Gafil

İktidarı “Sünni Türk" olarak okuyan ve savunan kitlelerin ya bilmedikleri (ki liderlerinin isteyerek gözardı ettiği manası çıkar) ya da bilip de sessiz kalmayı tercih ettikleri gerçek, bu kitlelerin en basit ifadesiyle gaflet içerisinde olduğunu gösterir.
Türkiye’de yeni süreçte oluşturulan iktidar tekil değil, bir bloktur.
Bu iktidar bloğunu oluşturan ortaklar Erdoğan şahsında AKP’liler (bir anlamda muhafazakârlar), Doğu Perinçek şahsında ulusalcılar ve Bahçeli şahsında milliyetçilerdir ki esas itibariyle bunlar faşist kesimdir.
Doğu Perinçek'in "bizim çizgimize geldiler" deklaresini, "ilişkileri biz yürütüyoruz" sözünü, komuta kademelerindeki Ergenekoncu paşaları, kamu kurumlarına doldurulan faşistleri unutarak/göz ardı ederek “Müslüman lider, Müslüman iktidar" tarafgirliği yaparak devletin her türlü baskı ve istibdat faaliyetlerini aklama yarışına girişenler, gerçeğin üstünü örtüp kendilerine güzel gelen bir yalanı yaşayan ve yaşatanlardır.
Bu tutumun insanî ve imanî bir tutarlılığı olmadığı gibi, FETÖ'de tecrübe edildiği üzere, bunun hem kendilerine hem de öteki olarak görüp düşmanlaştırdıkları halk kitlelerine çok büyük zararları olacaktır.
İstibdat rejimini oluşturan ve besleyenler, elbet bir gün kendilerinin adalete muhtaç olacaklarını bilmeli ve bu gidişattan vazgeçmelidirler.
Allah basiret ve tövbeye vesile olacak iman nasip etsin.
Salih Çetin

Hiç yorum yok: