1 Mayıs ve Hürriyet Mücadelesi

Yoldaşlar, bugün 1 Mayıs’ı tüm dünya genelinde sermaye iktidarının devrileceği günü hasretle bekleyen işçilerle birlikte kutluyoruz.
Bu platform [Lobnoye Mesto][1], yüzlerce yıl emekçi halkın zalimlerin boyunduruğu altında nasıl çile çektiğine dair bir andaç niteliğinde.
Zira biliyoruz ki sermaye iktidarı, elindeki güç ve geçmiş zamanlarda bile öfkeye sebebiyet veren zulüm olmazsa, varlığını asla sürdüremez.
Bu anıt, ayaklanan köylüleri temsil eden bir insan adına dikildi.[2] Burada o kişi, hürriyet için mücadele ederken canını verdi.
Rus devrimcileri de sermayeye karşı mücadelede birçok fedakârlıkta bulundular ve çok sayıda canını kurban verdiler.
İşçiler, köylüler ve hürriyet savaşçıları en iyilerini feda ettiler bu uğurda. Bu mücadele, sermayenin sunduğu hürriyet için verilmedi, o hürriyet, bankaların, özel mülkiyete ait fabrikaların ve vurgunculuğun hürriyetini ifade etmiyordu.
Böylesi hürriyet yerin dibine batsın!
Bize asıl lazım gelen, gerçek hürriyettir ve bu hürriyet de ancak toplum tümüyle emekçi insanlardan meydana geldiğinde mümkündür.
Böylesi bir hürriyete erişmek için daha fazla emeğe ve daha fazla fedakârlığa ihtiyaç vardır.
O büyük hedefe ulaşabilmek ve sosyalizmi inşa edebilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız.
V. I. Lenin
Dipnotlar
[1] Lobnoye Mesto, Kızıl Meydan’da bulunan yuvarlak, taştan platformdur. On altıncı ve on yedinci yüzyılda kralların fermanları ve idam cezaları buradan ilân edilirdi.
[2] Lenin’in bahsini ettiği, anıtı yapılan kişi, 1671’de bahsi geçen platformda idam edilen, 1667-71 arası dönemde gerçekleşmiş olan köylü ayaklanmasının lideri Stepan Razin’dir.

Hiç yorum yok: