Antikapitalist Müslümanlar’la Söyleşi

Merve Ayhan: Neden anti-kapitalizm? Bir şeyin antisi ya da izm’i olmak zorunda mı? Neden bir gençlik hareketi?
Özgür Kazım Kıvanç: Kapitalizm bizce, yaşadığımız çağda çok daha yoğun ve kapsayıcı olmak üzere, yaklaşık dört yüzyıldır egemen konumdaki sömürü sisteminin adıdır. Yaratılmış bütün canlıların geçimliği olan ve Allah’ın nimet olarak adlandırdığı hammaddeyi ve bunları daha “değerli” hale getiren, insanın da dâhil edildiği üretim araçlarını özel mülkiyet adı altında tekelinde tutarak, tüm canlıları yalnızca kendisine değer üreten kölelere dönüştüren bir iktidar biçimidir. Yani yalnızca Allah ile yarattığı kullar arasında kurulması gereken bir ilişki biçimini, şirk dediğimiz ara ontoloji oluşturarak kendisine eviren ve azınlık bir sınıfa hizmet eden sömürü düzenidir Kapitalizm. Kur’an’dan referansla Nemrut ve Firavun gibi şirk dü­zenlerine benzeyen, ancak o zamanlardan günümüze daha karmaşık halde gelişerek, çok daha derinlere nüfuz eden bir hal almıştır. O halde bu şirk düzeni içerisinde emeği sömürülen, yani Kur’an’ın “Mustazaf” dediği ezilen pozisyonda olan herkesin tarihsel olarak konumlanması gereken yer, kendini nereye dayandırıyorsa dayandırsın kapitalizm karşıtlığı olmalıdır. Bu yüzden biz de kendimizi tarihsel bir tanımlama olan Anti-Kapitalist ve tüm zamanlarda kendimizi ifade ettiğimiz Müslüman tanımının bileşkesi olan bir isimle Anti-Kapitalist Müslümanlar olarak tanımladık.
Söyleşinin devamı İştirakî dergisinin 10. sayısında yer almaktadır.
Açıklama Notu: Söyleşi, bir tez çalışması dâhilinde gerçekleştirilmiştir. 2015 tarihli söyleşide fikirlerine başvurulan isimler, sonraki süreçte Antikapitalist Müslümanlar çalışması ile bağlarını kopartmışlardır. Biz genel mânâda kişilerle değil, olgunun, hareketin kolektif varlığı ve tarihi ile ilgili olmamız sebebiyle söyleşiyi paylaşmayı uygun bulduk. Kişiler geçici, mücadelenin kolektif tarihi kalıcıdır.

Hiç yorum yok: