Marjinal

“Biz dine değil, dini sömürenlere karşı olmalıyız.”
[İbrahim Kaypakkaya]
Bu söz, bu sıralar müslümanlık adı altına birleşen dejenere olmuş İslamî gruplar sebebiyle, müslümanlığa ve İslâm’a zarar veren, bireyleri dinden uzaklaştırmaya yarayan bir inanışa gelsin.
Ateist veya deist olabilirsiniz, bu size çeşitli sebepler yüzünden temiz ve üstünde oynamalar yapılmamış kurallara, inanışlara karşı çıkmanız, saygısızlık göstermeniz gerekçesini vermez.
İçki içmek veya içmemek, oruç tutmak veya tutmamak kişilerin kendi tercihidir. Ancak birkaç kendini bilmez yüzünden, dini bir kapitalist meta aracı olarak kullananlar yüzünden, sadece dinî vazifesini -inancı gereği- yerine getiren diğer insanlara da gem vurulamaz.
Materyalist bir inanışa sahip olan İbrahim Kaypakkaya, kendi döneminde daha ağır sağ davalarının yaşandığı sırada bile dini bir kin ve nefret aracı olarak kullanmayıp böyle bir sözü söylemişse, bizlerin de aynı yolda inanan-inanmayan olarak halkı ayırtmaksızın devam etmemiz gerekir.
Halkın sevgisini ancak onu anlayarak, onun dilinden konuşarak kazanabilirsiniz. Marjinallik adı altına aslî marjinallikle bile alakası olmayan bir tavırla değil. Bu tavırla devam ederseniz, sadece Batı şehirlerinin birkaçına hitap etmekten öteye gidemezsiniz.
Farah Sibel Evren

Hiç yorum yok: