Şeyh Servet

Bu fotoğraftaki şahıs Şeyh Servet Efendi'dir.
Kendisi bir Nakşibendi şeyhidir.
Milli Mücadele'den yana vaazlarla halkı aydınlatmaya çalıştığı için 30 Haziran 1919'da görevinden alındı.
23 Nisan 1920'de açılan ilk mecliste Bursa milletvekili olarak yer aldı.
Sovyet devriminden etkilenenler tarafından kurulan Yeşil Ordu taraftarı oldu. Daha da öteye giderek, Yeşil Ordu'nun sol kanadını oluşturan grupla birlikte Türkiye Komünist Partisi'nin öncülü sayılabilecek Türkiye Halk İştirakiyun Fırkası'nın (Türkiye Sosyalist Partisi) kurucusu oldu.
Meclisteki komünist grubun gücüyle İçişleri Bakanı seçilen, ama bakanlığı sadece 2 gün yapabilen Tokat milletvekili Nazım Resmor ve Afyon milletvekili Mehmet Şükrü Koç gibi milletvekilleriyle birlikte partinin faaliyetlerini gizliden sürdürdü.
Dokunulmazlığı kaldırıldı. İstiklal Mahkemesi'nde yargılandı.
İyi bir Nakşibendi yoldaşımızdı. Ruhu için hü!
İdris Özyol

Hiç yorum yok: