Kadınların Mücadelesi Devrimi Derinleştiriyor

2 Ekim 1983’te Politik İntibak Konuşması’nda Millî Devrim Konseyi, kadınların kurtuluşu mücadelesinin ana eksenini açık biçimde ortaya koydu. Konsey, milletin, özellikle kadınların tüm aktif güçlerini seferber etmeyi, örgütlemeyi ve birleştirmeyi taahhüt etti.
“Kadınların gerçek kurtuluşu, kadınlara üretim faaliyetine ve halkın yüzleştiği farklı mücadelelere katılma sorumluluğunu yüklemektedir. Kadınların gerçek kurtuluşu, erkekleri kadınlara saygı göstermeye ve önem vermeye zorlamaktadır.”
Militan yoldaşlar, burada açık biçimde ifade edilen şudur: kadınların özgürleştirilmesi mücadelesi, her şeyden önce demokratik halk devrimimizi derinleştirme mücadelesidir. Bu devrim, size bugünden itibaren toplumu adalet ve eşitlik üzerine inşa etme faaliyetine girme ve bu hususta söz söyleme hakkını bahşetmektedir. Söz konusu toplumda erkek ve kadınlar aynı hak ve sorumluluklara sahiptirler. Demokratik halk devrimi, böylesi bir mücadele için gerekli koşulları yaratmıştır. Bugün artık büyük bir sorumluluk bilinciyle, bizim gibi geri kalmış toplumlardaki kadınları köleleştiren tüm zincirleri kırma sorumluluğu sizin sırtınızdadır. Tüm insanlığın ve Afrika’nın hizmetine girerek, yeni bir toplumun inşa edilmesi için verilen politik mücadeledeki sorumluluklarınızı paylaşmanız gerekmektedir.
Demokratik halk devriminin gerçekleştiği o ilk saatlerde şunu söylemiştik: “Özgürlük gibi kurtuluş da verilmez, alınır. Taleplerini sunmak ve onları kazanmak için harekete geçmek kadınların sorumluluğundadır.” Bu sayede devrimimiz, sadece kadınların kurtuluşu mücadelesinde ulaşılması gereken hedefi ortaya koymakla kalmamış, aynı zamanda bu savaşın esas kahramanlarının takip etmesi gereken yola, kullanması icap eden yönteme işaret etmiştir.
Kadınların kurtuluşu ile ilgili olarak demokratik halk devrimi neleri başarmıştır? Devrimin güçlü ve zayıf noktaları nelerdir?
Kadınların kurtuluş mücadelesinde devrimimizin elde ettiği ana kazanımlardan biri, şüphesiz ki, Burkina Kadın Birliği’nin [UFB] kurulmasıdır. Bu örgütün kurulması önemli bir kazanımdır zira o ülkemizin kadınlarına başarılı bir mücadele yürütmeleri için gerekli olan çerçeveyi ve sağlam araçları vermiştir. UFB’nin kurulması büyük bir zaferdir çünkü o tüm kadın militanların Millî Devrim Konseyi liderliğinde, özgürlük mücadelesi dâhilinde, iyi tanımlanmış, doğru araçlarla harekete geçmesini mümkün kılmıştır.
UFB, değişim için çalışmaya ve kazanmak için savaşmaya kararlı, tekrar tekrar geri düşse bile her seferinde ayakları üzerinde durmayı bilen, geri çekilmek nedir bilmeksizin her daim ileri giden militan ve vakarlı kadınların örgütüdür. Bu yeni bilinç, Burkina kadınları arasında kök salmaktadır, bu, bizim gurur duymamız gereken bir gelişmedir. Militan yoldaşlar, Burkina Kadın Birliği sizin savaş örgütünüzdür. Bu mızrağı sivriltmek, keskinleştirmek, kesiği en derine atmak ve daha fazla zafere ulaşmak size kalmıştır.
Hükümetin üç yıldan daha az bir süre içinde kadın kurtuluşu ile ilgili olarak başlattığı girişimler yeterli değildir. Ama bu girişimler, kimi adımların atılmasını mümkün kılmış, ülkemizin bugün kadınların özgürleştirilmesi mücadelesinde bir öncü olarak takdim edilebilmesini sağlamıştır. Kadınlarımız, karar alma ve halk iktidarının gerçek manada uygulanma süreçlerine daha fazla katılmaktadır. Burkinalı kadınlar, ülkenin inşa edildiği her yerdedirler. Onlar, vadi sulama projesi [Sourou], aşılama ekipleri, “temiz şehir” faaliyetleri, demiryolu inşa çalışmaları gibi birçok projenin parçasıdırlar.
Burkinalı kadınlar yavaş yavaş doğrulmakta, kendilerini ortaya koymakta, erkeklere ait gerici anlayışları, erkekçi, şovenist tutumları paramparça etmektedirler. Bu süreç, Burkina’daki tüm toplumsal ve meslekî örgü dâhilinde devam edecektir. Üç buçuk yıldır devrimimiz fahişelik ve onunla bağlantılı, serserilik, genç kızların suç işlemesi, zoraki evlilikler, sünnet ve özellikle kadınların yüzleştiği zor yaşam koşulları gibi, kadınları aşağılayan tüm pratikleri ortadan kaldırmak için çalışmalar yürütmüştür.
Ülkenin her yerinde insanlarımızın yüzleştiği su sorununu çözmeye dönük çalışmalara yürütmek, köylere atölyeler kurmak, gelişmiş fırınları popüler hale getirmek, günlük halk bakım merkezleri kurmak, düzenli aşılama yapmak ve sağlıklı, bol ve çeşitli yemek yemeği teşvik etmek suretiyle devrim, şüphesiz ki Burkinalı kadının hayat kalitesini geliştirme süresine büyük bir katkı yapmıştır. Kadınlar, buna karşılık, emperyalizme karşı mücadele sloganlarının uygulanması sürecine daha fazla dâhil olmalıdırlar. Onlar, Burkina Faso’ya ait ürünleri üretip tüketme konusunda kararlı olmalı, yerelde üretilen malların üreticileri ve tüketicileri olarak, ekonomideki önemli bir oyuncu olduklarını ortaya koymalıdırlar.
Hiç şüphe yok ki Ağustos Devrimi kadınların kurtuluşu için çok şey yapmıştır, ama bu yapılanlar hâlâ yeterli olmaktan çok uzaktır. Daha yapacak çok iş vardır.
Thomas Sankara
8 Mart 1987

Hiç yorum yok: