Peki Ya Sen?

[Size ne oluyor da, Allah yolunda ve “Ey Rabbimiz! Bizleri halkı zalim olan şu memleketten çıkar, katından bize bir dost ver” diye yalvarıp duran zayıf ve zavallı erkekler, kadınlar ve çocukların uğrunda savaşa çıkmıyorsunuz ? (4-75)]
Bu ayetten sonra aklımıza; Mümbit Hilal, Arakan ve dini, dili fark etmeksizin zulüm altında bulunan tüm coğrafyalar gelmek zorundadır. Ve bu uğurda Allah yolunda o insanlar için sefere çıkmak zorundayız.
Peki ne yapabiliriz?
“Bir zulmü engelleyemiyorsanız, en azından onu herkese duyurun.” [Hz. Ali]
Bu sözü en ufak bir baskı ve zulüm anında sosyal medyada görmekteyiz. Şahsen ben bu sözü sosyal medya hesabında paylaşmış biri olarak, insanların bu söz aracılığıyla atıllıklarının ve akim kalmış iradelerinin arkasına saklandığına inanıyorum. Elbette ki samimi dostlarımız var -Allah onlardan razı olsun- ancak bu mevcuttaki gerçeği değiştirmiyor maalesef.
Bu bakımdan “bizi kendine dost gören o mazlumlar için ne yapabiliriz?” sorusu bu ayeti yaşama yolundaki en önemli sorudur bence.
Nenelerimiz ve dedelerimiz zaten kendilerine bir rol biçmiş, dün gördükleri zulmü yarına aktarmak ve bugün yaşanan zulüm karşısında hiç yoktan dua etmek. Biçilen bu rol doğru veya yanlış mevzu bu değil, sonuç olarak onların bir rolü var ve bunu nefesleri yettiği müddetçe en iyi şekilde yerine getireceklerdir.
Peki biz gençlere düşen nedir?
Şahsen kendim bu zulmü durdurmak adına: Braudel’den Uygarlıkların Grameri’ni, Topçu’dan Ahlak Nizamı’nı, RIUS’tan Kapitalizmin Korkunç Tarihi’ni, Garaudy’den İsrail, Mitler ve Terör’ü, Ortner’den Sacco ve Vanzetti’yi, “en çok da bizlerin kendi aleyhimizde şahitlik yapacağımız günün sahibi olandan” ayetler okuyorum!
Çünkü Allah’ın elçisi son peygamber Hz. Muhammed (as) demiştir ki: “İyiliği emredip kötülüğü sakındıracak bir kimsenin süslenmesi gereken üç özellik vardır ve bunlardan ilki İlimdir”. Ben bu yüzden okuyorum ve Allah yolunda o mazlumlar için bu şekilde mücadele ediyorum. Peki ya sen?
“Harekete geçilmediği sürece şiddeti dua ederek durduramazsınız!” [Malcolm X]
“Sizden her kim bir kötülük görürse, onu eliyle düzeltsin. Eğer eliyle değiştirmeye gücü yetmezse diliyle, ona da gücü yetmiyorsa kalbiyle buğz etsin. Ve işte, imanın en düşük mertebesi budur.” [Ahlakı Kur’an olan]
Arif Dağhan

Hiç yorum yok: