Köleliğe Karşı

Asgari ücreti belirlemek için toplanan ve ağırlığı iktidar ve sermaye sahiplerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, şu aralar emekçilere nasıl yüzde sıfır zam vereceğini ayarlamakla meşgul...
Ülkemizin ve bütün Ortadoğu’nun bir ateş çukuruna itilmeye çalışıldığı bir vasatta emekçiler gittikçe derinleşen kapitalist koşulların dayatmasına doğrudan muhatap olmaya devam ediyorlar.
Yoksulluk ve açlık sınırları her gün yükselirken köleci sistem kalıcılaşmaya çalışıyor.
Savaş ve çatışma koşullarının faturası emekçilere çıkarılmak isteniyor.
Patronlar emekçileri sadece bir maliyet unsuru olarak gördüklerini pervasızlıkla beyan ediyorlar.
Onların insan onur ve haysiyetiyle yaşama hakkını alenen reddediyorlar.
Biz bütün bu pespaye tabloya yıllardır itiraz etmeye çalışıyor, hakikatin ve zulme karşı adaletin mücadelesini yükseltmeye çalışıyoruz.
“Sermayenin Değil Rabbimizin Kuluyuz” şiarıyla her 1 Ocak'ta olduğu gibi 2017'nin ilk gününde de aynı düsturla meydanlara çıkıyoruz.
Eğitim İlke-Sen
Sağlık İlke-Sen
Özgür Yazarlar Birliği

Hiç yorum yok: