Maun

Kadim Arap toplulukları, su kuyusu etrafında toplanıp yerleşik hayata geçen bedevilerdir (Zemzem kıssası).
Su kuyuları, hem hayatın hem de tüm toplumsallıkların merkezidir.
Su kuyuları yüzünden Arapların sürekli savaş yaptığı tarihin şehadeti ile sabittir.
Yüce Allah kâfirlerden bahsederken “maunu yasaklarlar” buyuruyor.
Tefsirlerde suyun (diğer sayılanlarla beraber) maun olduğu söyleniyor. Yani savaş sebebi olan şeyin tekelleşmesini yasaklayarak İslam, savaşın nasıl ortadan kalkacağını söylüyor.
“Maun” kavramının günümüzdeki tam karşılığı, komünizmdir (petrol ve doğalgaz dâhil tüm hammadde üzerindeki tekelin kalkmasıdır).
Şerafettin Kalyoncu

Hiç yorum yok: