Nejat

Nejat Kobanê'ye gitmeden uzun süre önce  onu Kobanê'de devrimci eyleme götüren fikirlerini kurmuştu. Kobanê, Nejat'ın kendi deyimiyle, bir "kısa devre" yaratma çabasıydı.
Nejat, değişik yazılarında ve Menkıbe kitabında uzunca bir sol/solculuk eleştirisi yapar. Nejat'ın özellikle Menkıbe'de daha derli toplu hale getirdiği fikirleri Türkiye sol hareketinin temel düşünme biçimlerinden tamamıyla faklıdır ve bir kopuşu içerir.
Sol hareketler, Nejat’ın fikirlerini değil, daha çok Kobanê’deki ölümünü konuştu. Kimileri ise “kendinden saydı”.
Nejat, her şeyden önce bir fikir insanıydı. Bir toplum ve sınıf okuması vardı. Marks'ın kavramlarıyla kurduğu bir ilişki biçimi vardı. Bir devrimcilik inşası vardı.
Nejat'ın ölümünün ikinci yılında, “sol/sosyalist olduğunu iddia edenlerin Nejat'a cevap vermekle mükelleftir” diye düşünüyoruz.
1- Nejat'ın 71 üzerinden Türkiye Solu’na yaptığı politik eleştiri.
2- Sözde ilksel birikim üzerinden kapitalizm okumaları ve kavramsallaştırmaları.
3- Menkıbe'nin ikinci bölümünde “Proletarya: Amele Değil, Emel” başlığıyla Marks'ın kavramlarının nasıl okunması ve kapitalizmin nasıl anlaşılması gerektiği üzerine yazısı.
4- “İç savaş” kavramı ve devrimciliğin bir istisnanın inşası olarak okunması.
Her çevrenin kendi ideolojik zemininden Nejat'la buralardan tartışıp, Nejat'ın eleştiri ve değerlendirmelerine cevap vermesinin Türkiye'ye bir ayna tutacağını düşünmekteyiz.
Hikmet Acun

Hiç yorum yok: