Yeni Bir Savaşın Eşiğinde

FHKC hapishane örgütünün üçüncü konferansını tamamlayıp yeni bir liderlik kadrosunu seçmesinden çok kısa bir süre sonra İsrail hapishane idaresi ve güvenlik servisleri Yoldaş Bilal Kayed’in idarî gözaltına alınmasını emretti. Yoldaş, hapishane kolunun lider kadrosundandı ve kuzey seksiyonunun lideriydi. Kayed, on dört buçuk yıldır hapiste, bunun sekiz ayı aşkın bölümü tecritte geçti. Cezasının bittiği, özgürlüğünü beklediği günlerde hukuka aykırı olan bu idarî gözaltı emrine maruz kaldı.
Yoldaş Bilal Kayed, Nablus’taki Ebu Ali Mustafa Tugayları içinde mücadele eden genç bir militandı. Yirmi yaşından küçüktü tutuklandığında. Hapiste büyüdü ve bir lider olarak kendisini geliştirdi. Birkaç yıl içinde FHKC’nin hapishanelerdeki liderlerinden biri hâline geldi. Örgüt liderliğine yükselmezden önce birçok alanda faaliyet yürüttü. Hapiste geçirdiği süre zarfında yoldaşlarını bedenen ve zihnen eğitmeye dönük ciddi çalışmalar yürüttü. Örgütün hapishane kolunu güçlendirmek için çok çalıştı.
Bilal Yoldaş kendisini de eğitti. Örgütsel, entelektüel ve politik kimi konu başlıklarında yazılar kaleme aldı. Mapus arkadaşlarına dersler verdi. Açlık grevlerine katılma konusunda asla tereddüt etmedi. Kendi döneminde gerçekleşen, 2004, 2011 ve 2012’de yaşananlar da dâhil tüm açlık grevlerine katıldı. İdarî gözaltına tabi tutulmuş tutsaklarla dayanışma için açlık grevine gitti.
Bilal Yoldaş’ın kendisi ile ilgili idarî gözaltı emrini protesto etmek ve koşulsuz serbest bırakılması talebini dile getirmek için açlık grevine başlayacağını beyan etmesi ile birlikte hapishane şubesi ve Bilal’in yoldaşı, dostu olan yüzlerce üyesi öfkeli yürekler olarak bu savaşa girdi. Hiçbirisi yoldaşlarının böylesi bir savaşı tek başına vermesine izin vermeyecek, hapishane idaresi ve hukuksuzlukları karşısında bir milim bile geri adım atmayacak.
FHKC hapishane örgütü, Siyonistlerin tutsaklara yönelik işledikleri suçlarla, bilhassa tecrit ve hücre cezası ile uğraşma konusunda büyük bir tecrübeye sahip. Bu örgütün öncülük ettiği mücadeleyi anımsamakta fayda var. 2011 tarihinde gerçekleştirilen grev sayesinde 2012’deki açlık grevinde diğer gruplar ve dost tutsaklar önemli kazanımlar elde ettiler ve hücrelerden çıkartıldılar. Bu mücadelenin öncüsü FHKC Genel Sekreteri Yoldaş Ahmed Sedat’tı. Ayrıca Gazzeli tutsaklar aileleri tarafından ziyaret edilme hakkına kavuştular ve diğer birçok talep yerine getirildi.
FHKC hapishane örgütü, 14 Haziran’da Bilal Yoldaş’ı desteklemek için bir mücadele başlattı. Mücadele Temmuz başına dek yoğunlaşarak sürecek. Sonrasında tutsak yoldaşların büyük bir kısmı açlık grevine girecek. Bu mücadele, Bilal Yoldaş’ın zincirleri kırılana, onun ailesine, sevdiklerine, köyüne ve halkın ordusuna kavuşmasına dek, tam bir kararlık ve devrimci azimle sürecek.
Bu bağlamda bizler, bu mücadelenin desteklenmesinde medya ve kitle örgütlerinin önemine vurgu yapıyoruz. Bilinmelidir ki yoldaşlarımız bu çabalara güveniyor ve emeğini ortaya koyan herkesi takdir ediyor, tüm o insanları bu mücadelenin hedeflerine ulaşana dek faaliyetlerini sürdürme konusunda yüreklendiriyor.
Yoldaşlarımız, bu mücadelenin yürütülmesi noktasında sahip oldukları deneyimlerinden de bildikleri üzere, zaferin vakti, bu özel ve acil mücadeleye halkın vereceği desteğe bağlıdır.
Kamil Ebu Haniş
Wael Jaghoub
Ramon Hapishanesi

Hiç yorum yok: