FHKC'den Syriza'ya Tebrik Mesajı

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi, SYRIZA ve Yunan halkına 25 Ocak 2015’teki tarihî seçim zaferinden ötürü tebriklerini sunar. Yunan halkı, neoliberalizm, baskı ve Avrupalı emperyalist güçlere teslimiyete itiraz ettiğine dair açık bir mesaj vererek SYRIZA’ya oy vermiş, tasarruf tedbirleri, aşağılanma ve ekonomisinin zaptedilmesine karşı çıkmıştır.
Hükümetleri ekonomik anlaşmalar ve Filistinlilerin hakları hilafına yapılan askerî yardımlar üzerinden Filistin’deki Siyonist işgale dönük destek sunup, Arap dünyasında askerî genişleme ve müdahale politikaları uygularlarken, Yunanistan işçileri, kendilerine dayatılan tasarruf tedbirlerinin sefalet ve işsizliğin artması anlamına geldiğini bilmektedirler. Tasarruf tedbirleri ve emperyalizm savaş çığırtkanlığı ile el ele yürümüş, bu ikisi emekçi halk için sadece daha fazla ıstırap ve acı üretmiştir.
Bugün SYRIZA’ya oy vermek, yeni bir yol, bankaların ve şirketlerin taleplerini değil, halkın ve işçilerin ihtiyaçlarını öne çıkartan demokratik bir ekonomik kalkınma yolunu talep etmek demektir. Bu yol, kitlesel yürüyüşlerle, halkın örgütlenmesiyle ve Yunan halkını yıkımın eşiğine getiren tasarruf programının sona ermesini talep eden sokak gösterileriyle vücut bulmuştur.
Yunanistan’da tasarruf tedbirlerini ve neoliberalizmi savunan partiler ve Yunan yönetici sınıfı, NATO uygulamaları üzerinden İsrail devleti ve Avrupa emperyalizmi ile ittifak hâlinde hareket etmiş, Yunan halkı ise her zaman Filistin halkının safında olmuş, emperyalist savaş ve müdahaleye Yunanistan’ın dâhil olmasına hep karşı çıkmıştır.
SYRIZA ayrıca ekonomik krizi fırsata çevirmeye çalışan aşırı sağcı ve faşistlerin sık sık, açıktan Arap karşıtı olan sloganları ve ideolojileri kışkırttığı gerçeğine atılmış bir tokattır. Şurası gayet açık ki faşizmi yenmek için gerekli araçlar ancak ırkçılığa, faşizme, tasarruf tedbirlerine, neoliberalizme, emperyalizme ve Siyonizme karşı çıkan bir işçi sınıfına dayanan devrimci bir güç içerisinde bulunabilir.
Biz mücadelenin bu seçim sonuçlarıyla yeni başladığını, Yunan halkının tasarruf tedbirleri ve neoliberalizm sürecini sürdürmek isteyen güçlü partilerle yüzleşeceğini ve bu güçlerin Yunan halkının iradesini boşa düşürmek ve saptırmak için tüm imkânlarını seferber edeceklerini elbette biliyoruz. Bu da temel ilişkiyi ve güç dengesini değiştirmeyen bu türden güçlerle yeni bir uzlaşma biçiminin peşinde koşanlarla da mücadele edileceğini gösterir. Toplumu gerçek manada dönüşüme tabi tutacak olan meclis seçimleri değil, Yunan halkının mücadelesidir. Yanılsamaya kendimizi kaptırmamalıyız; bu meclis seçimleri devrimi teşkil edecek şey değildir. SYRIZA’nın aynı zamanda büyük bir sorumluluğu vardır; o, Yunan halkına verdiği vaatleri gerçekleştirmek, bugün ona sunduğu güveni sürdürmek ve Yunan halkının gerçek sosyal adalet taleplerinin altını oymaya çalışacak tüm o güçlere direnmek zorundadır.
Yunanistan’a boyun eğme politikası dayatan aynı güçler, emperyalist ve sömürgeci müttefikleriyle birlikte, Arap dünyası genelinde emperyalist bir dış politika uygulamakta, NATO’ya, müdahalelere ve küresel zulme daha fazla yatırım yaparken, işçilerin ve sosyal programlara aktarılan fonları kesmektedirler. Örneğin İsrail’e nükleer denizaltılar bağışlayan Almanya, Yunanistan’a tasarruf tedbirlerinin uygulanmasını talep etmektedir. SYRIZA ise AB emperyalizmine karşı çıkmış, Filistinlilerin haklarını desteklemiş, İsrail’in işlediği savaş suçlarını kınamış, aralarında FHKC Genel Sekreteri Ahmed Sedat’ın da bulunduğu Filistinli tutsakların özgürlüğü için çağrıda bulunmuştur. Hepimizin karşısında aynı düşman vardır: o, işçi sınıfı ve emekçi halkın sırtına sefalet, sömürü ve sömürgeciliğin yükünü bindirerek, onlardan kâr elde eden emperyalist ve kapitalist güçlerdir.
Dünya halklarının adalet için, işçiler için, emperyalizme karşı elde ettiği her zafer Filistin halkı için de bir zaferdir. Bugün biz SYRIZA’yı tebrik ediyor ve süregiden mücadelede bugün yeni bir adım atan Yunan halkını selamlıyoruz. Bu mücadele, kurtuluş, adalet ve sosyalizm için verilen müşterek bir mücadeledir.
FHKC

Hiç yorum yok: