Guevaracılardan FHKC'ye Selam

Uluslararası Guevaracı Komiteler, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi’ne, 47. kuruluş yıldönümü vesilesiyle, aşağıdaki tebrik amaçlı bildiriyi göndermişlerdir:
FHKC’nin kuruluşunun yıldönümü vesilesiyle bizler, mücadele içerisindeki Filistinli yoldaşlarımızı ve kardeşlerimizi selamlıyoruz.
FHKC’li yoldaşlar, Siyonist düşmana karşı yürütülen direnişte ifadesini bulan anti-emperyalist mücadelenin ön saflarında yer almaktadırlar.
Guevara’nın da ifade ettiği biçimiyle, bizler, devrimciler olarak, yapacağımız her eylemin “emperyalizme karşı bir savaş çığlığı ve insanlığın büyük düşmanına karşı halkın birliği için bir savaş marşı olması gerektiğine” inanıyoruz. Bu sebeple biz, emperyalist düşmana karşı verilen mücadelede onlarla aynı siperde olduğumuz için, Filistinli yoldaşlarımızı tüm gücümüzle destekliyoruz.
FHKC’li yoldaşlar, devrimci tavırlarının karşısında her zaman büyük bedeller ödemişlerdir ve hâlâ ödemektedirler. Bu bedel, şehidlerden ve tutsaklardan oluşan bir bedeldir.
Onlar, tüm dünya genelinde devrimciler için, yenilmez kabul edilen Siyonist düşmana direnilmesinin ve onun yenilmesinin mümkün olduğunu gösteren bir örnektir.
FHKC’li yoldaşlar, sadece şiddetin dilini bilen ve hak eden düşmana karşı koymanın yegâne yolunun direniş olduğunu bir kez daha göstermektedirler.
Bu fırsattan istifade, bizler, FHKC’li yoldaşlarımıza koşulsuz desteğimizi yeniden sunuyor ve onları kardeşçe duygularla selamlıyoruz.
Hasta la victoria, siempre!
Uluslararası Guevaracı Komiteler

Hiç yorum yok: