Emperyalizmin Suriye’ye Saldırısı

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi, ABD’nin Suriye’ye yönelik olarak gerçekleştirdiği emperyalist saldırıyı kınar.
Bu saldırının amacı, Han Şeyhun’da yaşanan olayların uluslararası komisyonlarca ciddi bir şekilde ve tarafsız olarak soruşturulmasının önünü almak ve esas olarak Suriye’yi egemenliğinden mahrum edip gerici, zorba güçlere destek sunmaktır.
Bu yaşanan olay, Trump yönetiminin “terörizmle mücadele” etmek istediklerine dair iddialarının boş olduğunu açığa çıkartmıştır.
Cephe’ye göre bu saldırı, Siyonist yapı ve Suriye devletinin parçalanması konusunda hâlâ ısrarcı olan gerici Arap güçleri ile kurulan koordinasyon dâhilinde gerçekleştirilmiştir.
Bu saldırı, Birleşmiş Milletler’de sürdürülecek politik çalışmaların yolunu kesmek, Suriye’nin birliğini ve Suriye halkını koruyacak politik bir çözümün önünü almaktır.
Bu saldırı, ABD’nin Kuzey Suriye’de hâlen devam eden, yasadışı ve zorbaca gerçekleştirdiği saldırılardan ve bombardımanlarından ayrıştırılamaz.
Bu saldırıların amacı, ülkenin parçalanıp bölündüğü süreci perçinlemek ve gelecekte ülkeyi Siyonist yapıya ve onun yayılmacı arzularına karşı duruş sergileyen ulusal rolünden kopartmaktır.
FHKC, tüm Arap güçlerine Suriye ve halkıyla dayanışma içerisinde olma ve ABD’nin bu emperyalist saldırganlığını mahkûm etme çağrısı yapar.
Bölgede ABD saldırganlığına karşı direnmek için tüm çabaların acilen birleştirilmesi ve bu saldırıya destek vererek ABD emperyalizmiyle ortak hareket eden gerici Arap rejimlerini mahkûm edip onlara karşı koyulması gerekmektedir. Bu rejimler, Siyonist yapıyla normalleşmenin yolunu yaparken, bir yandan da Suriye devletini yok etmeyi planlayan, halkını terörize eden en gerici güçlere arka çıkmaktadır.
FHKC

Hiç yorum yok: