Beyrut Kızıla Döndü

Binlerce Lübnanlı işçi, seçimlerden yedi ay sonra yeni bir hükümetin kurulmasına mani olan politik çözümsüzlüğe ilişkin tepkilerini dile getirmek amacıyla, Pazar günü sokaklara döküldü.
Lübnan Komünist Partisi’nin organize ettiği gösteri, ülkenin yağmalanmasına ve yönetici sınıfa karşı gerçekleştirilecek bir dizi eylemin başlangıcını teşkil ediyor.
İnternetten yayın yapan bağımsız gazete Elnaşra’nın haberine göre, Lübnan Komünist Partisi Genel Sekreteri Hanna Garib eylemle ilgili olarak şu tespiti yapıyor:
Politik otorite, ekonomik bozulma konusunda tüm sorumluluğu üstlenene dek alınması düşünülen bir dizi tedbirin ilk adımı bu.
Tüm yurttaşlardan hangi politik örgüte bağlı olduklarını unutmalarını, sokaklara dökülüp yolsuzluklardan arınmış bir hükümetin kurulmasına ilişkin haklarını talep etmelerini istiyoruz.
Kızıl eşarplarla, ellerinde komünist parti ve Lübnan bayraklarıyla yürüyen kitlenin şikâyet ettiği ana konular yolsuzluk, kamusal hizmetlerin yeterince verilmemesi ve Gayrisafi Milli Hâsıla’nın yüzde 150’sini aşan ve giderek artan kamu borcu.
Taşınan bir pankartta verilen mesaj gayet açık: “Bu kadar laf yeter. Artık sokaklara!”
Lübnan Komünist Partisi lideri Hanna Garib’in ifade ettiği biçimiyle eylemler artarak devam edecek.

Hiç yorum yok: