Filistinli Tutsaklar Açlık Grevinde

Bin beş yüzün üzerinde Filistinli politik tutsak, 2017 Filistinli Tutsaklar Günü’nde, 17 Nisan Pazartesi günü açlık grevine başlayacaklarını duyurdu. “Hürriyet ve Haysiyet” sloganı ile başlatılacak olan grev, Filistinli tutsakların dile getirdiği önemli taleplerin duyurulmasını amaçlıyor. Bu talepler, aile ziyaretleri, uygun tıbbi bakım, saldırılara son verilmesi ve hücre cezasıyla idari gözaltı uygulamasının kaldırılması, suçlama veya mahkeme önüne çıkmadan verilen cezaların geçersiz kılınmasını içeriyor.
Grevin başlaması üzerine, Samidoun Filistinli Tutsaklar Dayanışma Ağı, tüm dünya genelinde adalet savunucularını bedenlerini ve canlarını hürriyet ve haysiyet adına namluya süren Filistinli tutsaklara destek veren eylemler gerçekleştirmelerini talep ediyor.
Farklı politik örgütlere mensup Filistinli tutsaklar, özellikle Hadarim, Gilboa ve Nafha hapishanelerinde greve katılacaklarını ve destek vereceklerini duyurdular. Beerşeva, Aşkelon ve Ramon hapishanelerindeki tutsaklar da bugün greve katılacaklar. Gelen haberlere göre, katılım ileriki süreçte daha da artacak. Grevin talepleri, grevin sözcülüğünü yapan, Fetih Merkez Komitesi’nin tutsak üyesi ve önemli bir politik lider olan Mervan Barguti tarafından duyuruldu. 16 Nisan’da Barguti’nin kaleme aldığı ve grevin gerekçelerine yer veren bildiri New York Times’da yayınlandı.
“İsrail hapishaneleri, Filistin’in kendi kaderini tayin hakkı için mücadele eden ve diz çöktürülemeyen hareketin beşiği hâline gelmiştir. Bu yeni başlayan açlık grevi, tutsak hareketinin Hürriyet ve Haysiyet mücadelemizin pusulası olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Hürriyet ve Haysiyet, hürriyete doğru yürüdüğümüz yolda tercih ettiğimiz bir isimdir.”
Açlık grevcilerini “terörist” olarak suçlayan, İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan açlık grevine giden tüm Filistinli tutsakları Negev çölündeki hapishaneye götürmekle, tutsakların sivil hastanelerde tıbbi bakım almalarına mani olmak için bir “sahra hastanesi” kurmakla ve zorla yemek yedirme ile tehdit etti. Esasında İsrail Hapishane Hizmetleri, 16 Nisan akşamı belirsiz bir süre boyunca açlık grevine giden 700 Filistinli tutsağa karşı cezalandırma amaçlı tedbirler alacağını duyurdu ve “grev ile diğer protesto amaçlı faaliyetlerin yasadışı olduğunu, sert bir şekilde karşılanacağını” söyledi.
Grevin başladığı günlerde İsrail hapishanelerinde yaklaşık 6.500 Filistinli politik tutsak bulunuyor. Bu sayı yaklaşık 60 kadını ve 300 çocuğu içeriyor. Yaklaşık 600’ü herhangi bir suçlama olmadan veya mahkeme önüne çıkartılmadan idarî gözaltına tabi tutuluyor, binden fazlası ise hasta ve tıbbi tedaviye muhtaç.
Bu, 2012’den beri yapılan en büyük açlık grevi. Daha önce 2004’te yapılan açlık grevlerine önemli talepler dillendiren binlerce Filistinli tutsak katılmıştı. Bu taleplerin büyük bir kısmı karşılandı ama sonrasında saldırılar devam etti. Filistinli tutsak hareketinin örgütlediği açlık grevlerinin onlarca yılı kapsayan uzun bir tarihi var.
Fetih tutsaklarının sözcü olarak Barguti’nin ağzından duyurduğu greve FHKC, İslamî Cihad, Filistin Demokratik Kurtuluş Cephesi, Hamas, Halk Partisi ve diğer örgütler de katılıyor. Bu katılım özellikle Hadarim, Gilboa ve Nafha hapishanelerinde gerçekleşiyor. Bu üç hapishanede greve tüm politik tutsaklar katılıyor. Bu düzeyde bir katılıma tanık olan en son grev 2014’te gerçekleşen, idari gözaltı uygulamasına tabi tutulan tutsakların açlık greviydi. O eyleme katılım 200’ün altında kalmıştı.
Barguti, bildirisinde uluslararası dayanışmaya vurgu yapıyor ve ırk ayrımcılığına karşı mücadele etmiş eski Güney Afrikalı tutsakların verdiği destek üzerinde duruyor.
“İsrail bu türden çarelere başvuran ilk işgalci veya sömürgeci güç değil. Tarihte tüm ulusal kurtuluş hareketleri benzer uygulamaları çare olarak görmüştür. Zulme, sömürgeciliğe ve ırk ayrımcılığına karşı mücadele etmiş birçok insanın bizim yanımızda olmasının nedeni budur.”
Fetih örgütü mensubu tutsaklar da greve sunulacak desteğin önemine vurgu yapıyorlar ve davanın sadece yerelde veya ülke genelinde desteklenmemesini, onun acilen hem Araplara hem de tüm milletlere ait bir dava hâline gelmesi gerektiğini söylüyorlar.
FHKC’nin hapishanelerden sorumlu birimi de Filistinlilerin desteğinin ve uluslararası dayanışmanın önemi üzerinde duruyor:
“Filistin halkının ve tüm dünyada ona destek verip Filistin’e dost olanların hapishanelerde süren mücadelelerinde tutsaklardan yana olmalarını, irade savaşına destek verecek kitle eylemleri gerçekleştirmelerini, tutsakların davasını bir kez daha öne çıkartmalarını, bu meydan okumaya ve başkaldırıya omuz vermelerini talep ediyoruz.”
Bin beş yüz Filistinli politik tutsağın açlık grevine gittiği bugünde Filistinli tutsaklara ve Filistin halkına destek veren herkesin acilen eyleme geçmelerini ve onların taleplerinin karşılanması noktasında yürütülen dayanışma faaliyetlerine katılmalarını istiyoruz.
Eyleme Geçin:
1) Açlık grevcilerine destek vermek amacıyla, Filistinli Tutsaklar Günü Eylem Haftası’nın parçası olarak gerçekleştirilen eylemlere katılın. Ülkenizdeki İsrail büyükelçilikleri, konsolosluklar ve sefarethanelerde ya da devlet binaları ile meydanlarda gösteriler yapın. Bu eylemlerde tutsakları ve grevlerini destekleyen pankartlar ve masalar açılabilir. Hâlihazırda uluslararası planda süren eylemlerle ilgili olarak şu linke bakabilir, listeye kendi eylemlerinizi ekleyebilirsiniz: Eylem Programı.
2) Filistinli tutsaklara destek için yürütülen sosyal medya kampanyasına katılın. Fotoğrafınızı çekin ya da etiketli görseli gönderin. Kendi Facebook, Twitter, Instagram hesabınızda kampanyaları paylaşın. Facebook etkinliğini paylaşın: Facebook Etkinliği. Sloganlarda şurada bulunabilir: Addameer.
Filistin İnsan Hakları Savunucuları: #NotATarget #PalestinianPrisonersDay
Filistinli çocuklar: #NotATarget #PalestinianPrisonersDay
İdari Gözaltıyı Durdurun: #StopAD
Filistinli Politik Tutsaklar İçin Özgürlük: #April17 #PrisonersDay
Filistinli Politik Tutsaklarla Dayanışma İçindeyim: #PrisonersDay
3) Filistinli politik tutsakların haklarının ihlalini protesto etmek için mektuplar yazın, ilgili telefonları arayın, ayrıca İsrail’in Filistinli politik tutsakların taleplerini kabul etmesi yönünde baskı uygulamaları konusunda kendi devlet yetkililerinize çağrıda bulunun.
4) Boykot, Tecrit, Yaptırımlar. Hewlett-Packard gibi şirketlerin suç ortaklığına ve G4S şirketinin İsrail’in fişleme ve hapishane pratiğine sunmaya devam ettiği katkılara vurgu yapmak için BDS hareketine katılın. İsrail ürünlerinin boykot edilmesini amaçlayan kampanyalar başlatın, İsrail’e karşı askeri ambargo uygulanmasını talep eden eylemler gerçekleştirin, İsrail’in akademik ve kültürel düzeyde boykot edilmesine dönük faaliyetler örgütleyin.
Etkinliklerinize ve örgütlenme sürecine destek verecek materyaller şuradan indirilebilir: Örgütlenme Çağrısı. Lütfen samidoun@samidoun.net adresi üzerinden bizimle temas kurun veya bize Facebook üzerinden ulaşın, eylemlerinizi paylaşın.
Grevcilerin Talepleri
1) Filistinli tutsakların sevdikleriyle iletişim kurabilmeleri için her bir hapishaneye ve hapishanenin her bir bölümüne telefon konulması.
2) Aile Ziyaretleri.
A) Uluslararası Kızılhaç Komitesi tarafından kesintiye uğrayan aylık ziyaretin yeniden gerçekleştirilmesi;
B) İptal veya müdahale olmaksızın her iki haftada bir düzenli ziyaretin yapılabilmesi;
C) “Birinci ve ikinci dereceden” akrabaların ziyaretine mani olunmaması;
D) Ziyaret sürelerinin 45 dakikadan bir buçuk saate çıkartılması;
E) Her üç ayda bir aileden gelen fotoğraflara izin verilmesi;
F) Hapishane girişinde tutsak ailelerinin rahatı için binaların bulunması;
G) Her bir ziyarette 16 yaşın altındaki çocuklara ve torunlara ziyaret izni verilmesi.
3) Tıbbi Bakım
A) Gerekli tedavi için uygun olmaması sebebiyle “Ramle hapishane hastanesi”nin kapatılması;
B) Tutsakların tıbbi açıdan ihmal edilmesini öngören siyasete son verilmesi;
C) Tutsakların periyodik tıbbi muayenelerinin düzenli ve belirli bir program dâhilinde gerçekleştirilmesi;
D) Ameliyatların hızla ve geciktirilmeksizin yapılması;
E) Hapishane sisteminin dışından uzman doktorların getirilmesi;
F) Hasta tutsakların, bilhassa engelli ve ölümcül hastalıkları bulunanların serbest bırakılması;
G) Tedavi maliyetlerinin tutsakların ve ailelerin sırtına yüklenmemesi.
4) Filistinli kadın tutsakların özel ulaşım ve aile üyeleriyle hiçbir engelle karşılaşmadan görüşme ile ilgili ihtiyaçlarının ve taleplerinin karşılanması.
5) Nakil Araçları ve Ulaşım
A) Tutsakların ulaşım ve taşınma esnasında insanca muamele edilmesi;
B) Tutsaklar hapishaneye, kliniğe ve mahkemeye kısa sürede dönmeli, kontrol noktalarında uzun süre bekletilmemeli;
C) Kontrol noktaları iyileştirilip insanların kullanımına uygun hâle getirilmeli, buralarda yemek verilmeli;
6) Tutsakların ihtiyaçlarına göre ayarlanmış uydu kanallarına erişim.
7) Hapishanelerde, özellikle Megiddo ve Gilboa hapishanelerine soğutma tertibatının kurulması.
8) Tüm hapishanelerdeki mutfakların yeniden düzenlenmesi ve onların tümüyle Filistinli tutsakların denetimine tabi kılınması.
9) Ziyaretler esnasında ailelerin tutsaklara kitap, gazete, kıyafet, yiyecek ve başka türden hediyeler getirebilmesi.
10) Hücre cezası politikasına son verilmesi.
11) İdarî gözaltı politikasına son verilmesi.
12) Açık İbrani Üniversitesi’nde eğitim görme imkânının yeniden sağlanması.
13) Tutsakların kabul edilmiş yönetmelik üzerinden lise (tevcihi) sınavlarına girmelerine izin verilmesi.
Samidoun

Hiç yorum yok: