FHKC Zulme Karşı Direnişi Destekler

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi, Ferguson halkının ve ABD’deki hukuk sisteminde hüküm süren adaletsizliği görüp kovuşturma sonrası sokakları bir kez daha dolduran insanların safında olduğunu beyan eder. Michael Brown’u soğukkanlı bir biçimde katleden Darren Wilson’ın genç bir Siyah’ı devlet destekli olarak katletmesi sonrası yargılanmaması, ABD’deki hukuk sisteminin ne denli adaletsiz olduğunu göstermektedir.
Bu yaşananların şaşırtıcı bir yanı yoktur; ABD’deki hukuk sistemi, tarihsel açıdan ve fiili olarak, Siyah halka karşı tatbik edilen kütlesel şiddet ve mahpusluktan başka bir şey ifade etmemektedir. ABD emperyalizmi, aynı şekilde, tüm dünya genelinde halklara ve uluslara karşı suç işleyen bir mekanizmadır.
Filistinliler olarak bizler, halkımızı hapse atan sömürgeci ve ırkçı mahkeme salonlarına, ırkçı bir devletin işlettiği o mekanizmaya aşinayız. Aynı devlet, “hukukîlik” kılıfı altında halkımıza karşı cinayetler, suçlar işlemekte, soykırım uygulamaktadır.
Filistin’deki işgalci rejim üzerinden gayet iyi bildiğimiz bu sistem, ABD’de yüzlerce yıldır var olan aynı sistemden ve yapıdan çok şey öğrenmiştir. ABD, işgalcinin en önemli müttefiki ve stratejik ortağıdır.
Biz ABD’deki devlet terörü mekanizmasının Siyahlara ve diğer mazlum topluluklara karşı polis eliyle nasıl tatbik edildiğini görüyoruz. Polis güçlerinin kütlesel militarizasyon ve askerî ekipman imkânlarıyla zulmü nasıl yoğunlaştırdıklarına ve sonrasında cezalardan nasıl muaf tutulduklarına tanığız. Ayrıca biz, işgalci devletin de saldırı amaçlı “güvenlik” taktikleri üzerine eğitim almak konusunda ABD güvenlik kurumlarıyla işbirliği yaptığını gayet iyi biliyoruz. Bu taktikler, önce Filistin’de sınanmakta, sonrasında da mazlum halklarla mücadele içerisindeki hareketlere karşı kullanılmak üzere, tüm dünyaya, özellikle ABD’ye ihraç edilmektedir.
FHKC, Mike Brown’un ailesine ve 12 yaşındaki Tamir Rice ile geçen hafta katledilen 28 yaşındaki Akai Gurley’nin aralarında bulunduğu, ABD’de polis eliyle canlarına kıyılan tüm Siyah şehidlere selâmlarını iletir. Biz, Ferguson ve tüm ABD genelinde sokaklara çıkan, adalet talep eden tüm insanların direnişinin safındayız. Biz, Siyah kurtuluş hareketinin ve onun uzun mücadelesinin safındayız. Tüm Filistinlileri, dostlarını ve destekçilerini bu gösterilere katılmaya ve bu kritik önemi haiz hareketlerle birlikte geliştirilecek karşılıklı mücadeleyi daha derin ve güçlü bağlara sahip kılmaya davet ediyoruz.
Bu noktada daha öncesinde kaleme aldığımız, Ferguson ve Siyahların kurtuluş hareketi ile ilgili bildirimizi yeniden teyit edip tekrar yayınlıyoruz. [FHKC’nin Ferguson Bildirisi]
FHKC

Hiç yorum yok: