Yitirmiş Olabilirim Günlük Tayınımı

Sen istedin diye
Yitirmiş olabilirim günlük tayınımı
Satmış olabilirim sokakta
Üstümü başımı, yatağımı.
Taş işçiliği yapabilirim,
Hamal olabilirim, sokakları süpürebilirim.
Hayvan pisliğinin içinde yiyeceğimi arayabilirim.
Yıkılabilirim, üryan ve aç kalabilirim.
Ama bil ki ışığın düşmanı,
Ölene dek asla uzlaşmayacağım seninle.
Dövüşeceğim.
Ülkemin son karış toprağını da çalabilirsin benden.
Tıkabilirsin tüm gençliğimi mapushane deliklerine
Çalabilirsin dedemden bana yadigâr her şeyi.
O masayı, paltoyu, nargileyi.
Yakabilirsin şiirlerimi, kitaplarımı
Köpeğinin önüne atabilirsin etimi
Terör estirip kâbusa çevirebilirsin
Tüm köyümün gecelerini.
Ama bil ki ışığın düşmanı,
Ölene dek asla uzlaşmayacağım seninle.
Dövüşeceğim.
Hey ışığın düşmanı,
Müjdenin ve neşenin alametleri
Saadetin çığlıkları ve o marşlar
Oracıkta, limanda.
Ufukta,
Bir gemi rüzgâra
Derin denizlere direniyor
Aşıyor tüm güçlükleri
Kayıp denizlerden Ulis dönüyor
Güneş çeviriyor yüzünü bize
Yurdundan kovulanlar geri geliyor.
Onlar aşkına
Yemin ederim ki uzlaşmayacağım seninle
Ölene dek dövüşeceğim!

Hiç yorum yok: