Elhamdulillah

Her geçen gün biraz daha yalnızlaşıyoruz. Bu durumu nimet olarak görüyorum. İnsan kalabalıkları, doğruyu düşünmeye, hatta düşünmeye bile engel oluyor. Bunu çok net anlıyor ve görüyoruz.
Kalabalıklar, siz doğruyu düşünmeye gayret etseniz bile sizin doğru düşüncelerinizi yanlış olarak hissettirir. Bu bir algısal yanılsamadır aslında, ama farketmek için kalabalıklardan uzaklaşmak gerekir.
Misâl :
Saddam binlerce insan öldürmüş bir zalimdir. Bu durumda meydanlarda sesimiz kısılana kadar “zalim Saddam" diye haykırabiliriz değil mi?
Zulme sessiz kalınmamalı ve engel olunmalıdır, çünkü bu inancımız gereğidir...
Peki; zalime engel olmak için, zulme sessiz kalmamak için emperyalistlerle işbirliği yapıp aynı kıbleye yöneldiğiniz insanların ülkesinin işgal edilip parçalanmasına destek olur musunuz?
Hatta destek olmayı gayri ahlâkî bir biçimde para ve makam karşılığında abartıp emperyalistlere hizmet eder misiniz?
Bütün bunların sizinle aynı kıbleye yönelen; çocuk, kadın, erkek, yaşlı, genç dinlemeden milyonlarca insanın katledilmesi, namusunun kirletilmesi, vatan topraklarının işgal edilmesi ve parçalanması ile sonuçlansa siz yine de bu durumu normal görüp savunur musunuz?
İşte yalnız olsanız, yukarıdaki sayılan yaşanmışlıklar ve şahitlikler sonucunda bugün hâlâ emperyalistler için dua etmezdiniz
Tövbe eder, âlemlerin Rabb'i olan Allah'tan af dilerdiniz.
Ama kalabalıklar size dünyanın ve ehl-i kıblenin başının belası siyonist plân için emperyalistlere dua ettirir, yardım diletir bu da yetmez, bir de bununla övündürür...
Yalnız olsaydınız utanırdınız!
Ama kalabalıklar size bu utancı bile yaşatmaz!
İşte yalnızlık onun için nimettir...
“Elhamdulillah”.
Mehmet Harputluoğlu

Hiç yorum yok: