1 No'lu Bildiri

Petrograd İşçi ve Asker Vekilleri Sovyeti’nin Bölge Garnizonu’na Gönderdiği 1 No’lu Bildiri
İşçi ve asker vekilleri sovyeti Petrograd işçilerine bildirilecek olan, muhafız birlikleri, kara birlikleri, topçu birlikleri ve donanmadaki askerlerce derhal ve eksiksiz olarak uygulanması gereken şu kararları almıştır:
I
Tüm bölüklerde, taburlarda, alaylarda, bataryalarda, takımlarda ve farklı askeri departmanlara bağlı ayrı hizmet birimlerinde, ayrıca donanma gemilerinde komiteler yukarıda belirtilen birliklerin temsilcileri arasından, en kısa sürede seçilecektir.
II
İşçi vekilleri sovyeti için kendi temsilcilerini henüz seçmemiş olan tüm birliklerde her bir bölük tek bir temsilci seçecektir. Üzerlerinde kendilerine ait kimlik kartını bulunduran tüm temsilciler, 2 Mart 1917 sabah saat onda devlet meclisi binasına gelmek zorundadırlar.
III
Tüm politik eylemlerinde birlikler, işçi ve asker vekilleri sovyetine ve kendi komitelerine bağlı olacaklardır.
IV
İşçi ve asker vekilleri sovyetinin aldığı kararlara ve talimatlara aykırı düşenler hariç, devlet meclisi askeri komisyonunun verdiği tüm emirler yerine getirilecektir.
V
Tüfek, makineli tüfek, zırhlı araç gibi her türden silah birlik ve tabur komitelerinin kontrolüne ve emrine verilecek, ısrar etseler bile hiçbir şekilde subaylara teslim edilmeyecektir.
VI
Belirli bir düzene tabi olan ve görev başında bulunan askerler askeri disipline harfiyen uyacak; görev başında olmayan ve belirli bir düzene tabi hareket etmeyen askerler, politik, sivil ve özel hayatları dâhilinde tüm yurttaşlara bahşedilen haklardan yararlanacaklardır.
Zorunlu görülen selam durma görevi ve esas duruş yürürlükten kaldırılmıştır.
VII
Aynı şekilde, subaylara haşmetmahapları, sayın vs. yerine bay general, bay albay şekilde hitap edilecektir.
Her rütbeden askere yönelik nezaketsizlik, ayrıca askerlere “sen” denilmesi yasaklanmıştır. Bu kuralın her şekilde ihlali ve subaylarla erler arasında meydana gelen tüm yanlış anlamalar, birlik komitelerine erlerce bildirilecektir.
Bu emir, tüm birliklerde, taburlarda, alaylarda, gemi mürettebatına, bataryada ve diğer muharip ve muharebe dışı birliklerde okunacaktır.
Petrograd İşçi ve Asker Vekilleri Sovyeti

Hiç yorum yok: