Sessizlik Bakıyor

bir kez daha bilinmeden geçen zamanlar
kimseler konuşmasın sessizlik bakıyor.
Aman ha belki görmediniz siz bakın
konuşmayın sakın sessizlik bakıyor.
konuştukça bir kalp gibi cam kırıkları gönderiyoruz tüm damarlara
parçalıyoruz!
sessizlik bakıyor.
...
beklenilmeyen zamanlar bunlar.
beklenilecek kelimelerle anlatılmayacak kadar hazırlıksız.
belki bir boşluğa dalarak,
belki bir hiçliği varsayarak.
sadece hissedilebilecek olan.
anlatılmayacak zamanlar bunlar.
öyle zamanlar ki,
ne kelime bırakılmış yasaksız,
ne gözyaşı bırakılmış akmayan.
susmak dışında her şey yok edilmiş.
şiirlerin en ücra kelimelerine bırakılmış anlatılması gerekenler.
susun sessizlik bakıyor!
ha geçti şimdi anlatabiliriz.
şiirlerin en giz yerine saklanmış en açık söylenecekler.
katırlar sahiplerini taşımış ulu bir derenin
kıyısında
susmak kalmış,
susmaması gereken insanlara.
dağ karlarla kaplı sonsuzlukla örülmüş.
koşuyor sonsuzlukta biri.
bir can arıyor bir cansızlık içerisinde.
sonra susmak kalıyor susmaması gereken insanlara.
susun hepiniz
sessizlik bakıyor.
bir kuş havalanıyor sessizlik içerisinde.
susun sessizlik bakıyor.
tüm kuşlar uçuyor birden,
avcıların ulaşamayacağı bir yere.
elinde sapanlılar çaresizce bakıyor,
göğün engin maviliğine.
mavi gerçekten de huy galiba göğün maviliğini göze alabilenlere.
elinde tüfekler avcılar çaresiz.
çare bizmişiz meğerse.
uçabilecekken uçamayan kuşlar.
çare bizmişiz kanadı olup da kara toprağa bağlı kuşlar.
şimdi konuşun sessizlik bakıyor.
susmayın sessizlik bakıyor.
...
yaşam sonsuz yollarla dolu bir kuş için.
yürüyerek bakmayın yollara sessizlik bakıyor.
umutsuzluk mavilikte yok.
uçan kuşlar öğütlemiş idi.
şimdi;
susmayın sessizlik bakıyor.
düşünüzü büyütün karanlık bakıyor
tutuşsun ellerimiz, ezgisiz bir türkü bakıyor.
bağırın sessizlik bakıyor.
ağlayın mutluluk bakıyor.
ölmeyin yaşam bakıyor.
yaşayın ağız dolusu gülerek ölüm bakıyor.
gülün toprakta bırakılan gülüşler uğruna.
bugün yaşayın yarın bakıyor.
Ali Eren Demir

Hiç yorum yok: