Gerçekte Büyüyen

Gerçekte Büyüyen Halkın Fakirliği ve Zenginin Servetidir
Kapitalizmin sağladığı refah ve kalkınma, dijital rakamlar ve istatistiklerden başka bir şey değildir.
Ekonomik büyümenin meyvelerini daha çok zenginlerin topladığı, milyonlarca insanın ise yoksullaştığı büyüme şeklidir.
Fakiri daha fakir; zengini daha zengin yapan, sömürü düzenidir.
Ekonomide var olduğu söylenen ama hissetmediğimiz %7,4 oranındaki büyüme, ihracata, üretime, tarıma, sanayileşmeye ve teknolojiye dayalı değildir, özelleştirmeye, tüketime, inşaata, zamlara, ithalata, borca, faize ve bin bir çeşit gayri adil vergiyle gerçekleşen bir büyümedir.
Kur’an'a göre, zengini zenginleştiren bu tarz ekonomiler kınanarak:
“O gelirler, yalnız zenginler arasında dönüp dolaşan bir devlete dönüşmesin.”[Haşr:7] buyrulmuştur.
Siz, asgarî ücreti değil, dolar milyarderlerinin sayısını arttırdınız!
Fakiri, kimsesizleri, ezilmişleri, sessiz yığınları değil; ensesi kalınları, para baronlarını gözetip kat kat zengin ettiniz!
Velit Alp

Hiç yorum yok: