Aya Çıkmak

Sanki ODTÜ’de okuyanlar aya çıktı.
Mühendislik, mimarlık fakültelerinde okuyanlar aya çıktı.
Tıp, siyasal, sosyoloji, tarih, coğrafya, edebiyat, sanat okuyanlar aya çıktı.
Öğretmenlik okuyanlar aya çıktı.
Bir İmam Hatipliler aya çıkamadı... Vah ki vah.
Kafası çalışmaz, laik kafalı biri öyle diyor.
Diyor ki; “İmam Hatip okullarından aya çıkan var mı?”
Zekâya bak... Neymiş? İmam Hatip okullarından aya çıkan olmadığı için gereksizmiş.
E kardeşim, Türkiye'deki hangi okullardan aya çıkan oldu ki?
Kapatın gitsin hepsini... Aya adam çıkaramayan okul gereksizdir madem.
İslam’a inanmış, Kur'an'ı esas alan insanlar olarak, zaten İmam Hatip okullarında verilen eğitimin Kur'an'da anlatılan İslam ile ilgili olmadığını, sırf namaz kıldırmak üzere adam yetiştirilmek için, Mustafa Kemal tarafından 1924 yılında kurulduğunu bilmiyor muyuz?
Sanki her okulun görevi, aya çıkacak adam yetiştirmek. Böyle bir algıyı bu adamlar hangi zekâyla üretiyorlar ki?
Müslüman toplum kendi camisini yapar. Kendi imamını, kendi müezzinini bulur. Eğer çok sıkıldıysanız İmam Hatip okullarından, kapatın gitsin. Tabii Mustafa Kemal'den izin alabilirseniz. Çünkü İmam Hatip okullarının kurucusu, banisi Atatürk... Derdiniz varsa, gidin Anıtkabir’e, bir bir sıralayın.
Bizi de rahat bırakın. İmam Hatiplileri de rahat bırakın.
Türkiye Cumhuriyeti’nin okullarında okuyan hiç kimse aya çıkmadı.
Kapatın gitsin hepsini… Aya adam çıkaramayan okullardan hayır mı gelir?
Mehmet Çoban

Hiç yorum yok: