Filistinli Tutsaklardan 1 Mayıs Mesajı

Aşağıdaki mesajı, 17 Nisan’dan beri Hürriyet ve Haysiyet adı altında açlık grevi yapmakta olan, İsrail hapishanelerindeki Filistinli politik tutsakların 1 Mayıs Uluslararası İşçi Günü mesajıdır. Bu bildiri, dünya genelinde Filistin dostlarına ve destekçilerine, 1 Mayıs’ta gösteriler, eylemler ve kutlamalar düzenleyen işçi hareketlerine hitaben kaleme alınmıştır. Kaleme alan isim olan Kamil Ebu Haniş grevin liderlerindendir ve FHKC’nin hâlen Ayalon Ramle Hapishanesi’nde bulunan tutsak liderlerinden birisidir. Bu mesaj, 1 Mayıs günü Ramon Hapishanesi’nden tüm dünya genelinde solcu hareketlere Filistin mücadelesine destek vermeleri çağrısında bulunan Ahmed Sedat’ın bildirisi ile birlikte kaleme alınmıştır.
İşgalci gücün hücrelerinden sesleniyoruz. Açlık grevimizin on beşinci günü 1 Mayıs Uluslararası İşçi Günü’ne denk geldi. Hapishanelerde bize karşı savaş yürüten ırkçı, sömürgeci işgal gücüne karşı mücadelenin bir parçası olarak hürriyet ve haysiyet grevine girdik. Grevimizin amacı, Filistin kurtuluş mücadelesini tasfiye etmeye dönük yeni saldırılara ve ırkçı kanunların acımasız saldırılarına karşı tutsakları ve halkımızı savunmaktır.
Grevimize hapishane duvarları arasında devam ediyoruz, aynı zamanda Uluslararası İşçi Günü’nü yüce tutuyor, ona hürmet ediyoruz. İşçi günü, her türden sömürgeciliğe, ırkçılığa, sömürüye ve zulme karşı çıkan halk sınıflarının ve işçi sınıfının günüdür. Bugün parmaklıklar ardında olan tutsaklar olarak bizler, dünya genelinde sokaklarda, meydanlarda olan insanlarla birlikteyiz, sizlerle birlikte adalet, hürriyet ve sömürüden kurtuluş talep ediyoruz.
Filistin’deki halk sınıflarına mensup oğullarımız, kızlarımız, köylüler, işçiler, kamplardaki mülteciler, her zaman Filistin ulusal kurtuluş hareketimizin liderleri ve itici gücü olagelmişlerdir. Filistinli halk sınıfları, ülkede Siyonist sömürgeciliğe ve işgale karşı koyan, cephe hatlarında bu uğurda mücadele eden özgürlük savaşçıları ve direnişçileridir. Bu nedenle onlar, bugün İsrail hapishanelerindedir, Filistin tutsak hareketini onlar inşa etmiştir. Filistin devrimini ve direniş hattını geleceğe taşıyanlar gene onlardır.
İşgal altındaki Filistin’de iş aramak bile suçtur. İşgalcinin böldüğü, yerleşime açtığı Filistin’de “izinsiz” iş aradığı için her yıl binlerce Filistinli işçi hapse atılmaktadır. Bu sayı, yedi bini bulan Filistinli politik tutsak içerisinde anılmamaktadır. Oysa onlar da politik tutsaktır, yaklaşık yetmiş yıldır uygulanan, yüz yılı aşkın bir zamandır kendi toprağımızda Filistin emeğini hükmü altına alan, Filistinlileri yerlerinden yurtlarından edip birer suçlu hâline getiren Siyonizmin yerleşimci siyasetinin tutsağıdır.
Bugün sizler, sokaklarda yürüyor, boş midelerinizle hürriyet, adalet ve haysiyet şiarını daha da gür bir sesle haykırıyorsunuz. Grevimiz ve Filistinli tutsaklar hareketi, özgürlüğümüze kavuşabilmemiz için sizin desteğinize, dayanışmanıza ve eylemlerinize muhtaçtır. Filistinli işçiler, Filistinli halk sınıfları ve dünya işçileri kapitalizme, ırkçılığa, Siyonizme ve sömürgeciliğe karşı koymak için bir araya gelmelidir. 1 Mayıs’ı işçilerin, dolayısıyla tutsakların, tüm Filistinli politik tutsakların ve ABD’den Fransa’ya, Yunanistan’dan Türkiye’ye, oradan Filipinler’e dek zalimlerin ve sömürücülerin hapishanelerinde tutsak olan tüm adalet savaşçılarının kurtuluş günü kılalım.
Bizim açlığımız ve boş midelerimiz, sadece bizim haysiyetimiz ve hürriyetimiz, inkâr edilen temel haklarımız, sevdiklerimizi görme hakkımız, kendi eğitimimiz, sağlık ve tıbbî tedavi hakkımız, hücreye atılmama talebimizin yerine getirilmesi, suçlama olmaksızın, mahkemeye çıkartılmadan hapse atılmamamız için değildir. Filistinli tutsaklar olarak verdiğimiz bu mücadele, gerçek zafere tüm tutsakların kurtuluşu, daha da önemlisi, vatanımızın, Filistin halkının kurtuluşu ile birlikte ulaşabilir.
Bugün çağrımız, sizlere, tüm dünyada özgürlük ve adalet için mücadele edenlere, işçi hareketlerine, sosyalizm savaşçılarına, devrimci hareketleredir. Mücadelemize, Filistin halkına ve Filistinli tutsaklara destek verin. İşgalci devleti tecrit etmek ve Filistin halkına karşı yetmiş yıldır işlediği suçlar için hesap vermesini sağlamak için harekete geçmenizi istiyoruz. İşgalci devlete ve hapishane sisteminden, ırk ayrımcılığından ve yerleşimci siyasetinden nemalanan Hewlett-Packard ve G4S gibi şirketlere karşı BDS hareketini inşa edip güçlendirin. İşçi hareketlerinin, halk sınıflarının meydana getirdiği hareketlerin, ezilenler hareketinin tüm dünya genelinde bu mücadelenin, ırkçılığa, emperyalizme ve kapitalizme karşı mücadelenin parçası olması mümkündür ve zorunludur.
Yaşasın Uluslararası İşçi Günü, Yaşasın 1 Mayıs
Zafer ve hürriyet Filistinli tutsakların.
Zafer ve hürriyet işçilerin, halk sınıflarının Filistin toprağının ve Filistin halkının
Kamil Ebu Haniş
Hürriyet ve Haysiyet Mücadelesi
1 Mayıs 2017

Hiç yorum yok: