Ben Charlie Değilim

Eğer Yahudilere ve Yahudiliğe hakaret edip Holokost’u alaya almakta uzmanlaşmış bir Batılı dergi ile bu derginin karikatüristleri (dün Paris’tekine benzeyen türden) korkunç bir saldırıya maruz kalsaydı, tek bir Batılı yazar veya gazeteci bile o dergiyle dayanışma içerisine girmeye cesaret edemezdi. Tek bir kişi bile.
Ben Charlie Hebdo değilim, olamam da. Ayrıca lütfen bana derginin tüm dinleri hicvettiğinden de bahsetmeyin. Bu doğru değil. Dergi, Müslümanları ve İslam’ı alay almakta, onlara (üstelik sadece radikal Müslümanlara değil, tüm Müslümanlara) hakaret etmekte uzmanlaşmış bir dergiydi.
Hayır, bu duruş benim saldırıyı kınamadığım anlamına gelmiyor. Ama dergiye saldıran teröristler sizin teröristleriniz, benim değil.
Bunlar Batı’nın o kötü teröristleri eğitip silâhlandırdığı ve beslediği koşullarda, üç yıldan fazla bir süredir “ılımlı asiler” diyerek romantize ettiği kişiler; bu kişiler, Suriye’de hüküm süren Batı politikalarının çocukları.
Benim gibi solcu Araplar, Batı politikalarının ahmaklıkları ile söz konusu politikaların bu türden kötü teröristler üreteceği, seksenlerde Afganistan’da çekilen filmin tekrarlanacağı konusunda uyarılarda bulunduk uzun zamandır.
Emir Muhsin’in de yazdığı biçimiyle, bu, sizin İslam versiyonunuz: Suudi Arabistan’da silâhlandırdığınız bir versiyon.
Esad Ebu Halil

Hiç yorum yok: