Emperyalizmden Dost Olmaz

Devrimci mücadeleye bilinçli-aktif bir şekilde katıldığım ilk dönemlerde gerçekleştirdiğimiz çok nitelikli bir kampanya vardı.
AKP iktidarının ilk yılları ve ülkede “demokrasicilik” rüzgârlarının estiği, AB uyum süreci adı altında geniş emekçi kitlelerin maniple edildiği bir dönemde “Ne ABD Ne AB, Çözüm Demokratik Devrimde” şiarıyla bu kampanyayı Türkiye-Kuzey Kürdistan'ın birçok bölgesinde gayet başarılı bir şekilde örgütlemiştik.
Yine devrimci tarihimizden öğrenip miras aldığımız 6. Filo Eylemi, İncirlik Askerî Üssü karşıtı eylemler, NATO karşıtı protestolar, Füze Savunma Sistemi karşıtı etkinlikler... kısacası emperyalizme karşı geliştirilen bilinç ve tavır bir devrimci hareketin en temel niteliklerindendir.
Bu niteliği dejenere olan, erozyona uğrayan her devrimci hareket bir müddet sonra adı dışında devrim mücadelesiyle bir bağ kuramaz.
Son yıllarda, özellikle PYD-YPG güçlerinin Suriye'de emperyalist güçlerle geliştirdiği ilişkilerin de etkisiyle, emperyalizm algısı ve bilgisinde çok önemli kırılmaların yaşandığını gözlemliyorum.
Suriye'de altı yıldır devam eden savaş boyunca ve özellikle ABD emperyalizmi öncülüğünde koalisyon güçleri adı altında fiilî olarak Suriye topraklarının bir kez daha işgali karşısında şimdiye dek neredeyse hiçbir devrimci kurumun elle tutulur bir çalışma yapmaması, bırakalım böyle bir çalışmayı, “bütün emperyalistler ve işbirlikçisi piyon örgütleri Suriye'den defolun” yönlü bir sözlü deklarasyon dahi açıklamamış olmaları, yukarıda anlatmaya çalıştığım kırılmanın iyi bir yansımasıdır.
100 yılı aşkın kanlı tarihi bizlere defaatle ispatlamıştır ki emperyalizmden dost olmaz.
Hıdır Gürz

Hiç yorum yok: