Proletarya

Her sözümüzü götürüp bağladığımız, seslendiğimiz harekete geçmeye çağırdığımız bu proletarya soyut bir hayal midir?
Proletarya yok mudur?
İn midir? Cin midir?
Proletarya, bugün sermaye sınıfının azgın, gerici ideolojik sosyal ve politik saldırıları altında yaşamın dışına düşmüş, üretim araçlarından yoksun olduğu kadar düşünsel ve politik araçlardan da yoksun çoğunluktur.
Bir avuç asalağın servetinin garantiye alındığı bir sistem içinde sürekli baskı saldırı ve yokluklar içerisinde olan milyonlarca insandır.
Bir parça ekmek, başını sokacak bir çatı ve vaktini kendini tüketerek geçiren insan olma haklarını kullanamayan köledir.
Emin olmalısınız ki sermayedardan daha çok bu insanlar ile karşılaşırsınız sokakta, mahallede, yaşam alanlarında.
Yaşam alanlarında yaşayamayan ama birilerini yaşatanlardır.
Öyle ise bizim özgürlük çağrımız, insan olmaya dönük insanlık mücadelesidir.
Proletarya, sistem için, tıpkı onur gibi, yaşamın sonudur.
Bu sondan yola çıkarak yeni bir başlangıcı keşfetmesidir proletaryanın devrimden anladığı.
Onun hangi milletten ya da dinden geldiğinin önemi yoktur.
Komünistler bu büyük ordunun aklı yüreği ve kurmayıdır.
Barış Bayraktutan

Hiç yorum yok: