Temerküze Karşı Eşitlik

I
İslam'ın temel mesajı, doğrudan iktidar kavramıyla ilişkilidir. İnsanlığın hikâyesi boyunca her zaman birileri ilahlık taslamış ve diğerlerini kullaştırmıştır. La ilahe illallah, ilahlık taslayanların iddialarını dağıtma ve kullaştırılanları yalnızca Allah'a kul olan özgür insanlar hâline getirme davasının parolasıdır. Dolayısıyla, İslam'ın temel hikâyesi ve mantığı, bütün ezen-ezilen ilişkilerinin parçalanmasıdır.
II
Bu temel mantıktan dolayı İslam'ın güç birikmelerine karşı olduğuna inanıyorum. Haşr suresinin 7. ayetini inceleyin. Allah, verdiği hükmü servetin temerküzünün (merkezîleşmesinin, birilerinin elinde toplanmasının) önlenmesi gayesiyle izah eder. Servet iktidarın bir formudur. İktidarın bütün formlarının temerküzü tehlikelidir. Çünkü, bahsi geçen “ilahlık taslamanın” temelinde iktidarın temerküzü vardır.
III
Cumhurbaşkanlığı sisteminde yapılan şey, iktidarın temerküzünün arttırılmasıdır. Daha az kişinin daha çok karar alabilmesidir. Hız ve istikrar vurgusu bununla ilişkilidir. İktidar temerküz ettikçe, müzakereye gerek kalmaz ve süreçler hızlanır. Tek adam eleştirilerine gerçek bir cevap yerine Mustafa Kemal'in pratiğiyle cevap verilmesi bundandır. Değişikliğin savunucuları, zımnen iktidarın temerküzü amacını kabul etmektedir.
IV
İslam'ın temel mesajı gereği (madde 1), güç birikmelerine karşı olduğumdan (madde 2) ve cumhurbaşkanlığı rejimine yönelik değişikliğin tek amacı gücün daha da biriktirilmesi olduğundan (madde 3) dolayı anayasa değişikliğine karşıyım. Şahıslarla alakalı meseleden çok önce ilkesel olarak karşıyım. cumhurbaşkanı babamın oğlu olsa yine karşıyım.
V
Tüm dünyada ihtiyacımız olan şey, daha büyük iktidarlar kurmak değil, iktidarı olabildiğince üleşmek, bölüştürmek, infak etmektir. Okuldaki, ailedeki, işyerindeki, arkadaş ortamındaki, etnik gruplar arasındaki, tüm ülkedeki ve hayatın her alanındaki iktidar ilişkilerini olabildiğince eşitlikçi bir yere doğru çekmeye çalışmalıyız. Büyük iktidar odaklarını dağıtarak ilahlık taslamanın zeminini peşinen yok etmeye gayret etmeliyiz.
Emre Berber

Hiç yorum yok: