Hatırlayın

Bunu kimse unutmasın!
İktidardakiler ve onların ardına saklanmış burjuva sınıfı, bugün gün yüzüne vurmuş bayağı çıkarları için alelacele çıkardıkları yasalarla üniversitelerden bilimi ihraç etmiş bulunuyorlar.
“Onun dik patikalarında yorucu tırmanışları göze alan” hocalarımızın birikimidir, bir fetvanın hükmüyle güpegündüz kurban kılınan. Her şey değişir, “aynı nehirde iki kere yıkanamazsın”ı, “değişmeyen tek şey değişimdir”i zor yoluyla susturursan, eh geriye, yaratılmış bir yaratılış güruhunun gürültüsü kalır elbet.
Unutulmasın!
Aynı burjuvazi ve onların iktidar kıldıkları, çok değil iki yüz elli yılı biraz aşkın bir tarihte zor yoluyla tahttan indirdiği aristokrasiyi her mecliste yargılarken şöyle derdi:
“Onlar ki gelişimin önünde durmuş, bilime karşı hurafeye kapılmış asalak bir sınıftı. İşte bizler bu kangreni kesip attık.”
Hatırlayın.
Platon'un zeytin gölgesinde toplanan akademiasından beri tekrarlanır ve bilinir ki, zaman bir sudur.
Kimi zaman bentleri yıkıp aşarak, kimi zaman sessizce sızarak ilerler geleceğe.
Hatırlayın!
O tahtları elbirliğiyle kırıp yakacak bir sınıf hemen göz hizamızdadır.
Can Deniz Eraldemir

Hiç yorum yok: