Halka Hitap

Paris halkı, başkalarının kendisine dayattığı boyunduruğu kırıp attı.
Sakin ve duygulardan arınmış gücüyle, halk, kışkırtmalara veya korkuya kapılmadan, cumhuriyete el sürmek isteyen, ar hayâ nedir bilmeyen bir yığın delinin karşısına dikildi.
Bu sefer ordudaki kardeşlerimiz, özgürlüklerimizin ateşini çakan o kutsal kıvılcıma el sürmedi. Bizler herkese teşekkür ediyoruz, umarız Paris ve Fransa hep birlikte herkesin takdir edeceği bir cumhuriyetin temellerini bütün yönleriyle atar, böylelikle iç savaşların ve işgallerin hüküm sürdüğü bu çağ sonsuza dek kapanır.
Kuşatma durumu sona ermiştir.
Paris halkı, ait olduğu seksiyonlarda yapılan seçimlere iştirak etmektedir.
Tüm yurttaşların güvenliği, Ulusal Muhafızlar’ın işbirliği ile sağlanmaktadır.
Hotel-de-Ville, Paris, 19 Mart 1871
Ulusal Muhafızlar Merkez Komitesi
Assi, Billioray, Ferrat, Babick, Edouard Moreau, C. Dupont, Varlin, Boursier, Mortier, Gouhier, Lavalette, Fr. Jourde, Rousseau, Ch. Lullier, Blanchet, J. Grollard, Barroud, H. Geresme, Fabre, Pougeret

Hiç yorum yok: