Karl Marx’a Mektup

Halkın İradesi Yürütme Komitesi’nden 
Karl Marx’a Mektup
Yurttaş,
Rusya’daki eğitimli ve ilerici sınıflar, Avrupa’da fikirlerin yaşadığı gelişime karşı her daim hassas olmuşlardır ve bu gelişime gereken cevabı vermiş, sizin kaleme aldığınız bilimsel çalışmaların zarfına her şekilde vakıf olmayı bilmişlerdir.
O çalışmalarda, Rusya’daki hayatın dayandığı en temel ilkeler, bilim zemininde tespit edilmektedir. Bugün Kapital, eğitimli insanların her gün okudukları bir eser hâline gelmiştir. Fakat Bizans’ın sebep olduğu karanlığın ve Asya’ya has despotizmin hâlen daha hüküm sürdüğü topraklarımızda, toplumsal fikirlerdeki her türden ilerleme devrimci bir hareket olarak kabul görmektedir. Bu noktada isminizin Rusya’daki politik mücadeleyle rabıtalı hâle geldiğini söylemeye bile gerek yoktur. İsminiz, bazılarında yoğun bir saygıya ve sevgiye, bazı insanlar içinse kovuşturmalara sebebiyet vermektedir. Eserleriniz burada yasaktır, onları okumak, bugün politik düzlemde güvenilir olmamanın bir alameti olarak kabul edilmektedir.
Kıymetli yurttaş,
Rus devrimcilerinin faaliyetlerinin her bir tezahürüyle yakından ilgilendiğinizi biliyoruz, dolayısıyla büyük bir mutlulukla belirtmek isteriz ki o devrimci faaliyet, bugün itibarıyla en yoğun düzeye ulaşmış durumdadır. İlk başta savaşçılarımız için devrimci mücadele çeliğe verilen su gibiydi ve zamanla hem teorik programın oluşmasını sağladı hem de devrimcilerin pratikte verdikleri mücadelenin doğru bir yola sokulmasını mümkün kıldı.
Hareketimiz hâlihazırda tazedir, bu sebeple bünyesinde muhtelif devrimci hizipler açığa çıkmıştır. Lâkin bu hizipler bugün bir araya gelmekte, kaynaşmakta, birlik, ülkemizdeki durumu eski çağlardaki kölelerin durumuna benzeyen halkımızın arzu ve umutları ile cem olma yönünde ortaya konulan müşterek çabalar üzerinden gerçekleşmektedir.
Bu koşullarda o zafer ânı giderek yakınlaşmaktadır. Görevimiz, özgür insanlar bizim safımızda olduğu, bize sempati duyduğu takdirde, daha büyük bir kolaylıkla ifa edilebilecektir. Görevin ifası için tek bir şeye gerek vardır: Rusya’daki gerçek şartları bilmek.
Bu amaca ulaşmak için yoldaşımız Lev Hartmann’a İngiltere ve Amerika’da örgütlenme görevini veriyoruz. Kendisi, toplumsal hayatımızın mevcut gelişimi ile ilgili bilgilerin akışından sorumlu olacaktır.
Kıymetli yurttaş, bu noktada yüzümüzü size dönüyor ve söz konusu görevin ifa edilmesinde bize yardım etmenizi rica ediyoruz.
Kölelik zincirlerini kırmaya kararlı olan bizler, mutsuz vatanımızın özgür insanlara lâyık olan bir Avrupa’da bir yer işgal edeceği günün giderek yakınlaştığına kaniyiz.
Size, en kıymetli yurttaşa, tüm Rusya’nın toplumsal devrimci partisinin saygı temelli hislerini sunmanın bizim için büyük bir şans olduğunu düşünüyoruz.
[Kaynak: Ed. Teodor Shanin, Late Marx and the Russian Road, Monthly Review Press, 1983, s. 206-207.]

Hiç yorum yok: