İfade Özgürlüğü

Liberal “hümanistler”, ırkçılığı ve ulusal baskıyı, ayrıca bu sözde “hümanizm”in emperyalizme ait bir propaganda aracına nasıl dönüştürüldüğünü anlayamamaktadırlar.
Eğer Katar’da çalışan, muhtemelen havalandırmasız bir hücrede diğer elli işçiyle birlikte kalan (tabut içerisinde birçok işçi arkadaşını memleketine uğurlamış olan) Filipinli bir Katolik “misafir işçi” (yani bir modern köle), Pakistanlı, Bangladeşli, Endonezyalı vb. Müslüman işçilere kötü davranan Katarlı el-Thani ailesinin “Müslüman” olduğuna dair ikiyüzlü iddiasıyla alay etmek isterse, bu bir şeydir.
Ama hâlâ Cezayir, Moritanya, Senegal ve diğer benzeri Müslüman ülkeleriyle yeni sömürgecilik üzerine kurulu bir ilişki içerisinde olan, bu ülkelerden gelen yoksul göçmenlerle dolu sosyal konutlara sahip bulunan, Fransız polisinin ise bu sosyal konut projelerine dâhil edilip istediği herkesi vurmasına imkân veren Fransa’da “ifade özgürlüğü” denilen mevzu, gerçekte sadece sömürgeciliğin yeni bir form dâhilinde süreklileştirilmesinden başka bir şey değildir.
Eric Struch

Hiç yorum yok: