Rasmea Odeh'ye Özgürlük

Tüm dünyada yüz altmış yıldır işçi sınıfı ile ilerici erkek ve kadınlar 8 Mart’ta kadınlar için eşit haklar talebiyle yürüyüşler gerçekleştirdiler. Birliğin köşe taşı budur. Eğer insanların sömürüden, beyazların üstünlüğünü savunan ırkçılıktan ve Dünya Bankası’na göre dünya nüfusunun dörtte birine çile çektiren yoğun sefaletten kurtuluş bir gereklilikse, işte bu birlik de temel bir gerekliliktir. 12 Mart 2015 tarihinde ABD Adalet Bakanlığı’na bağlı Michigan Detroit Federal Mahkemesi, Hâkim Gershwin A. Drain’den Rasmea Odeh’yi mahkûm etmesini isteyecek. Rasmea, kadın ve insan hakları için mücadele eden cesur bir eylemci. Gelen haberlere göre beş ilâ yedi yıla mahkûm edilecek olması insanı çileden çıkartıyor. Zira bu karar federal mahkemelerce tavsiye edilen 12-21 aylık esası da aşan bir nitelik arz ediyor.
Rasmea Odeh, on yıldan fazladır doğal bir ABD yurttaşı. Suçunu nedir? Tutuklanıp sorgulandığı süreçte ana motive edici unsur esas olarak politik bir nitelik arz ediyor ve burada Filistinli insan hakları eylemcilerini dağıtmak amaçlanıyor. Çünkü ancak bugün Şikagolu eylemciler, İsrail’in ırk ayrımcısı sistemiyle ilgili bilinçlendirme faaliyeti yürütme imkânı buldular, onun uluslararası kanunları ihlal ettiğini söylediler. Tam da bu günlerde göçmenlik bürosu yetkilileri, Odeh’nin yurttaş olarak sahip olduğu statüyü değiştirme kararı aldılar. Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar kampanyasının başarılı olduğu bir dönemde ona karşı açılan dava ondan intikam alma amaçlı. Federal yetkililer onun 45 yıl önce bir İsrail askerî mahkemesince hakkında verilen tutuklama kararını ifşa etmediğini ileri sürüyor. Oysa bu mahkemenin kendisi, insan hakları ihlalleri konusunda epey kabarık bir dosyaya sahip. Odeh’nin o dönemde Filistin’de tutuklanması esnasında Odeh’den zorla itirafname alınmaya çalışılmış, kendisi bilfiil fizikî ve cinsel işkenceye maruz kalmış, bunların bir kısmı bugün rahmetli olan babasının gözleri önünde gerçekleşmiş. Biz biliyoruz ki Odeh hiç suç işlemedi, onun bir İsrail mahkemesince tutuklanıp mahkûm edilmiş olması kanun dışıdır.
Rasmea, onlarca yıldır kendi cemaatine katkı sunan dürüst bir isim olmuştur. Şikago merkezli Arap Amerikan Eylem Ağı’nda çalışmıştır. Bu ağ, yasal savunma ve sosyal hizmet kurumu olarak iş görüyor. 600 üyeli bir grup olan Arap Kadınları Komitesi ile koordineli çalışmalar yürütüyor ve çeşitli programlara danışmanlık yapıyor. Komite ise insan hakları ve göçmen haklarını aktif olarak savunuyor. Pozitif bir değişimin aktif bir destekçisi olan bir kişiyi hedef almak, insan haklarında önemli bir yenilgi anlamına geliyor ve aynı zamanda demokrasi ile adalete açıktan engel oluyor.
Karşı İstihbarat Programı’nın [COINTELPRO] işletildiği dönem boyunca politik düzlemde motive edilmiş soruşturmaların ceremesini çekmiş, üç kez yanlışlıkla idama mahkûm edilmiş bir kişi olarak ben, Rasmea Odeh davasını ABD’de sosyal adalet eylemcilerinin onlarca yıldır ezildiği o utanç verici tarihin bir devamı olarak görüyorum. Mahkemeler, Filistinli eylemcilerden intikam almak için kullanılıyorlar. Şikago ve Detroit’te bir zamanlar bir araya gelip “Angela Davis’e Özgürlük” diye bağıran insanlar umarım bugün de “Rasmea Odeh’ye Özgürlük” kampanyasına katılırlar.
Angela Davis
4 Mart 2015

Yorumlar