giremeyen Devlet Bahçeli’nin “yürü Tayyip, Kandil’e Türk bayrağını dik, ülkücüler arkandadır” demesi şaşırtıcı değildir. Seçim döneminde eşref-i mahlûkat sayılmayıp "kurt sürüsü" denilerek aşağılanan ülkücüler, başbuğlarının emriyle, direnemeden ve dilenerek, hizaya getirilmiş olmaktadır.
Hep denildiği gibi, Türk’ün Kürd düşmanlığı yapmak dışında bir iradesi mevcut değildir. Tüm iradesini ve mevcudiyetini egemen güçlere tabi kılmış bir millet, sömürü ve zulme karşı direnmek yerine, hep o güçlerden biraz varolma imkânı dilenmek zorunda kalacaktır.
Fıkrada denildiği gibi, “o Ermeni’nin dövülmesine izin vermeyecektik.” Verilirse, bugün iftarı Müslüman ahali Amerikan büyükelçileri ve ajanları ile birlikte açar. Verilirse, bölge halklarına karşı konuşlanmış füzelerin gölgesinde, bir millet bayrağının hep batı rüzgârları ile esmesine razı olur. Verilirse, grev yapma hakkı bile elinden alınır.
Bugün İslam’ı şeklî ibadete indirgemenin temel nedeni, o ibadetlerin icra alanlarında ciddi bir sermaye akışının gerçekleşiyor olmasıdır. İyi niyetli olarak o icra alanlarındaki fethullahî kudretten pay almak amacıyla, “infak” ya da “paylaşım” edebiyatı yapılsa da sermaye akışının hızı karşısında tüm değerler aşınmaya devam edecektir.
Eğer İslam hacı olmaya indirgenmişse, bu, Müslümanların, Suudi sermayesinin ve onun işgali altındaki kutsal toprakların kölesi kılınması amacını güder. Eğer namaz ise mesele, cami duvarlarının önünde ya da içinde dönen rant ilişkilerine kul olmak, mümin oluşun yerini almış demektir. Eğer oruçsa, toplu iftar merasimlerinde kimi ticarî markaların reklâmı ve tüketim kölesi bireyler için tertiplenen kapitalist şenliklerin dinin yerini almasıdır mesele.
Ak Parti kalemşorları, bu gerçeklik dâhilinde, “hâlâ doksanlara geri mi dönüyoruz?” sorusunu çeşitli manevra ve taklalarla savuşturma yoluna gitmektedir. Doksanlarda elde pala ve silâh, Kürd avına çıkmış Hizbullah çeteleri vardı, artık bu çeteler Ak Parti sayesinde geçersizleşti, zira bu çetelerin varlık zemini üzerinde bir başka iktidar binası yükseliyor. Tıpkı Rum ve Ermeni arazilerine ve mallarına el koymuş, tek direnci bu malı muhafaza etmek olan Türk ağalarının Kuvvayı Milliye çetelerini tasfiye edip iktidara çöreklenmesinde olduğu gibi.
İktidara çöreklenen Türk ağalarının Alman ve İtalyan faşizminden beslenen kesimi ile İngiliz-Amerikan beslemesi Menderes çizgisi ile yan yana düşmesi bugünü özetliyor. İngilizlerin eliyle kurulan ve Amerikan eliyle güçlendirilen devlet, Ak Parti şahsında, yeniden organize oluyor. Direnenlerin tasfiye edildiği, dilenenlerinse iktidar olduğu bu ülkede para keseleri herkesi kendisine kul ediyor.
Bugün dilenmenin ürünü olan devlet, dik durmanın, direnmenin ne demek olduğunu bilmediğinden, millet ve din ayağında, bölünmeye karşı mazlum-sömürülen halkın kendiliğinden direncini istismar etmek zorunda kalıyor.
Alevî hassasiyeti din payandasını, Kürd hassasiyeti de millet payandasını tehdit ettiği gerekçesiyle devlet bu iki kesime karşı halkın belli bir bölümünü kendisine nefer olarak örgütlemek derdindedir. Devlet dik durmayı hiç bilmediğinden, din payandası da millet payandası da sunidir ve özel odalarda bir bakıma icat edilmiştir.
Özellikle MHP’liler, devletin millî ve dinî payandasının ortak kirişi çatılırken devreye sokulan Osmanlı edebiyatı dâhilinde, üç padişaha kutsallık ve evliyalık atfetmektedirler: Fatih, Yavuz ve Kanunî. Oysa Fatih’in Müslüman olduğu bile şüphelidir, Yavuz’un Türkmen-Alevî katliamları aşikârdır, Kanunî ise Osmanlı’nın çöküşünü başlatan isimdir.
Direnmek değil, dilenmek üzerinden oluşturulmuş bu payandalar zayıftır. Zayıflığın her sarsıntıda kendisini hissettirmesi, sonuç olarak Alevî’ye ve Kürd’e karşı zulmü beraberinde getirmektedir. Dışa karşı kuzu olan, içe karşı kurtlaşmaktadır. Devlet, içerideki kurt sürüsünde ve kuzunun boynuna dayanmış hançerde cisimleşmektedir. Bu noktada Türklük de Müslümanlık da bileğilenmek zorundadır. Bileği taşına her vurulduğunda bu iki unsurun dış yüzü körelir, iç yüzü keskinleşir. İç yüzü de hep devletin potansiyel tehditlerine dönüktür.
Bu kurtluk karşısında Hacı Bektaş-ı Veli törenlerinde “Kürt Alevi yoktur” deyip Aleviliği sağcı bir Türkçülüğe, oradan da devlete bağlamak dışında bir varlık gerekçesi bulunmayan Rıza Zelyut’un ödüllendirilmesi manidardır. Alevîliğin bileğilenmesi buradadır: CHP, kendisini kuran gasıpların ve o gasıpların kurduğu devletin dışında düşünememektedir. Kılıçdaroğlu’nun meclis ısrarı, biraz da bu meclisin tapusunun ve mülkiyetinin kendi partisinde olduğuna inanması ile ilgilidir. Camilerin tapusunu elinde tuttuğunu söyleyenlerle meclisin tapusuna sahip olduğunu iddia edenler arasındaki kayıkçı kavgası bugünün gerçeğinde artık konu dışıdır.
Batının rıza gösterdiği kadar Türk ve batının istediği kadar Müslüman olan bu devlet, halkların sömürü ve zulme karşı mücadele ederken ortaya koyduğu direnme iradesini tasfiye etmeye mahkûmdur. Bu tasfiye işlemi esnasında kendisi gibi Türk ve Müslüman olan bir kütle teşkil etmek zorundadır. Bu kütle, tapulara ucundan kıyısından ortak olan ya da olmak isteyenlerden müteşekkildir.
Ama Allah’ın, Kur’an’ın ve Peygamber’in dile döktüğü biçimiyle, “üstünlük takvada”dır ve takva da ancak sömürü ve zulme karşı mücadele etmekte tanımlıdır. Sadece bu mücadeleyi verenler birbirlerini gerçekten tanırlar.
Eren Balkır

Ak Parti’nin Tağut Rejimi

1
Türk devleti, milliyetçiliği Batı’da Arnavut, Elen doğuda Ermeni’den öğrenen asker ve bürokratların yedek Yahudi devleti olarak kurdukları bir yapıdır. Burada söz, yetki ve karar kudreti Batı Anadolu’nun batılılarla çıkar ilişkilerine sahip olan tefeci-bezirgân kesimindedir. Sonrasında ise, en fazla, bu kesimle bir pazar ve kudret kavgası verilebilmiş, bu kavgada hep kurucu iradenin sözü, yetkisi ve kararı tayin edici olmuştur. Menderes-Özal-Tayyip çizgisi ise bu ortadaki rant mekanizmasına Osmanlı’da güçlendirilen ve bugüne gelen, İsrailiyyat’tan beslenmiş bir tasavvufî geleneğin belirlediği tarikatların ve cemaatlerin ortak olmasını ifade eder. Eni sonu tağut rejiminin bir kalesi, kamalı, cephaneliği ve mevzii olarak devlet olduğu gibi orta yerde durmakta, ona hiç dokunulmamakta, pay isteyenler efendilerin kudretine ortak olmak istedikleri için pay talep etmektedirler. Ama efendilerin sömürü ve zulmü tüm çıplaklığı ile uygulanmaya devam etmektedir.
2
Bugün Gaziantep saldırısı üzerinden bu ilin milletvekili Şamil Tayyar, “saldırı Şam’daki bombalı saldırının intikamıdır” diyerek, kendi devletinin Şam’daki saldırının suç ortağı olduğunu ikrar etmiştir. Şamil Tayyar, öte yandan ilin emniyet müdürünün ayağını kaydırmak adına açıklamalarda bulunmakta, “bu adam bizi, işadamlarını ve bürokratları dinleyeceğine, teröristleri takip etmeliydi” diye hedef göstermektedir. Bu cümleden birkaç dakika önce de Ak Parti’nin bürokrat vesayetini kırdığından bahsetmektedir. "Feveylün lil musallin" denilebilecek bu bürokrat ve eşraf, İslamî sosa batırılmış cumhuriyet kadrolarıdır. Müslüman hareket, Tayyar gibiler nezdinde, kendisine onca yıl zulmeden devlet ve tağutî rejim karşısında diz çöktürülmüştür.
3
Antep saldırısı, savaşın bu tağut rejiminin bir kalesi olarak devlete ve devlet ile halk arasındaki bağa yönelik gerçekleştirilmiş gibi görünmektedir. Kürtaj üzerinden, “bu ülkede her şeyden ben sorumluyum, her şey benden sorulur” diyen Tayyip, dolayısıyla, saldırının birinci dereceden muhatabı ve suç ortağı olmalıdır. Ülkenin çeşitli illerinin cami avlularına taşınan asker cenazeleri Ak Parti ve onun korumalığında olan devletin tağutî gerçekliğinin birer eseridir. Öfkenin kılıcı oraya doğru bileylenmelidir.
4
Devlet, batı karargahlarında geliştirilen kontrgerilla tamimnamelerini Kur’an misali hatmederek hareket etmekte, işin propaganda ve ajitasyon kısmını boş geçmemektedir. Yukarıdan aşağı zalimane bir içerik ve biçimle bütün tarihsel-toplumsal değerler, algı, bilgi ve iman yeniden teşkil edilmekte, kurulmakta ve an be an halka dayatılmaktadır. Devlet her zamanki gibi boşluk, kırılma, sekme, yanlış, zaaf vb. tanımamakta, gerçekliği insanlara bu şekilde takdim etmeye çalışmaktadır. Devletin bu gayreti, nihayetinde, halktaki irade kırılmasına denk düşer ya da bu iradenin kırılması içindir.
5
“Şehid” propagandatif düzeyde bu tağutî rejim tarafından en fazla istismar edilen kavramdır. Devlet, söz konusu kontrgerilla tamimnameleri uyarınca, geçmişte korucu ordusu teşkil etmiş, uzun süre onları şehid olarak saymamış, maaş bağlamamıştır. Ama bugün görüyoruz ki 1 yaşındaki bir bebeğin vefatı dahi “şehadete erdi” sözü ile karşılanmaktadır. Şehadet, Allah’ın birliğine tanıklık etmekse, demek ki burada Allah olarak görülen, devletin ta kendisidir. Bu iman, yukarıdan aşağı doğru kurulmuş bu İslam algısı, esas olarak mal-mülk derekesinde halkta mevcut olan korkuya dayanmaktadır.
6
Kimi ilahiyatçılar Alâk Suresi’ndeki “insan […] azar” ifadesini bugünün koşullarına uygun olarak yorumlamakta ve “burada müşrikler kastedilmektedir” deyip, bugün mal-mülk üzere azgınlık edenleri temize çıkartmaktadırlar. Özü itibarıyla bu mal-mülk düşkünlüğü Tayyip’in ağzında şu şekle bürünmektedir: “Suriye’de bizim bir kalemiz, toprağımız var, oraya yönelik saldırı olursa, bize saldırılmış sayarız, biz NATO üyesi olduğumuza göre, bu saldırı aynı zamanda NATO’ya yapılmış olacaktır.” Bu “NATO İslam’ı” halkın hücrelerine ellerindeki üç kuruşluk malı muhafaza etme derdi üzerinden yedirilmektedir.
7
Antep saldırısı üzerinden yapılan tüm açıklamalar devleti birlemek amaçlıdır. İskenderun’daki asker cenazesinde ölen askerin eşi, “niye oraya gönderiyorlar ki, bunun hesabını versinler” diye ağlamaktadır. Bu gözyaşı, tağutî rejimin kibri ve öfkesi karşısında buhar edilmektedir. Halkın acısı ve çilesi üzerinden rejimin kaleleri pekiştirilmek istenmektedir.
8
Tayyip, kendi merhume teyzesinin cenazesini bile siyasî bir şova, mitinge dönüştürebilmektedir. Düne kadar mehepelilere laf söyleyen bu zat, verili durum itibarıyla, camileri kışlaya, nihayet, çevirmiştir. Bu dönüştürme işlemi, genelkurmayla imzalanan protokolün bir karşılığıdır.
9
Mehepe milliyetçiliği “update” edip küreselleşmenin nimetlerinden faydalanma eksenine kaydığına göre, sağ siyasetin tekâmülü tamamlanmıştır.
10
Haksöz ekibi, Suriye’de öldürülen Türk Müslümanlar için Hacı Bayram Camii’nde cenaze namazına duracak. Şehadet, Allah’ın birliğine tanıklık etmekse, burada birlenen “Allah”, mecazî olarak, Türkiye devleti ve onun küresel bağlarıdır. Birlik buradadır. Dağılma ve ayrışma hâlinde halka kendisinin elindeki malı mülkü kaybedeceği korkusu salınmaktadır.
11
Bin yıldır “el kârda, gönül yarda” diyen tasavvufî İslam, örnek olarak, bir kanalda yayın yapan Sadık Yalsızuçanlar nezdinde, bugüne “update” edilmektedir. “Kalvinist, Protestan takısına ihtiyaç yok, bu zihniyet bizde bin yıldır vardı zaten” denilmektedir. Bu tip yayınlar eşliğinde İslam algısı ve bilgisi Tayyibî-tağutî rejimin güncel ideolojik ihtiyaçlarına göre ayarlanmaktadır.
12
Mısır cumhurbaşkanı, gençlere "sokakları temizleyin" talimatı vermektedir. Temizlenen, devrim ve izleridir. Haber kanalları Antep’teki saldırı ardından belediyenin hummalı bir çalışma ile saldırının izlerini temizlediğini, olağan huzurlu ortamın yeniden tesis edildiğini söylemektedir. Silinen izler devletin günahlarıdır.
13
Ortadoğu’da genel olarak devrimlerin tüm izleriyle birlikte silindiği söylenebilir. Mesele tek başına petrol ve gaz akışı, güvenliği meselesi değildir. Halkların iradeleri kırılmaktadır. Silme işlemi, bir daha devrim olmasın, akış bozulmasın, düzen sarsılmasın, pazarlar ve banka transferleri ve bilcümle petrodolar çantalarının geleceği güvence altına alınsın diyedir.
14
Tağutî rejimlere karşı mücadelenin amacı, halk cisminde Allah’ın, Allah’ın isminde halkın iradesini hâkim kılmaktır.
15
Rantiye, siyasiye ve ilmiye açısından bugün tüm tarikatlar, istisnasız, devlet denilen tağutî rejimin cumhuriyetle birlikte yeniden kurgulanmış bileşenleridirler. Menzil Tarikatı’nın geçmişte Özal ile bugün de BBP ve oradan batı istihbarat odakları ile ilişkisi bilinen bir gerçekliktir. Devletle kurulan ilişkilerin ekonomik ve sosyal anlamda kullanılması sonucu tarikatlar, zulüm ve sömürü gerçeğinde, devletin birer payandasına dönüşmüşlerdir. Bugün Şerif Mardin tıyneti ile tarikatlara sosyolojik güzellemeler yapmanın vakti değildir.
16
Son dönemdeki İslamcılık tartışmalarında Müslüman ahaliye yeni dönemin gereğince, kaba anlamda, ayar çekilmektedir. “İslamcılık bizi kuruttu” diyen de, bir tür İslamcılık savunusu yapan da aşağı yukarı aynı şeyi söylemekte ve aynı yerde durmaktadır. Misal, TV’deki tartışmada Abdülaziz Tantik ve Hamza Türkmen, onca küfrettikleri aydınlanma ve modernizm içinde durarak, bir tür “İnsan” kavramsallığı ile düşünüp, İslamî kurgularını bu kavramsallık etrafında tavaf ettirmektedirler. Kimse, “ne insanı, kul değil miydik biz?” diye sormamakta, esas olarak batılıların tayin ettikleri ölçülere göre İslamcı ya da Müslüman olacaklarına ilişkin gizli bir söz vermektedirler. Aynı şekilde, Hamza Türkmen’in “sol kızıla vs.’ye, bir başkası başka bir şeye tapar, biz de Allah’a tapıyoruz” diyerek Allah’ı basit dünyevî bir olgu olarak anladığını ikrar etmekte, Allah’ı O’nun yarattıkları ile eşitlemekte, ideolojik yarış içerisinde, kâfirin sözü karşısında diz çökmekte, bu açıdan kendi İslamcılığının da bu dünyanın gereklerine göre eğilip büküleceğini vaat etmiş olmaktadır. Menderes’ten bugüne tüm örtülü ödenekler bu kişiliklere tahsis edilmiş bir nevi “cülus bahşişi”dir.
17
Kanaatimizce, son dönemde yaşanan olaylar karşısında Müslümanların devlete dönüp söyleyecekleri şu söz tek hakiki cevap niteliğindedir: “Bizi kendi işlediğin suç ve günahlara ortak etme!”
18
Yanma, pervaneler gibi aşk ateşinde tutuşma ayı olan Ramazan’da ve kutlanan bayramda tek hakiki hediyeyi ise üzerlerine bomba yağdıran askerlerin dereye uçmuş yaralı bedenlerine sarılan Roboskî halkı vermiştir.
Eren Balkır

Neokonlar ve “Arap Baharı”

Yeni muhafazakârlar geri döndüler hem de büyük bir güçle. Tunus, Mısır, Yemen ve diğer Arap ülkelerindeki halk ayaklanmaları yeni muhafazakârları bölgede sahnenin dışına itmiş olmasına karşın batının Libya’ya yönelik müdahalesi onlar için yeni bir fırsat kapısı açtı. Şimdi ise Suriye, neokonların Ortadoğu’daki savaş gerçeğine tam anlamıyla duhul edebilmelerine dönük ciddi bir vaatte bulunuyor.
Amerikan Teşebbüs Enstitüsü’ndeki dış siyaset ve savunma çalışmaları başkan yardımcısı Danielle Pletka şunları söylüyor: “Washington, Suriye politikası ile ilgili taşeronluk işlerini Türklere, Suudilere ve Katarlılara vermeyi bırakmalıdır. Bunların Esad karşıtı çabanın bir parçası oldukları açık ama Birleşik Devletler gene de Suriye’nin başka bir bölgesel gücün vekil devleti hâline gelişine müsamaha gösteremez.” (Washington Post, 20 Temmuz).
Diğer birçok İsrail yanlısı neokon “düşünce kuruluşu” üyesi gibi Pletka da Arap gazetecilerin aşina olduğu bir isim. Ortadoğu’daki yıkım düzeyinin bizatihi neokonların irfan ve siyasetleri sonucu gerçekleştiğinin o da çok açık farkında. Bölgenin jeopolitika haritalarının yeniden çizilmesinden sorumlu temel güçler sanki hiç önemli değilmiş gibi, bu tarz ünsüz isimler, Suriye’de sürüp giden çatışmanın haber yapıldığı noktada nadiren de olsa akla geliyorlar.
Pletka, kendisinin “CIA’in güvenilir bir dostu ve doksanlarda Saddam Hüseyin’e karşı tertiplenen başarısız darbe girişiminin kilit oyuncusu” (LA Times, 4 Haziran 2004) olarak tanımladığı, bir süre sürgünde yaşamış Iraklı siyasetçi Ahmed Çelebi’nin en önemli destekçilerinden. Çelebi, bir zamanlar yanlışlıkla Irak’ın özgün ulusal inisiyatifi olarak önerilen Irak Ulusal Kongresi’nin lideriydi. Neticede önemli bir bölümü CIA ve diğer batılı istihbarat servisleri ile bağlantılı Iraklı sürgünlerden oluşan konsey üyeleri süreci kendi lehlerine çevirdiler ve Irak yıkıldı.
Bir Arap ülkesinin yıkımı, neokonlar nezdinde ahlâkî bir mesele olarak asla görülmez. 2003’teki savaşı müteakip yaşanan kaos ve şiddet, savaşta Amerikan yanlısı tutum sergileyen “aydınlar”ın kendi fikirlerini eskinin diliyle birlikte takdim etmelerine imkân verdi. Yeniden icat edilmiş kimi fikirler şimdi çok gerekli. İtibarsızlaşmış örgütler kapatıldı ve alelacele yenileri kuruldu. Bunlardan biri, neokonlar eliyle kurulmuş ve eski sloganları yeni kelimelerle zekice ifade edebilme becerisine sahip Dış Siyaset İnisiyatifi. Matt Duss, bu kurumun Mart 2009’da Afganistan’da tertiplenen açılış konferansı ile ilgili olarak şunları söylüyor:
“Söylenen üç beş kelimenin de tartışmalı oluşu beni çok şaşırttı. […] Herkesçe ve doğru bir biçimde sorumlu tutuldukları Irak hezimeti sonrası neokonlar, Amerika’nın askerî yayılmacılığını övme konusunda kıllarını kıpırdatmayacaklar. Bu konularda usta olan bir kişi zaten böyle bir şey yapmaz. Bu adamlar da usta değilseler eğer, hiçbir şeyler.”
Evet, gerçekten de ustaca davranıyorlar ve Suriye’deki sürecin son deminde sinsice hareket ediyorlar. Tüm gayretleri, esas olarak, belli bir noktaya yoğunlaşmış durumda, gayet koordineli çalışıyorlar ve İsrail lobisi, ABD’deki ana akım medya ve sürgündeki Suriyeli liderlerle kurdukları bağları etkin bir biçimde kullanıyorlar. Neokonlar her yerde “dış siyaset uzmanları” olarak anılıyorlar, oysa “uzmanlık”ları sadece ülkeleri yıkıma sürüklemek ve onları kendi istedikleri gibi yeniden inşa etme becerisi ile sınırlı ki bu çabaları bile ciddi hatalarla yüklü.
CNN’in internet sitesinde yazan Elise Labott, Amerika’nın Suriye’deki sürece dahlinin güncellenmesine ilişkin neokonların yaptıkları son müdahaleden bahsediyor: “Dış siyaset uzmanları Çarşamba günü (1 Ağustos) Obama yönetimine silâhlı muhalefete verilen desteğin artırılması yönünde baskı yaptı.” Burada bahsedilen “uzmanlar” ifadesi, Washington’daki İsrail yanlısı diğer bir kanal olan Washington Yakın Doğu Siyaseti Enstitüsü’nden Andrew Tabler gibi isimleri içeriyor. Bu enstitü, 1985’te AIPAC (Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi) denilen etkin İsrail lobi grubu için çalışmalar yürüten bir araştırma departmanı olarak kuruldu. O günden beri tek başarısı, kendisini “Ortadoğu’daki Amerikan çıkarlarının dengeli ve gerçekçi bir biçimde anlaşılmasına yönelik olarak gayret gösteren Amerikalı bir örgüt” olarak satabilmesi.
Elbette Obama bu uzmanlardan gelen baskıya boyun eğdi. CNN’e göre, Obama istihbarî bir “bulgu” olarak anılan gizli bir emri imzalayarak, “CIA ile diğer istihbarat kuruluşlarının gizlice desteklenmesine izin verdi.”
Ama neokonlar bundan daha fazlasını istiyorlar. Suriye’deki kan banyosu sadece Suriye toplumunu harap etmekle kalmıyor ayrıca Arap toplumlarında kendi tercihlerine göre demokrasi lehine talepte bulunan kolektif tüm kampanyaları da sekteye uğratıyor. Suriye’deki uzun soluklu çatışma süreci ve muhtelif bölgesel oyuncuların dahli, neokonların yeni makyajlarının ardında daha fazla saklanamamalarına neden oluyor. Neokonlar sahneye gizliden gizliye tekrar çıkmanın yollarını arıyorlar. Zira bu onlar için bir ölüm-kalım meselesi artık.
31 Temmuz’da AIPAC, Ileana Ros-Lehtinen ve Howard Berman tarafından sunulan bir yasa tasarısının imzalanması için Kongre’ye yönelik bir yazı yazdı. “İran Tehdidinin Azaltılması ve Suriye’de İnsan Hakları Yasası” (H.R.1905) ismini taşıyan tasarı eğer geçerse, Ulusal Çıkar Konseyi’ne göre, İran’a karşı fiilî savaş durumunun oluşmasına neden olacak. Suriye, İran ve diğer müttefikleri arasındaki önlenemez bağı irdeleyen neokon irfanı tüm yönleri ile iş başında.
Birkaç gün önce, 27 Temmuz’da, 56 önde gelen “muhafazakâr dış siyaset uzmanı” Obama’ya Suriye’ye müdahale etmesi için baskı yaptı. “ABD tek başına ya da kendisi gibi düşünen diğer ülkelerle öne çıkıp harekete geçmezse binlerce Suriyeli sivil ölecek ve Suriye’de zuhur edecek bir iç savaş Ortadoğu’da daha kapsamlı bir istikrarsızlık sürecini tetikleyecektir.”
Kısmen Dış Siyaset İnisiyatifi tarafından tertiplenen mektubun zamanlaması elbette ki tesadüfî değil. Mektup, Amerika’nın Suriye ile ilgili gündemini tanımlama konusunda katkı sunduğunu varsayan, Tunus’taki “Suriye Dostları” temas grubunun ilk toplantısından bir gün önce kaleme alındı. İmzacılar arasında Irak Savaşı’ndan tanıdığımız, Paul Bremer, Elizabeth Cheney, Eric Edelman, William Kristol, ve elbette Danielle Pletka gibi tanıdık isimler var.
Suriye ile ilgili açık bir ABD stratejisinin yokluğunda, her ne kadar olumsuz bir nitelik arz etse de, en açık stratejiye sadece herkesten daha örgütlü olan neokonlar sahip. Örneğin Washington Post’taki yazısında Pletka müdahale noktasında ülkeleri, halkları, mezhepleri ve her türden grubu yan yana getiriyor ve esas olarak Ortadoğu’yu kuruntularla yüklü ama bir yandan direşken bir azmin güdümündeki bir oyunun sergilendiği bir satranç tahtası olarak görüyor. Yazısında Pletka, tek paragrafta, İran’dan, Hizbullah’tan, İran Devrim Muhafızları’ndan, Irak’ı istikrarsızlaştırmak isteyen teröristlerden, “Beyrut’taki kukla hükümetler”den ve “kendilerini İsrail’in yıkımına adamış Filistinli terör grupları”ndan bahsediyor.
Son yirmi yıldır ABD’nin Ortadoğu’ya yönelik dış siyasetini yöneten “politik uzmanlık” işte bu. Bir süre önce verilmiş olan mola artık sona eriyor ve neokonlar ellerindeki tuhaf haritalarla, kafalarındaki iç karartıcı vizyonlarla ve önerdikleri ebedi çatışmaya dayalı reçeteleri ile geri dönüyorlar.
Remzi Barud
Kaynak

Ak Kuşak İslam’ı

Tayyip Erdoğan, toy düğün gönderdi olimpiyat ekibini. Yemekler, altınlar ve baklavalar dağıtıldı. Bugüne dek en fazla sporcu heyetinin gönderilmesi ile övünüldü, nefisler şişti. Ancak henüz halter gibi favori alanlarda bile bir madalya alınmış değil. Spor yazarları, sporcuların üzerinde psikolojik baskı olduğunu söylüyorlar ama kimse ağzına Tayyip faktörünü almıyor. Herkes, elde numara, sıraya dizilip teftiş edilmekten korkuyor galiba.
Biraz 2020 olimpiyatları biraz da bugünün “büyük Türkiye” masalına figüran olsunlar diye evlerden onlarca sporcu toplanıp Londra’ya gönderildi. Hezimet kaçınılmaz.
“Kurtuluş Savaşı” esnasında Erzurum’da yayınlanan Albayrak gazetesinin ağır bir danışman kurulu eşliğinde toplu basımını yapmak için Erzurum Atatürk Üniversitesi’ne 90 milyar civarında para aktarılıyor. İşin öğrencilere yaptırıldığı ve aceleye getirildiği söyleniyor. Hocalar ve rektör bu eleştirileri ve soygunu kabul ediyor. Acelenin nedeni Abdullah Gül’ün okulu ziyaret edecek olması. Ziyarete takdim edilmesi için eser aceleye getiriliyor, profesörler herhangi bir emeğinin olmadığı, yanlışlarla dolu çalışmanın altına imza atıyor. Cepler doluyor, sırtlar sıvazlanıyor.
Ramazan’a yetiştirip gösteriş yapmak, daha doğrusu mevcut gösteriye dâhil olup yer kapmak için Ankara’daki bir cami inşaatına hız veriliyor. İnşaat duvarı çöküyor ve bir işçi ölüyor. Herkes şehirde Gökçek’in “shopping” kumpanyasını, tüketim festivalini seyreylerken, bir işçi on küsur yıl önce başlanıp üzeri kapatılan metro çukuruna düşüp ölüyor, işçinin ismini hatırlayan bile yok.
Toki yağması ile dere yatağına evler yapılıyor, Samsun’da onlarca insan öldürülüyor. Madenler ve dereler yağmaya açılıyor, AKP bu yağma ile övünüyor ama işçiler ölüyor, dereler kuruyor. AKP kendisine bahşedilen iktidarı korumak için bahşedilme gerekçelerini sürekli vurgulamak zorunda kalıyor. Kürd bir gerekçe ise “kalkınma ve istikrar” ikinci gerekçe.
Özgür Suriye Ordusu özellikle Halep mevziinde yalnız bırakıldıkları için hayıflanıyor ama kılavuzu karga olanın…
Halep’te dökülen kan Tayyip’in elinde, bu görülmeli.
Solun genel ideolojik tepkisi “savaşa hayır” oldu, Tayyip’in yiğitlenmelerine kandı. Oysa ne Tayyip’in ne de Türk ordusunun askerî bir gücü bulunuyor. Sol, tersten, AKP rejiminin gücünü, kendini abartılı göstermek için, olduğundan iri bir gerçeklik olarak algılıyor. “Özgür” ordu Suriye’de bu türden yiğitlenmelere kanıyor ve kendini olandan büyük görüp göstererek düşmanının üzerine yürüyor. Bugün batı basınının muhaliflerin içinde El-Kaide ağırlığı görüp göstermesi, batının muhalifleri temel aslî bir özne olarak tanımadıklarını ifade ediyor. Yani batı, ortalığı temizlemek için maşa olarak kullanacak birilerini. Sonuçta zulme karşı bileylenen öfke toprağa gömülecek. Pazarlık masalarında heba edilecek. Çimenler ezilecek, Hamurabi’nin fil ordusu Roma’ya yürüyecek…
ABD “devrimciler”e “orduyu dağıtmayın, devlet kurumlarını bozmayın” talimatı veriyor. İyi de o vakit nasıl bir devrim bu? Devrim için öfke gerekliyse, öfkeli kitleler mevzilerde kurşuna dizilirken, klimalı otel odalarındaki telefon trafiğinde devrim teslimiyete dönüşüyor.
İslamcı Kadir Mısıroğlu, “evet geçmişte İngiltere’nin ve Amerika’nın safında olduk” diyor ve devamında da ümmet ülküsü ve davası uğruna bugün de Amerika’nın desteklenmesi gerektiğini söylüyor. Birileri Amerika eliyle Osmanlı’nın, İslam Birliği’nin ya da Türk önderliğinde bölgesel bir Müslüman iktidarın tesis edileceğine inanıyor. Politikliği İngilizlerden ve Amerikalılardan öğrenen İslamî kesim, bugün devrimin teorik ve pratik olarak silinmeye çalışıldığını görmüyor ve devrim yaptığını zannediyor. 2023’te dünyanın ilk on ülkesi içine girmek basit bir istatistikî zırvalıktan başka bir şey değil. Bu hedef için kaç milyon sömürülen-mazlum insanın sırtına basılacak, kaç kişinin kanı içilecek, bu önemli.
Tabii doğrudur, Sovyetler’de ve İran’da da devrimi bir fazlalık ve kusur olarak görüp onu silmek isteyenler çıkmıştır. Bugün de İran’da bu tarz bir eğilim mevcuttur ve güçlüdür. İran’da bu kesim sanki hiç devrim yaşanmamış gibi davranmayı tek çözüm olarak görmektedir. Bugün Sovyetler’deki devrimi silmek için uğraşan kimi sol kesimlerle ikinci devrimi silmek için ilerleyen İslamî güçlerin yan yana düşmesi tesadüfî değil.
Devrim tarihte ve toplumda geri alınmaz bir hakikattir. Yenilse bile böyledir.
Bir avuç toprak ağasının uzlaşmasının ürünü olan Amerikan Devrimi ile belirli sınıfların uzlaşması sonucu gerçekleşen Fransız Devrimi, tarihsel olarak hak ile batılı ya da proleterle burjuvayı bölen, uzlaşmayı reddeden devrimi affetmemektedir. Bu devrimler, Amerika ve Avrupa kurgusu için de tehdittir. Ekim Devrimi’ni tarihte ve toplumda bastırdığınıza göre, sıra İran Devrimi’ndedir. Bugün ol sebep, eskiden gerilen kuşağın rengi yeşilden aka dönüşmüştür.
AKP ideologları ve borazanları onu Kemalistlerin Atatürk’ü ve Atatürk Türkiye’sini takdim etme biçimine öykünerek, nev-i şahsına münhasır bir olgu olarak takdim etmektedir. Üzerinde durulan husus, istisnacılıktır. M. Kemal “sosyalizm bize uymaz, biz özel bir milletiz” der, AKP de aynı yöntemle, kendi iktidar kurgusunu özel ve mutlak bir olgu olarak pazarlar. Oysa doksanlardan itibaren belirli bir süreç devrededir ve AKP bu sürecin evladıdır. Misal, bu noktada bir tarikat şeyhi müritlerini şu şekilde kandırmaktadır: “Ben Tayyip Bey’le konuştum, o mason gömleğini giyecek ve onları kandıracak.” Kimin kimi kandırdığı ya da kandıracağı gün gibi ortadadır.
Doksanlarda esas hedef soğuk savaş döneminin ara iktidar odaklarıdır. Batı, yeni ihtiyaçlar ve zorunluluklar doğrultusunda soğuk savaş süresince teşkil olunan mekanizmaların dağıtılması emrini vermektedir.
Soros uzantısı TESEV’in başkanının, Kırgızistan’da ilk karışıklıklar çıktığı vakit, “Leninist” taktiği uyguladıklarını söylemesi bu süreci yansıtır. Önceden bir inşaat şirketinin danışmanlığını yapan Can Paker, Kırgızistan’da renkli devrimler silsilesinin uç verdiği bu dönemde, kavmî kimi oluşumları silâhlandırarak iktidara yönlendirdiklerini ikrar etmektedir. Renkli devrimleri inşaat tekelleri danışmanlarının ideolojik olarak beslemesinde şaşılacak bir şey yoktur. Bugün ise yapılacak inşaatlarda köle gibi çalışacak, bunu arzulayan, milyonları idare etmek için bir tür İslam biçilmiş kaftandır.
Bernard Lewis ve Brzezinski, etnisite düzeyinde Müslüman coğrafyanın bölünüp küçük devletler olarak Sovyetlere karşı bir hat oluşturmasını, bu sürecin Sovyet Müslümanlarına sıçramasını talep eder. Yani özünde “Leninist” değil, yeşil kuşakta öğrenilen bir yöntem devreye sokulmaktadır.
Böylesi bir parçalanma sürecinde doğal olarak İslamcılığın ümmetçiliği öne çıkıyor. Ama bu ideolojik yönelim, en fazla küreselleşmenin bölgedeki ulusötesi seyrine hizmet eden bir etmen olarak iş görüyor.
Yani Halep’te camiyi havaya uçuran muhalif güçlerin bağırışları inşaat tekellerinin sevinç çığlıklarıdır. Bugün halka akbaba diliyle yağmacılığı desteklemesi ve kendisine düşecek payı beklemesi vazediliyor. İnşaat tekelleri ellerini ovuşturuyor. Garibana da kendisine düşecek kırıntı için nefer ya da SA olmak öğütleniyor.
Elbette bu küresel sermayenin yürüyüşü bağlamında Zeynel Abidin, Kaddafi, Mübarek ya da Esad çok uzak, çok düşman ya da çok muhalif değildi. O vakit egemenler bu isimlerin tasfiyesine neden ses çıkarmadı?
Bir şeyi gizlemenin en iyi yöntemi onu açıktan yapmaktır. Yaşanan soygunun, yağmanın, sömürünün ve zulmün ortaklara ihtiyacı vardır. Ortak bulmanın en geçerli yöntemi, demokrasidir. Bu demokrasi açılımının İslamî bir tonda ve içerikte gerçekleşmesi daha makbuldür. Zira bölgede tüm bu soyguna, sömürüye itiraz gerçekleştirecek yegâne güç, İslamî harekettir. Ama bu demokrasi oyunu ile İslam da suça ortak edilmek istenmektedir. Sus payları, rant paylaşımı, söz sahipliği ile İslamî güçler bu paylaşım savaşında saflaştırılmaktadır.
İslamî hareket bugün iki renkte ilerliyor: ellilerde Kissenger-Brzezinski önerisi ile devreye sokulan yeşil kuşak İslam’ı, yerini ak kuşak İslam’ına bırakıyor. Ama bir de Suriye örneğinde daha fazla marjinalleştirilecek olan ve kısmen El-Kaide’de temsil olunan, kara kuşak İslam’ı var.
Yeşil kuşak İslam’ının derdi, Sovyetleri ezmek. Yetmişlerin sonunda gene bir Yahudi ve CIA ajanı olan Bernard Lewis bu stratejiye katkı yapıyor ve yeşil kuşak İslam’ının Sovyetler’deki Müslümanları koparmak için kullanılmasını öneriyor. Sonuç alındığı kesin.
Bir CIA ajanı 1979’da İstanbul’a geliyor ve “Tahran düştü, Türkiye’yi kaybedemeyiz” diyor ve böylelikle 12 Eylül darbesinin işaret fişeği patlatılmış oluyor. Yüzyılın başından beri İran ile Türkiye arasında politik anlamda bir kader ortaklığı var.
1979’da devrim İran’da. Bugün ak kuşak İslam’ı, bu İran’ı ve temelde devrimi ezmek derdinde. İngiltere’den, Türkiye’den ya da başka batı odaklarından gelen ve sürecin başına geçen İslamcılar teorik ve pratik düzeyde İslamî hareket içerisinde İran İslam Devrimi’ni tasfiye etmiş unsurlar. Bu küçük burjuva kesimler, İslamî ideolojiyi yaşatmak için çoktan liberalizm etrafında tavaf etmeye başladı bile.
Ak kuşak İslam’ı, modern kapitalist bir devleti olduğu gibi muhafaza edip İslamî manada yönetmek ve iktidar nimetlerinden istifade etmek anlamına geliyor. Bu çizgiye çekilmiş İslamcılığın İran Devrimi’ni tasfiye etmesi kaçınılmaz. “Ak”, mecazî olarak bölgenin düzlenmesi, pürüzlerin giderilmesi, çatlakların sıvanması ve egemenlerin iktidar ilişkilerinin engelsiz ilerlemesini ifade ediyor.
Frantz Fanon, Arap liderlerinin 12. ve 14. yüzyıl arası dönemin ışıl ışıl parıldayan Darüsselam’ına geri dönmeyi bir diriliş motifi olarak kullandıklarını söyleyerek bu girişimi sahipleniyor ve Darüsselam’ı ormandaki yangının yayılmasını engellemek için çekilen “yangın emniyet şeridi”ne benzetiyor. Oysa bugün Darüsselam’dan çok Darülharp’den söz etmek gerekiyor. Şerit ancak bu sayede çekilebiliyor.
Dolayısıyla burada muhafaza edilen, İran Devrimi değil, devrim, bu vurgulanmalı. Egemenlerin saldırılarına karşı sınır çekecek bir pratik, sömürülenlerin-mazlumların saflaştırılmasını emrediyor. Bu saflaşma, onların egemenlerin top namlularına sürülmelerine mani olmayı gerektiriyor.
Devrimi muhafaza etmenin tek hakiki yolu ise devrim yapmak.
Eren Balkır

Panetta’nın Ortadoğu Turu


İki gün önce bir hafta sürecek Ortadoğu turuna başlayan ABD Savunma Bakanı Leon Panetta Suriye’de rejimin değişmesini istedi, ayrıca İran’ı da yaptırımlarla ve savaşla tehdit etti.
Panetta, Tunus’taki Nahda Partisi’nden başbakan Hamadi Cibali liderliğinde işleyen İslamcı rejimi, Mısır’ın İslamcı cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’yi ve ABD destekli askerî cuntanın lideri Mareşal Hüseyin Tantavi’yi ziyaret edecek. Panetta, ardından İsrail’e gidecek ve oradan da Ürdün Kralı Abdullah’la bir araya gelecek.
Panetta’nın ziyaretinin amacı, bir yandan ABD’nin Tunus ve Mısır’da kütlesel emekçi ayaklanmaları ardından iktidara gelen İslamcı rejimlerle bağlarını güçlendirmek ve bölge genelinde Washington’un gerçekleştirdiği askerî müdahale sürecini derinleştirmek.
Başkent Tunus’ta Panetta, Mali’deki El-Kaide bağlantılı güçlerin takibinde terörizmle mücadele için görevlendirilmiş Tunuslu subaylarla ABD’li subayların daha sıkı bir işbirliği içine girmesini talep etti. Geçen yıl Albay Muammer Kaddafi’nin NATO eliyle devrilmesi sonrası komşu Mali’ye kaçan Tuareg güçleriyle işbirliğine giden ve Bamako’daki merkezî hükümete karşı isyan eden bu gruplar, bugün itibarıyla kuzey Mali’nin önemli bir bölümünü kontrol altında tutuyorlar.
Panetta, tur boyunca yaptığı açıklamalarda İran’ı da tehdit etti ve “savaş dâhil tüm seçeneklerin masada durduğu”na ilişkin Obama yönetiminin alışıldık tehdidini tekrarladı.
Hafta sonu boyunca ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Tom Donilon da Tahran nükleer programını terk etmezse, İran’la savaşılması ve ülkedeki nükleer tesislere baskınlar düzenlenmesine ilişkin ABD menşeli acil durum planları konusunda İsrailli subaylara brifing verdi.
Ancak öte yandan Panetta, mevcut uluslararası yaptırımların Washington’un kabul edebileceği bir anlaşmanın görüşülmesi noktasında İran’ı zorlayabileceğini söylüyor. ABD ve Avrupa Birliği, uyguladığı yaptırımlar sonucu, İran’ın petrol ihracatını yüzde 40 oranında azalttı. İran para birimi dolar karşısında yarı yarıya değer kaybetti. Bu hamleler gıda dâhil, ithal ürünlerinin fiyatlarını yükseltmek suretiyle İranlı işçileri daha fazla sefalete sürükledi.
Panetta’nın ifadesiyle, “bu yaptırımlar İran ekonomisi üzerinde ciddi sonuçlar doğurdu. İran verili durum dâhilinde açık biçimde ifade edilmese de görüşmeler konusunda niyetli görünüyor ve diplomatik bir çözüm bulmaya çalışıyor.”
Bu yılın başında İsrail’in 2012 Bahar’ında İran’a “muhtemelen” saldıracağına ilişkin değerlendirmesini terk etmiş görünen Panetta, şimdi İsrail’in İran’la ilişkili olarak herhangi bir karara varmadığını söylüyor.
Ayrıca Panetta, İran’ın önemli bir müttefikini, ABD desteğiyle Suriye’yi bir iç savaşa sürükleyen Sünni ayaklanması ile yüz yüze olan rejimin başındaki Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad’ı da tehdit ediyor.
Panetta’nın Tunus’ta verdiği beyanata göre, Suriye’nin kuzeyindeki Halep şehrinde Esad karşıtı milislerin birçok kilit bölgeyi ve kontrol noktasını ele geçirdi. Ordu birlikleri Selahaddin ve Sahur mahallelerine saldırdı. “Asi” güçler ayrıca Esad karşıtı güçleri destekleyip silâhlandıran Türkiye’nin Suriye sınırı ile Halep arasındaki güzergâhı kontrol etmelerini sağlayacak, Anadan’daki bir kontrol noktasını da ele geçirdiler.
Kızıl Haç/Kızılay görevlilerinin iddiasına göre, Halep’ten 200.000 kişi kaçtı.
“Esad’ın devrilmesi” için uluslararası planda gayret gösterilmesini isteyen Panetta şu tespiti yaptı: “Eğer Halep’te kendi halkına karşı bu tarz bir trajik saldırı gerçekleştirmeyi sürdürürse kanaatimce Esad tabutuna o son çiviyi de çakacaktır. Esad’ın kendi halkına yaptığı ve hâlâ yapmaya devam ettiği şey, Esad rejiminin sona geldiğini açık biçimde gösterdi. Rejim tüm meşruiyetini kaybetti. Artık rejimin sona erip ermediği ya da ne zaman sona ereceği sorusu hükmünü yitirdi.”
Panetta’nın Esad’ın tabutuyla ilgili ifadesi esasında geçen yıl devrilen ve katledilen Kaddafi’ye dönük bir atfı içeriyor. Bu ifade açıktan bir suikast tehdidi barındırıyor.
Aynı zamanda bugüne dek asileri silâhlandırmadığını iddia eden ve onların esas olarak kendi müttefikleri Suudi Arabistan ile Katar tarafından silâhlandırıldığını söyleyen Washington, Pazar gününden itibaren açıktan silâh temini noktasında önemli bir adım attı. Reuters’in tespitine göre, Beyaz Saray asilere örtülü olarak yardım edilmesi yönünde talimat verdi.
Fransız hükümeti de bu hafta Suriye meselesinin ele alınması ve Esad rejimine “baskı uygulanması” amacıyla BM Güvenlik Konseyi’nin toplanmasını istedi.
Panetta’nın seyahati, ABD’nin Ortadoğu’ya yönelik emperyalist çıkarlarını savunmak amacıyla, Pentagon’un bölgede gerçekleştirdiği operasyonların yeniden organize edilmesi niyetini yansıtıyor. Bu noktada Tunus ve Mısır’daki ABD destekli seküler diktatörlükleri deviren emekçi ayaklanmaları sonrası iktidara gelen sağcı İslamcı partilerle kurulan bağların güçlendirilmesi amaçlanıyor. Aynı zamanda ABD’nin bölgesel çıkarlarına karşı duran Suriye ve İran gibi rejimlerin devrilmesi amacıyla bölgeye müdahale ediliyor.
Panetta’nın ABD’nin El-Kaide ile savaştığı ya da Esad’ın “kendi halk”ını öldürmesine mani olmaya çalıştığına ilişkin argümanları gülünç ve yanlış. Esasında ABD, Suudi ve Katar monarşileri gibi Sünni İslamcı rejimlerle kurduğu işbirliğinin bir parçası olarak, yabancı İslamcı savaşçıların Suriye’ye sızıp Suriye ordusuna saldırmaları için seferber edilmelerine yaslıyor sırtını.
Wall Street Journal’da eski ABD Özel Operasyonlar danışmanı Seth Jones şunu yazıyor: “Önemli bir bölümü Ortadoğu ve Kuzey Afrika’dan gelen ve Suriye’de çoğunlukla “Levant Halkı için El-Nusra Cephesi” ismi altında faaliyet gösteren El Kaide üyeleri bir kısmı ideolojik olarak aynı safta duran, bir kısmı ise sadece para kazanmak için eyleme geçen kaçakçıları kullanıyor ve böylelikle ülke dışından gelen savaşçılar için Türkiye ile Irak güzergâhını kontrol altına almaya çalışıyor. ABD Hazine Bakanlığı görevlilerine göre, Körfez ve Levant’taki bu güçlere mali destek veren bağışçıların sayısı giderek artıyor.”
Jones şunu da ekliyor: Irak’taki El-Kaide, Suriye’deki ABD destekli güçlere tüfek, hafif makineli silâhlar ve roket güdümlü el bombaları ile bomba yapımı uzmanları temin ediyor.
ABD’nin Esad rejimini devirmeyi hedefleyen operasyonu tüm bölgeyi istikrarsızlaştırıyor. Esas olarak Türkiye merkezli hareket eden Esad karşıtı Hür Suriye Ordusu, Guardian gazetesine yaptığı açıklamada, Suriye’de kendilerine bağlı olmayan en az dört birliğin olduğunu ve bunların arasında Libyalı bir gerilla tugayının da bulunduğunu söylüyor. Bu açıklamaya göre, Esad’a karşı hareket eden bağımsız yabancı birliklerin toplam sayısı muhtemelen “bilinenden daha fazla.”
Türkiye ise Kürd ayrılıkçı milislerin Suriye’de belli bölgeleri ele geçirip ülkeye sızmalarından endişeli. New York Times’ın haberine göre, Türkiye, Kürd gruplarının Suriye içinden ülkeye saldırması durumunda, Türkiye’nin Suriye’ye saldırmakta tereddüt etmeyeceğini söylüyor.
Türkiye, Suriye sınırı boyunca kendi konumunu takviye etmek amacıyla buraya birlikler, silâhlı personel taşıyıcılar ve füze bataryaları gönderdi.
Ürdün de Suriye’nin kimyasal ve biyolojik silâh stoklarını ele geçirmek için bu ülkeye Özel Kuvvetler’ini göndermeyi düşünüyor.
Alex Lantier
Kaynak