Adları Zikredilmeyen Gerçek İşçilere Hitaben

Saatlerce çalıştığı hâlde emeğinin karşılığını alamayan, hakaret edercesine/yok sayarcasına cüz-i zamlarla susturulan, hayatı asgariye indirgenmiş, tüm asgari ücretli işçilerin 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun!
Maden ocaklarında çalışan, geçim kaygısıyla yeraltında canını hiçe sayarak emek harcayan, ölen/yaralanan/hayatı ıskalayan, tüm maden işçilerinin 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun!
Seyyar satıcılıkla geçimini sağlayan, zabıtaya yakalanıp ekmeğinden olmamak için kuytulara sıkışan, yakalanmakla satış yapmak arasındaki gelgitlerde boğulan, tüm seyyar satıcı işçilerinin 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun!
Çocukluğu unutup/unutturulup büyümek ve para kazanmak zorunda bırakılan, boyacılık/seyyar satıcılık/kâğıt işçiliği/dilencilik vs. yapmaktan başka şans tanınmayan, çocuklukları benliklerinden çalınıp çalışmaya mahkûm bırakılan, tüm çocuk işçilerin 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun!
İnşaatlarda saatlerce çalışan, alnının terini silmeye bile vakti olmayan, çalışmaktan sırtları kamburlaşan, tüm inşaat işçilerinin 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun!
Tekstil atölyelerinde zaman kavramını yitirmişçesine makine başında olan, az kazandığını bile bile çalışma zorunluluğunu omzunda taşıyan, ailesinin geçimini sağlamak uğruna kafasını makineden kaldıramayan, tüm tekstil işçilerinin 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun!
Şehrin her karesinin kirli tozunu yutan, kâğıt toplamak için çöplerde hayat arayan, kâğıtlar/plastikler/tenekeler arasında yaşamı unutan/unutturulan, çoğu kişinin pislik olarak görüp uzak durduğu, tüm kâğıt işçilerinin 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun!
Aileler/toplum/sistem tarafından sokaklara mahkûm edilen, sevgiden/ilgiden/refahtan/karın tokluğundan nasibi çalınıp kaldırımlara itilen, ısınmak ve unutmak için tineri dost edinen, sokak çocuğu damgalı sokağın doğurmadığı, tüm sokak çocuğu işçilerinin 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun!
Açlıktan cinnet geçiren, kendisinin hatta ailesinin canına kasteden, ölümden başka seçenek verilmeyen, tüm ölen hayat işçilerinin 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun!
Eşleri, babaları ya da pezevenkleri tarafından zorla satılıp fuhuş bataklığına itilen, bu bataklıktan kurtulmak istese de toplumca horlanıp ötelenen, toplum tarafından kazanılma gereği hissedilmediğinin şahitliğini yapıp bataklıkta umutsuzca debelenen, bedenlerini satmaktan ruhları hayata küsen, tüm fuhuş işçilerinin 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun!
Cinsiyet sorunu yaşayıp çözümsüzlükten eşcinsellikle yüzleşen, toplumun tokadı/dışlamasıyla travesti damgasıyla hayat süren, onların Allah’ı yokmuşçasına kazanmaktan öte sırt çevrilen, tüm travesti işçilerin 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun!
Adaletsizliğe/eşitsizliğe/hakların yenmesine/sisteme/burjuvaziye/işçi ölümlerine/infaktan uzak benliklere/birileri açken tok gezinmeyi şiar edinmiş kişiliksizlere/haktan uzak nefislere başkaldıran, tüm adalet işçilerinin 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun!
Ekmeğini mazlumlarla paylaşan, mazlumlar için mücadelede ön saflarda yer alan, hakları yenenler için canıyla/malıyla savaşan, tüm insanlık işçilerinin 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun!
Militarizme başkaldıran, zorla silâh tutulmasına ve askerliğe karşı olan, yargının ve askeriyenin nefesi her an ensesinde olup dirençte bulunan, tüm vicdanı ret işçilerinin 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun!
İdeolojileri, militarizmi, yaftaları, hurafeleri, dayatmaları hiçe sayan, akletme yetisini yitirmemiş olan, koyunlaşmaktan münezzeh olduğunu söz ve eylemleriyle onaylayan, tüm akıl işçilerinin 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun!
Tülay Yıldırım Ede

Hiç yorum yok: