Olacaksızlık Meselesi

Yapacaksızlık Meselesine Bir Cevap: Olacaksızlık Meselesi
Hayır Moruk,
yapacaksızlık bir mesele değil, olsa olsa bir hadisedir. Yapacaksızlık meselesinin, her meselenin peşine bir yapacak çağırıyor olmasındaki sakilliğini giderecek olan da tam budur, çünkü hadise, senin söylediğin benzeri bir çağrıyı içermiyor. Mesele bir miladı, hadise ise tarihin sonunu imliyor bana. Yapacakların olduğu yerde mesele, bittiği yerde olan ise hadisedir. Ve fakat bunların değiştireceği bir şey de yok, olduğundan da değil. Ama nedir? Mesela, mesele senin gitmiş olman, hadise ise burada olmaman. Senin, olmamanın cevap yüklü bir karşılığı var, muhakkak. Bunu, artık ona borçlanmacasına kavrıyorum.
Peki,
yapacaksızlığın meselesizlik ile koşutluğu mutlak mı? Öyle mi demişsin? İkisinin de öyle olduğuna sanmam. Meselesizliğin sinik bir yanı vardıysa, bunun artık ilgili olmadığı pek az şey kalacak demektir. Burası fasit. Meselesizliğin yapacaksızlığı ya da yapacaksızlığın meseleliği de bir kısım züppeliğe tekabül ediyor ve buna yabancı değiliz. Neyin züppelik olduğunu diyecek kadar nöbetçi yargıçlığımız da yok değil çünkü. Burası da kesat.
Senin yapacaksızlığın sanırım benim olacaksızlığım ile denk artık. Yapacaksızlığı başka dilde nasıl deriz bilmiyorum, ama olacaksızlığa non-etant diyebilirim. Yok olan değil, var olmayan.
Olmamak üzere, olmamak için, olmamak yolunda olmak. Var olmamacasına olmak. Yani var olmama işinin getirdiği yokluk. Yani mesele değil, hadise.
Bunlar laf-ü güzaf değil, biliyorsun.
Var olmak ya da yok olmak, görünmekle bağlıdır ve de. Görünür olmak da imza ile açıklanabilir. İşeyerek kendini var eden mahlûkat gibi. İmza, yok olmama çabası, var olma gayesi -gayenin de ötesinde- dayatmasıdır. Görünmeyen, yoktur. İmza, olmayanı var eder, gösterir, görünür, bilinir kılar. Görünür olmayanı, yok olmaktan kurtarır. Gözden ıraklığın endişesi vardır, doğrudur; onu giderir: Nonimlik. Olacaksızlık ise bunların toptan reddi, bunlara hadisenin kendilindenliğiyle külli bir karşı ataktır: Anonimlik.
Mahlaslar anonimliğe dâhil değildir. Bir başkası olarak var olmak, kendini öncelememek olsa da, değildir. Var olmanın yolları, var olmaya varıyor.
Olacaksızlık fakat, yapacaksızlığın aksine bir ağrı değildir.
Bilakis, bir hülyadır.
Yapacaksızlık bir hadise, olacaksızlık ise mükemmel bir meseledir böylece.
Kimbilir nerede ne demektir: la rahate fid dünya…
Var olmamayı, varlıktan sürgit soyunmayı bilmenin adıdır olacaksızlık.
Yapacaksızlıkla bağlıdır ve de.
Y. Ruhi Demir

Hiç yorum yok: