Trump Bildirisi

Siyahların Hayatları Önemlidir Hareketi’nin Trump’ın Seçilmesiyle İlgili Bildirisi
Hakikatin bize verdiği emir değişmedi: örgütlenin ve tüm siyahların hayatları önemli olana dek, devlet destekli tüm şiddet pratiğine son verin.
Bu topraklara el konulduğu günden beri hakikat hiç değişmedi: siyahlar ve kadınlar güçlenince beyazlar hemen öfkeleniyorlar. Geçen hafta bu öfke kendisini, kendisini Amerikan hükümetinin en üst mevkiine beyazların üstün olduğunu düşünen birinin seçilmesinde dışavurdu.
Siyahların Hayatları Önemlidir hareketinin örgütlenmesinin üzerinden geçen üç yıl içerisinde biz daha fazla güvenlik talep edip durduk. Bu konuda bir gıdım ilerleme sağlanmadı. Tek isteğimiz, siyah karşıtı devlet şiddetinin son bulması. Biz beyazların kendi cemaatlerini örgütlemelerini, dayanışmanın önemini idrak edip sevdiklerine cüretle yardım etmelerini ve bizim için, kendileri için ve demokrasi için meydana çıkmalarını istiyoruz.
Bu seçimi önceleyen aylar dâhilinde bizler, beyaz üstüncülüğünün kökünü kurutma konusunda beyazlardan destek talep ettik. Oysa bazıları bizi ırkçılık döneminin bittiğine ikna etmeye çalıştılar, bu tür sözlerin sarf edildiği dönemde siyahların ve diğer beyaz olmayan kesimlerin hakları ellerinden alınıyordu. Beyaz üstünlükçülüğü, bu seçimin sonuçlarındaki en önemli değişkenler olan ırkçılığı ve cinsiyetçiliği ayaklar altına alma kararımızın daha da pekişmesini sağladı.
Herkes politik açıdan aynı fikirde olmasa da biz gene de kolektif insanlığımızın onay göreceği koşulları hak ettiğimizi düşünüyoruz. Hayal kırıklığı veya öfkeden çok ihanete uğramış gibi hissediyoruz.
Donald Trump, herkese esasen daha fazla ölüm, hakların çalınması ve sınırdışı etmeye dönük girişimler vaat etti. Görevdeyken devreye sokacağı şiddet ve başkalarına şiddet uygulama konusunda vereceği izinler, şimdiden ipuçlarını ortaya koymaya başladı bile.
Bu gerçeklik karşısında bizler aynı kararlılıktayız: kendimizi ve cemaatlerimizi koruyacağız.
Ama gene de şu soruyu da sormayı ihmal etmiyoruz: bu ülke için en hayırlı olana beyaz seçmenlerin yarısından fazlasının karar verdiği bilgisi ile gelecek nesillerin refahı ile ilgili vizyonumuzu nasıl uzlaştıracağız?
Örgütleniyoruz.
Tek bildiğimiz bu: halkın katılımı demokrasinin icrası için yegâne yol. Hayatlarımız seçim sandıklarının etrafında dönmüyor. Gelecek nesillerin güvenini kazanmaya, tüm halkın ekonomik, sosyal ve politik iktidarını savunmaya mecburuz. Davaya bağlılığımıza dair zerre şüphemiz yok. Halk iktidarı kurulacak, ülkenin siyahlar için güvenli bir yer hâline gelmesi amacıyla örgütleneceğiz. Gözdağı ve korku üzerine kurulu düzen yıkılacak, herkesi kucaklayan, adalete bağlı bir düzen tesis edilecek.
Bizim beyaz üstünlükçülüğü ve ona yönelik gizli yönelimin kökünü kurutacak derinlikli bir stratejiye ihtiyacımız var. Bu politik momente yol açan, Amerikan tarihindeki siyah düşmanlığı ile hesaplaşmak zorundayız.
Gerçek özgürlüğe yönelik derin bir özlem duyuyor, halkımıza olan sevdamız ile faaliyet yürütüyoruz. Çalışmamızın merkezinde en çok kıyıya köşeye atılmış olanlar duruyor, onların liderliğini üstlenmeye çalışıyoruz. Kolektif kurtuluşumuz için mücadele yürütüyoruz, çünkü bizler, siyahlar özgür olana dek kimsenin özgür olamayacağını biliyoruz. Bu mücadele içerisinde başkalarıyla kurulacak empatiye her daim bağlıyız. Ama varlığımız konusunda bizden tavizde bulunmamızı isteyenlerle, faşistlerle ve ırkçılarla asla müzakere etmeyiz, etmeyeceğiz.
Varlığımız tüm çıplaklığı ile ortada. Hayatta kalmak ve yaşamak hakkımız. İnsanlığın kabul gördüğü ve onurlandırıldığı bir dünyada yaşamak hakkımız. Bizler inançlarımızın saygı gördüğü, kimliklerimize hürmet edildiği, ailelerimizin öncelikli kılındığı bir dünyanın somutluk kazanması için örgütleniyoruz. Çocuklarımızın korunduğu, suyumuzun aziz olduğu, kaderlerimiz konusunda karar verme hususunda adil imkâna sahip olduğumuz bir dünyayı hak ediyoruz.
Kazanmak bizim görevimiz, bu yüzden mücadeleye devam edeceğiz. Dün olduğu gibi bugün de tazminat, ekonomik adalet, siyahların geleceğine dair taahhüt, ABD ile tüm dünya genelinde onlara karşı yürütülen savaşın son bulmasını talep ediyoruz.
İşimiz ileride daha da zorlaşacak, ama o konuda hiçbir şey değişmeyecek.
Siyahların Hayatı Önemlidir Hareketi Küresel Ağı

Hiç yorum yok: