Siyahların Filistinlilerle Dayanışma Bildirisi

Geçtiğimiz yıl, kamuoyunun da vakıf olduğu gibi, Siyah-Filistinli dayanışmasının büyüdüğü bir yıl oldu. Bize karşı yöneltilen -ve örnekleri siyahların yaşamına yönelik sayısız saldırıdan tutun da İsrail’in vahşi Gazze saldırısı[1] ve Batı Şeria’nın süregelen işgaline kadar çoğaltılabilecek olan- terör direncimizi artırdı ve hareketlerimiz arasında bir ittifak oluştu. Twitter’daki Filistinliler[2] St. Louis’li Filistinlilerin de sahada destek sundukları Ferguson eylemlerinde protestoculara ilk uluslararası destek sağlayanlardan oldular.[3] Geçen Kasım’da Filistinli öğrencilerden oluşan bir heyet St. Louis[4], Atlanta, Detroit ve daha birçok yerde Siyah örgütleri ziyaret etti, Rüya Savunucuları’nın (Dream Defenders; Trayvon Martin’in 2012’de vurulması üzerine başlatılmış üniversitelerarası hareket -ç.n.) Ferguson merkezli Siyahların Hayatları Önemlidir (Black Lives Matter) hareketinin ve ırksal adalet için mücadele eden diğer bazı grupların temsilcilerini Filistin’e götürmesinden yalnızca birkaç ay önce.[5] Yıl boyunca Filistinliler Ferguson[6], New York[7] ve Baltimore’daki[8] protestolar süresince bize dayanışma mektupları gönderdiler. Aşağıdaki bildiriyi hareketlerimiz arasındaki diyalogun sürmesi adına yayınlıyoruz:
Geçen yaz yaşanan Gazze katliamının yıldönümünde, İsrail işgalinin 48’inci, Filistin’de sürmekte olan Nekbe’nin[9] 67’inci yılında ve günümüz ABD’sinde siyahlara yönelik olarak süregelen zulmün dördüncü yüzyılında aşağıda imzası bulunan Siyah eylemciler, sanatçılar, akademisyenler, yazarlar ve siyasi mahkûmlar olarak biz Filistin mücadelesi ile dayanışmamızı tekrar vurgulayan ve Filistin toprağının ve halkının kurtuluşuna kendimizi adadığımızı belirten bu mektubu paylaşmak istiyoruz.
Geçen yaz yaşanan şiddeti ne unutabilir ne affedebiliriz. İsrail’in Gazze’ye karadan, denizden ve havadan kuşatma[10] ve altı yılda üç askerî saldırı biçiminde gerçekleştirdiği vahşete olan öfkemiz baki. İsrail’in evleri[11], okulları[12], BM sığınaklarını[13], camileri[14], ambulansları[15] ve hastaneleri[16] hedef almasından duyduğumuz tiksinti de öyle. Savunmacı diye nitelediği bir operasyonda öldürdüğü çocuklardan ötürü[17] hâlâ iğreniyoruz İsrail’den. İsrail’in kendini kurban diye sunmasını reddediyoruz. Gazze’de insanların canlarına ve mallarına kasteden yıkıma dürüst gözlerle bakan herkes İsrail’in bir katliam gerçekleştirdiğini görebilir. Katliamın etkileri Gazze’de hâlâ evsiz olarak yaşayan 100.000 insanla[18] Gazze’deki yıkıcılığına devam ediyor, yıllarca da devam edecek.
İsrail’in Filistinlilere karşı adaletsizliği ve zalimliği sadece Gazze’yle sınırlı değil, onun sorunu herhangi bir Filistin partisi ile de değil. Filistinlilere yönelik zulüm İsrail’in 1948 sınırları içindeki bütün işgal edilmiş topraklara[19], hatta komşu ülkelerin içine kadar yayılmış hâlde. İsrail işgal güçleri çocuklar dâhil protestocuları öldürmeye[20], siviller üzerine gece baskınları düzenlemeye[21], yüzlerce insanı yargılamadan hapishanelerde tutmaya[22] ve yasadışı -sadece Yahudilere özel- yerleşim bölgelerini[23] genişleterek insanların evlerini yıkmaya[24] devam ediyor. Benjamin Netanyahu gibi İsrailli politikacılar[25] Yahudi olmayanlara karşı ayrımcılık uygulayan elliden fazla yasanın bulunduğu[26] İsrail’in uluslararası güçlerce tanınmış sınırları içinde insanları Filistinli vatandaşlara karşı kışkırtıyorlar.
Desteğimiz, işgal ve kuşatma altında yaşayanların, İsrail vatandaşı Filistinlilerin ve Filistin, Suriye, Lübnan ve Ürdün’de mülteci ve sürgün olarak yaşayan 7 milyon Filistinlinin[27] tümüne. Mültecilerin bugünkü İsrail’deki memleketlerine dönme hakkı Filistinliler için adaletin en önemli veçhesi.
Filistinlilerin kurtuluşu etnik temizlik[28], toprak hırsızlığı ve Filistinlilerin insanlığı ve egemenliğinin inkârı üzerine kurulu ve bu yolla ayakta duran apartheid uygulamaları ve İsrail’in yerleşimci sömürgeciliği için doğal bir tehdit. İsrail’deki apartheid (ırk ayrımcılığına dayalı) yapısının ABD’dekinden (ve Güney Afrika’dakinden) ayrı olduğunu bilsek de Filistinlilerle Siyahların durumları arasındaki benzerlikleri de görüyoruz.
İsrail’in gözaltı ve tutuklama uygulamalarını Filistinlilere karşı yaygın olarak kullanması[29] ABD’de devrimcilerimizin siyasî olarak hapsedilmesi dâhil[30] siyahların kitlesel olarak tutuklanmalarını[31] akla getiriyor. Askerler, polis ve mahkemeler bize ve hiçbir olası tehdit oluşturmayan çocuklarımıza karşı ölümcül güç kullanımını meşrulaştırıyor. ABD ve İsrail güya birbirleriyle işbirliği yapmadan bize zulmetmeye devam ederken iki ülkenin polis ve askerlerinin yanyana eğitim aldıklarına şahit olduk.[32]
ABD ve İsrail yetkilileri ve medya varlığımızı kriminalize ediyor, bize yönelik şiddeti “münferit olaylar” olarak niteliyor ve direnişi gayrimeşru bir eylem ve terörizm olarak adlandırıyor. Bu ifadeler Filistin’de onyıllardır ve ABD’de yüzyıllardır sürmekte olan ve ABD ve İsrail’in her zaman mayasını oluşturmuş olan Filistinli ve Siyah karşıtı şiddeti yok sayıyor. İsrail’in Filistinlilere yönelik tutumunu karakterize eden ırkçılığın hoşgörüsüzlük, polis zoru[33] ve şiddet biçimlerini de alarak bölgedeki başka unsurlara da yöneldiğinin farkındayız[34]; İsrail’in Afrikalı popülasyonu gibi. İsrailli yetkililer Sudan ve Eritreli sığınmacıları “casus”[35] olarak adlandırıyor ve onları çölde alıkoyuyor[36], aynı devlet Etiyopyalı İsraillileri onların bilgisi ya da rızası olmadan kısırlaştırıyor.[37] Bu gibi olaylar, beyaz üstünlükçülüğüne, Siyah karşıtlığına ve Siyonizme karşı birleşik bir eylemselliği gerektiriyor.
Bizler İsrail’in Filistinlilere uyguladığı şiddetin ABD’nin İsrail’i dünya sahnesinde savunmasından ve bu şiddeti yıllık 3 milyar doları aşan bir miktarla[38] fonlamasından bağımsız olarak gerçekleşemeyeceğini biliyoruz. ABD hükümetinden İsrail’e ekonomik ve diplomatik yardımı kesmesini talep ediyoruz. Filistin sivil toplumunun İsrail’e karşı 2005 tarihli Boykot, Tecrit ve Yaptırım (Boycott, Divestment and Sanctions ya da kısa adıyla BDS hareketi -ç.n.)[39] çağrısını bütün kalbimizle destekliyor, Siyah ve ABD’li kurum ve örgütlerini aynını yapmaya davet ediyoruz. Vicdanlı insanları çağımızın kilit bir sorunu olan Filistin’in kurtuluşu mücadelesini tanımaya çağırıyoruz.
BDS hareketi büyürken[40] dünyanın en büyük özel güvenlik şirketi olan G4S’i bundan sonra birleşik mücadelemiz için bir hedef olarak belirlemeyi öneriyoruz.[41] G4S, İsrail’de yasadışı olarak tutulan binlerce Filistinli siyasî mahkûma[42] ve ABD’de özelleştirilmiş çocuk cezaevlerinde tutulan yüzlerce Siyah ve meleze[43] aynı anda zarar veriyor. Bu şirket, insanların tutuklanması ve tehcir edilmesinden kâr sağlıyor. Bizler, herhangi birimizi güvenlikten mahrum kılan güvenlik anlayışlarını reddediyor ve her birimiz özgür olmadıkça hiçbirimizin özgür olmayacağında ısrar ediyoruz.
Bu bildiriyi, öncelikle çektikleri acıların farkında olduğumuz ve ırkçılık ve sömürgeciliğe karşı direnişleri bize ilham veren Filistinlilere ithaf ediyoruz. Bildiri, Filistinlilere olduğu kadar İsrail ve ABD hükümetlerine de yöneliktir: bizler kendimizi, kültürel, ekonomik ve siyasî araçlarla kendi kurtuluşumuz için olduğu gibi Filistinlilerin kurtuluşu için de çalışmaya adayacağımızı bildiriyoruz. Eylemcileri bu bildiriyi Filistin’le dayanışma için bir vasıta olarak kullanmaya ve kendi Siyah siyasî figürlerimizi de bu konuda artık adım atmaya çağırıyoruz. Bu uluslararası diyalog ve ilişkiyi sürdürürken hedefimiz, kapitalizme, sömürgeciliğe, emperyalizme ve toplumlarımıza içkin olan muhtelif ırkçılık biçimlerine karşı birleşik mücadelemizi yükseltmektir.
Kurtuluşa doğru.
İştirakî
Sayı: 7-8
Dipnotlar
[1] 50 Days of Death & Destruction: Israel’s “Operation Protective Edge”, imeu.org.
[2] Alexis Goldstein, Palestinians and Ferguson Protesters Link Arms via Social Media, www.yesmagazine.org.
[3] Steve Tamari, Ferguson to Palestine, www.merip.org.
[4] Kristian Davis Bailey, Building Unity, Wrecking Walls: Palestinians Come to Ferguson, www.ebony.com.
[5] Dream Defenders, Black Lives Matter & Ferguson Reps Take Historic Trip to Paletsine, www.ebony.com.
[6] Rana Baker, Palestinians express “solidarity with the people of Ferguson” in Mike Brown statement, electronicintifada.net.
[7] Jameson Parker, Palestinians Show Solidarity with Americans over Eric Garner Injustice, www.addictinginfo.org.
[8] International Solidarity Movement, Solidarity from Palestine to Baltimore, palsolidarity.org.
[9] Gregg Carlstrom, Palestinians testify to ‘ongoing Nakba’, www.aljazeera.com.
[10] Sunjeev Bery, Gaza Blockade: Still Operational, Still Violating Human Rights, blog.amnestyusa.org.
[11] Peter Beaumont, Israeli rights group questions legality of targeting Gaza homes in war, www.theguardian.com.
[12] Anne Paq, Israel: In Depth Look at Gaza School Attacks, www.hrw.org.
[13] Carole Landry & Jonah Mandel, UN report: Israel responsible for Gaza shelter attacks, news.yahoo.com.
[14] One-third of Gaza’s mosques destroyed by Israeli strikes, www.middleeastmonitor.com.
[15] Gili Cohen, NGO Accuses IDF of Gross Abuses During Gaza War, www.haaretz.com.
[16] Mounting evidence of deliberate attacks on Gaza health workers by Israeli army, www.amnesty.org.
[17] Andrew Marszal, The children killed in Gaza during 50 days of conflict, www.telegraph.co.uk.
[18] Asma’ Jawabreh & Mohammad Atallah, 100,000 in Gaza still homeless after war with Israel, www.usatoday.com.
[19] Patrick Strickland, ‘We are not citizens with equal rights’, www.aljazeera.com.
[20] Denise Hassanzade Ajiri, Palestinian teenager killed while protesting toddler’s death in West Bank, www.csmonitor.com.
[21] Paul Goldman, On Video: Israeli Soldiers Raid Homes, Question Kids as Young as 9, www.nbcnews.com.
[22] Administrative detention, The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories, www.btselem.org.
[23] Settlements, The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories, www.btselem.org.
[24] Renee Lewis, UN slams Israel’s demolition of Palestinian homes, america.aljazeera.com
[25] Ishaan Tharoor, On Israeli election day, Netanyahu warns of Arabs voting ‘in droves’, www.washingtonpost.com.
[26] Discriminatory Laws in Israel, Adalah: The Legal Center for Arab Minority Rights in Israel, www.adalah.org.
[27] Palestinian refugees and the right of return, American Friends Service Committee, afsc.org.
[28] Mohammed Haddad, Ethnic cleansing of Paletsine, www.aljazeera.com.
[29] Statistics on Palestinians in the custody of the Israeli security forces, The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories, www.btselem.org.
[30] Dan Berger, Beyond Innocence: US Political Prisoners and the Fight Against Mass Incarceration, www.truthout.org.
[31] Criminal Justice Fact Sheet, National Association for the Advancement of Colored People, www.naacp.org.
[32] Kristian Davis Bailey, The Ferguson/Palestine Connection, http://www.ebony.com/
[33] Israel’s Ethiopian Jews clash with police at race rally, http://www.aljazeera.com/
[34] Israel’s New Racism: The Persecution of African Migrants in the Holy Land, www.youtube.com.
[35] Harriet Sherwood, Binyamin Netanyahu reignites row over fate of thousands of African migrants in Israel, www.theguardian.com.
[36] William Booth, Israeli government to refugees: Go back to Africa or go to prison, www.washingtonpost.com.
[37] Katie McDonough, Israel admits Ethiopian Jewish immigrants were given birth control shots, www.salon.com.
[38] Steven Erlanger, Israel to Get $30 Billion in Military Aid From U.S., www.nytimes.com.
[39] Introducing the BDS Movement, Boycott, Divestment, and Sanctions Movement, www.bdsmovement.net.
[40] Tia Goldenberg, Boycott drive gains strength, raising alarm in Israel, bigstory.ap.org.
[41] Wilfred Chan, Columbia becomes first U.S. university to divest from prisons, edition.cnn.com.
[42] Prisoners, Palestine Solidarity Campaign PCS, www.palestinecampaign.org.
[43] Residential Facilities, Florida Department of Juvenile Justice, www.djj.state.fl.us.
[44] Simon Hattenstone & Eric Allison, G4S, the company with no convictions – but does it have blood on its hands?, www.theguardian.com.
[45] Ruth Hopkins, South African prisoners sue G4S over torture claims, www.theguardian.com.
[46] Melissa Davey, Manus security firm, G4S, responsible for February violence, says law centre, www.theguardian.com.

Hiç yorum yok: