FHKC'den İntifada Çağrısı

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi, Batı Şeria, Kudüs ve 48’den beri işgal altında olan Filistin’deki Filistinli halk kitlelerini, nitelikli eylemler gerçekleştirip tüm sabırlarıyla işgalciye karşı halk intifadası gerçekleştirdikleri için selamlar. Halkımızın gerçek resmi budur, onu ne Siyonist suçlular, ne mevcut momente ait koşullar, ne Arap yöneticilerin suç ortaklığı ne de Filistin halkı ve davasına karşı uluslararası planda dönen dolaplar mağlup edebilir.
Cephe, özellikle Batı Şeria ve Kudüs’te, genel olarak işgal altındaki Filistin’de İsrail askerleri ve yerleşimcilere karşı kahramanca yürütülen operasyonları selamlamakta, bu operasyonların, işgalci gücün işlediği suçlara karşı verilmesi beklenen cevap olduğunu, direnişin Filistinlilerin varoluşuna karşı verilen sistematik Siyonist savaşta halkımızı korumanın en etkin yöntemi olduğunu ifade etmektedir.
Cephe’nin tespitine göre, bu kahramanca gerçekleştirilen operasyonlarda, özgürleştirilen tutsakların oynadığı rol, Siyonistlere karşı verilen mücadelenin ve Filistin halkımızın önemli bir bileşeni olan işgalci güce ait hapishanelerin devrimci kahramanlık ve fedakârlığın üretildiği ve üretilmeye devam ettiği birer okul olduğu gerçeğinin bir ifadesidir.
FHKC’nin açıklamasına göre, İsrail hukukunun Batı Şeria’daki yerleşimcilere tatbik edilmesini öngören, teklif halindeki yasaların İsrail Bakanlar Kurulu’nca onaylanması ciddi bir gelişmedir, kimi gerçeklerin sahaya dayatılması girişimidir ve Batı Şeria’daki yerleşimlerin işgal devletine bağlanmasını ifade etmektedir.
Ayrıca Cephe, özellikle Kudüs’te bulunan Filistinlilere ait evlerin yıkılmaya çalışılması gibi, işgal güçlerinin ortaya koyduğu eylemleri kınar ve bunları “yasadışı” ilân eder. Söz konusu girişimler, 48’den beri işgal altında olan Filistin’de yaşayan halkımıza karşı gerçekleştirilen, tahrik amaçlı bir kampanyadır. Bu kampanya dâhilinde işgalcilere karşı operasyonlar düzenleyenlerin ailelerine ait evler yıkılmakta, yerleşim yerlerinin inşasına hız verilmektedir. Tüm söz konusu çabalar, işgal altında bulunan Filistin’de yaşayan halkımıza karşı devreye sokulan devlet terörünün gerçek ırkçı yüzünü ifşa etmektedir. Halkımız, onun iradesini kırma ve onu teslim olup boyun eğmeye zorlama amaçlı, oldukça tehlikeli gayretlerle yüzleşmektedir.
Cephe, Filistin’in her bir parçasında yaşayan halkımızı İsrail işgaline karşı çok kuvvetli bir halk intifadasına evrilecek şekilde mücadeleyi sürdürüp yükseltmeye, diasporadaki halkımızı ise içerideki mücadeleye dönük desteklerini artırmaya davet eder.
Ayrıca Cephe, Filistin Otoritesi’nin ve güvenlik güçlerinin halkına hizmet etmek için millî bir duruş benimsemesini talep eder. Bu amaçla onun güvenlik koordinasyonuna son vermesi, suçlu işgalci güçle kurduğu her türden bağı kopartması, bunun yerine güvenlik kurumlarının işlevini Siyonist saldırılarına karşı halkımızı koruyacak şekilde değiştirerek, İsrail polisiyle karşı karşıya gelmesi ve işgalci devletle müzakerelere son veren kapsamlı bir millî strateji üzerine kurulu bir pratikle millî birliği öncelikli kılması gerekmektedir.
FHKC halkımıza karşı yerleşimcilerin gerçekleştirdikleri saldırıları göğüslemek için halk savunma komiteleri oluşturma çağrısını yinelemektedir. Ayrıca Cephe, millî Filistin hareketinin geçici liderleri ile tüm hizipleri içerecek şekilde, FKÖ’nün acil toplantı yapıp Siyonistlerin artan saldırılarının tartışılması, işgalciye karşı halkımızın ve intifadasının azmini destekleyecek birleşik bir millî plan geliştirilmesi, ayrıca halkımıza karşı giderek artan ölçülerde işlenen suçlarından dolayı işgalci aleyhine Filistin’in resmî liderliğinin Uluslararası Suçlar Mahkemesi’nde acilen bir dava açması yönünde bir çağrı yapmaktadır.
Cephe, Arap halkına ve dünya genelinde mevcut olan uluslararası müttefiklerine ve dostlarına işgalciye karşı kapsamlı bir boykot yürütülmesini ve bu boykot çalışmalarının hızlandırılması, Siyonizmin ortaya koyduğu uygulamalarla yaptığı ihlallerin ifşa edilmeleri yönünde bir çağrıda bulunmaktadır.
FHKC
13 Kasım 2014

Hiç yorum yok: