MST’den Venezüella’ya Destek

Brezilya Topraksız Kır İşçileri Hareketi, Bolívar’ın anavatanına karşı ABD hükümeti tarafından uygulanan tek taraflı, müdahaleci yaptırımlara kesin olarak karşı çıktığını ifade eder.
BASIN BÜLTENİ
“[…] Venezüella hükümeti ile onun haklarına hakaret etmenize ve onu horgörmenize izin vermeyeceğim. Onları İspanya’ya karşı savunmanın sonucunda halkımızın büyük bir kısmı kırımdan geçirildi ama geri kalanı gene aynı kaderle yüzleşme arzusundadır. Venezüella eğer dünya kendisine saldırırsa, tıpkı İspanya’ya karşı savaştığı gibi dünyanın geri kalan kısmına karşı da kendisini savunacaktır.”
[Kurtarıcı Simón Bolívar’dan ABD hükümeti ajanı Bay Irvine’e protesto mektubu, Angostura, 7 Ekim 1818]
Brezilya Topraksız Kır İşçileri Hareketi, emperyalizm mesleğine sadık ABD hükümetinin Venezüella hükümetine ve halkına alçakça bir biçimde dayattığı tek taraflı yaptırımları tümüyle reddettiğini ifade eder ve bu yaptırımlara karşı protestosunu dillendirir.
Hâlâ Latin Amerika’nın ve Karayipler’in kendi arka bahçesi olduğuna inanmayı sürdüren ve kelimelerle ifadesi mümkün olmayan o Monroe Doktrini’ni kullanmaya devam eden ABD hükümeti, bugün 21. yüzyılda 15 yıldan fazla bir süredir Venezüella’da yürürlükte olan dönüştürücü politik süreci yok etmeye çalışmak için baskıcı kimi tedbirler almaya çalışmaktadır.
Emperyalist hükümet, halkın özgür olma ve kendisini daha adil bir topluma doğru dönüştürmeyle ilgili artık geri alınması mümkün olmayan iradesini küçümsemektedir. Venezüella, komutan Hugo Chávez’in liderliğinde, dünya halklarını yüzlerce yıldır sefalete mahkûm edip dışlamış olan ulusötesi kapitalizmin yağmacı sistemine karşı kendi alternatifini geliştirmiştir. Bu nedenle ABD hükümetinin eylemleri Birleşmiş Milletler sözleşmesinde kutsanmış kendi kaderini tayin hakkı ve egemenlik ilkelerini ayaklar altına almaktadır.
Bolivarcı Devrim’e, Venezüella halkına ve başında işçi cumhurbaşkanı Nicolás Maduro’nun bulunduğu hükümetine karşı yapılan bu yeni emperyalist saldırı senaryosunda Brezilya Topraksız Kır İşçileri Hareketi, Halk İktidarı’nın merkezî hedef olarak belirlendiği yeni katılımcı demokrasi formları aracılığıyla Bolivarcı sosyalizmin inşa sürecine dönük sarsılmaz ve sağlam desteğini ortaya koyar.
Bolívar’ın yukarıdaki ifadesini hatırladığımız bugünde bizler, Dışişleri’nde ve Beyaz Saray’da toplaşmış iktidarlara Topraksız Kır İşçileri Hareketi’nin Bolivarcı Devrim aracılığıyla günümüzde maddîleşmiş, kurtarıcılarımızın bize miras bıraktıkları arzuları, nihai sonuçları ne olursa olsun savunma konusunda tereddüt etmeyeceğini söylüyoruz.
Hasta la Victoria Siempre [Zafere Kadar Daima]
Viviremos y Venceremos [Yaşayacağız ve Kazanacağız]
Patria para siempre [Anavatan Sonsuza Dek]
Brezilya Topraksız Kır İşçileri Hareketi [MST]

Hiç yorum yok: