Kızıl Bayraklar Daha Yukarı!

ABD’de son yapılan seçimde birçok kişi Demokratlara oy verdi. Bunların hepsi bizim düşmanımız mı? Hayır. Demokratlara oy veren insanlar bizim düşmanımız değil. Çeşitli nedenlerden ötürü birçok fakir insan ve işçi, Demokratlara oy verdi: bu insanlar, Demokratların o alaycı diline aldandılar, sağın kadın ve eşcinsel düşmanlığından ve ırkçılığından korktular, Demokratlara oy vermek suretiyle temel yurttaşlık haklarını savunduklarını zannettiler ya da basit anlamda geçerli başka bir seçenek bulamadılar.
Oysa onlara sabırla ulaşmak bizim işimiz. Bu noktada Demokrat Parti’nin ihanetlerini onlara izah etmek bile anlamsız. Bizim hedefimiz, daha az kötü” diye Demokratları desteklemek değil, onları ifşa ve tecrit etmek, bağımsız bir devrimci hareketin gelişimi için tüm kapitalist partilerin çürümüş yapısına kafa tutmak.
Bu sistem, seçimlerin demokrasi demek olmadığını açık biçimde gösteriyor. Roosevelt’ten Obama’ya kadar tekrar tekrar kanıtlandığı üzere, seçimler ve kapitalist politika, kapitalizmi asla değiştirmeyecek. Demokratlardan af dilenen ve onlara destek verilmesini isteyen sol, hem kendisini hem de halkı kandırıyor. Bu sol, kaderlerini Demokratlara bağlamak suretiyle, halk hareketi inşa etmekten de imtina ediyor. Aksine o, imparatorluğun ve sömürünün “daha müşfik” yüzünün müdafisi olarak hareket ediyor. Bugünkü pratiğinin tam karşılığı bu.
Artık mümkün olana dair sınırlı bir vizyona sahip Demokratlara yönelik desteğe bir son vermenin ve kendi vizyonumuzu ortaya koymanın vaktidir. Demokratlar, bizim adaletin topluma ancak tedricî bir süreç üzerinden, sadece kendilerine oy vermemiz hâlinde geleceğine inanmamızı istiyorlar. Bu, sadece sahibine hizmet eden bir yalandan başka bir şey değil. İlerici Demokratlara dönük yanılsamaları tekrar tekrar pekiştirmekten başka bir yapmayan sol da yalan söylüyor. ABD’de birçok insan, seçim sürecinden alabildiğine tiksiniyor. Bizim kapitalizmle ilgili hakikati anlatmamız ve söz konusu güçleri toparlayıp onların kendi güçlerini bulmalarını sağlayarak, kötülükten başka bir şey üretmeyen söz konusu çılgınlıktan kesin olarak kurtulmamız gerekiyor.
Doug Enaa Greene 

Hiç yorum yok: