Şeyh Bedrettin

Şeyh Bedrettin, Sultan Beyazıt'ın oğlu Musa Çelebi'nin kazaskeri, yani en üst düzey danışmanıdır.
Sünni geleneğin içinden çıkmış, Sünni geleneğe eleştirel bir bakış kazandıran zamanının belki de tüm zamanların tek Sünni âlimidir. Musa Çelebi'nin kazaskeri olması, maalesef Musa Çelebi ile birlikte kendisinin de sonunu getirmiştir.
Sünni geleneğe karşı geliştirdiği bu eleştirel bakış, Şeyh Bedrettin'in Alevi, Bektaşi olduğu ile ilgili yanlış bir algıyı da birlikte getirmiştir. Oysa Şeyh Bedrettin, bundan altı asır önce bugünkü İslam âlimlerinin bile ulaşamayacağı evrensel ve entelektüel bir bakış açısına ulaşmış, bırakın Aleviliği, Bektaşiliği, Hristiyan ve Musevi din adamlarını bile etkileyecek özgürlükçü, eşitlikçi ve adalet temeline dayalı, Kur’anî bir görüşü temellendirebilmiş, kendisinden beş asır sonra kapitalizme karşı alternatif projeler üretmek için çabalayan sosyalist, komünist, marksist düşünce adamlarına ilham kaynağı olmuştur.
Sünni saltanat geleneğine muhalefeti nedeniyle kendisine ait ne kadar kayıt, bilgi, kitap belge varsa zamanının sultanları tarafından ortadan kaldırılmış ve bir bilinmezliğe gömülmek istenmiş olsa da hâlâ gerek müntesipleri olarak gerekse eserleri bakımından varlığını sürdürmektedir.
Mehmet Dalkanat

Hiç yorum yok: