İsrail Seçimleri

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi’nin tespitine göre, İsrail’deki seçim sonuçları, temelde ırkçı ve faşist Siyonist toplumun doğasını ve yapısını yansıtmaktadır. Söz konusu sonuçları üreten ve Likud ile sağcı müttefiklerini seçen bu toplumdur. Bu parti ve müttefikleri, tüm kampanyaları süresince halkımıza ve onun haklarına karşı açıktan bir saldırı gerçekleştirmişlerdir.
Siyonist toplumda aşırıcılığın ve ırkçılığın aleni bir biçimde artması ve oluşan faşizm iklimi, işgal devletine karşı koymaktan aciz Filistinli ve Arap memurların ve bu devletin suçlarını ve uluslararası hukuku yaygın biçimde ihlal edişini örtbas etmek için gerekli kılıfı sunan ve işgal devletinin ceza almaması, her türlü sorgulama ve hesaptan azade kalması için onu muhafaza eden uluslararası emperyalist güçlerin eseridir.
Cephe’nin yaptığı vurguya göre, Siyonist aşırıcılıkla yüzleşmek ve bu seçimlere gerekli cevabı vermek, artık nafile olan müzakerelere güvenmeye dair yanılsamayı bir kenara atan, bunun yerine düşmana karşı koymak ve halkımızın tüm hakları için mücadele etmek amacıyla eldeki tüm kazanımlar üzerine kurulu kendi stratejik direniş yoluna dayanan, birleşik bir ulusal strateji tesis eden açık ve kararlı bir Filistin siyasetine ihtiyaç duymaktadır.
Bu noktada Cephe, Filistin Merkezî Konsey’in işgal devleti ve onun memurları ile her türlü ilişkinin kesilmesini ve güvenlik koordinasyonunun sonlandırılmasını ve öngören, son oturumundaki kararının acilen uygulanmasını, Filistin halkı için epey yıkıcı olan Oslo Barış Görüşmeleri’nin çizdiği yola itiraz edilmesini ve tüm Filistin güçlerini kucaklayan seçilmiş, demokratik kurumlar aracılığıyla FKÖ’nün yeniden inşa edilmesini, birleşik bir programa dayalı olarak ciddi bir ulusal birlik projesi aracılığıyla Filistin’deki iç ayrışmanın bitirilmesini ve Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde Siyonist devletin liderlerinin yargılatılmasına dönük çabaların peşine düşülmesini öngören kararlarının acilen yürürlüğe konulmasını talep etmiştir.
FHKC

Hiç yorum yok: