14 Şubat Ayaklanması

Bahreyn Halkının 14 Şubat Ayaklanmasının Yıldönümü
Bahreyn’in Halife rejiminin halka karşı uyguladığı baskıcı ve ayrımcı politikaları sonucu bu ülkenin başta Şiiler olarak halkının ayaklanmasına neden oldu. Böylece Bahreyn halkı bu zalim rejime karşı 14 Şubat 2011’de önceden tahmin edilmeyen büyük bir ayaklanmayı başlattı. Güç ve servetin ayrıcalıklı bir hanedanın elinde bulunması ve bunlar tarafından Bahreyn halkına büyük çaplı sınırlamalar uygulanması, sonunda Bahreyn halkının 14 Şubat’ta sabrının tükenmesine yol açtı. Günümüzde ise Bahreyn halkı, tüm baskılar ve kısıtlamalara rağmen kendi meşru isteklerini elde etmek isteyerek, geçen yıllar boyu bu amaçlar doğrultusunda hiçbir zaman geri adım atmadı.
Ayaklanmaların başlangıcından beri Bahreyn halkı, bu ülkede çeşitli reformlar yapılması için önemli isteklerde bulunmuştur: Tüm mezheplere eşit koşullar sağlayan yeni bir anayasanın oluşturulması, demokratik bir parlamento seçimi, muhalefetlerini ilan etmek sebebiyle tutuklanan tüm mahpusların tahliye edilmesi ve iktidarın Halife hanedanı başta olarak tek elde bulundurulmaması.
Böylece Bahreyn halkının Halife rejimiyle aralarındaki en önemli sorunlarından başlıcası diktatörlük temelinde oluşan bu ülkedeki siyasi yapıdır. Buna göre, Bahreyn Kralı, muhaliflerini önemsemeden sadece kendisinin ve hanedanının istekleri doğrultusunda hareket edip karar veriyor.
Halife rejimi, bu ayaklanmalara olumlu bakmak yerine sert şekilde karşılık vermeye başlayıp halk gösterilerini bastırmaya çalışmıştır. Bu yönde Suudi Arabistan’ın askerî gücüne sığınan Halife, rejimi en büyük muhalif gruplardan olan Vefak Cemiyeti’ni kısıtlayıp büyük Şii Lider Şeyh İsa Kasım’a karşı baskı yapıp Şii muhalifleri vatandaşlıktan çıkarmak gibi tek taraflı uygulamalar yapmaya çalışmıştır.

Hiç yorum yok: