Hâlâ Oradayız

Eskiden sistem, laikliği ve demokrasiyi reddeden, İslam devleti ideali olan, tağut, küfür, şirk, tevhid, kıyam, İslamî hareket, nebevî yöntem, rab, ilah, firavun, karun vb. kavramlarla tavır geliştiren müslümanları küçümser, böcek gibi görürdü.
Bu kesimden haberdar olan laikler, demokratlar da “siz hâlâ 1.400 yıl öncesinde misiniz?” türünden ifadelerle kendilerini ileride, Müslümanları geride görür, onlara kibirle muamele ederdi.
Şimdi ise İslam’ın bu en temel kavramlarını kullanan insanlara herkesten önce dünün hızlı müslümanları itiraz ediyor.
Kendileri bu kavramları ağızlarına almadıkları gibi, muhataplarına “siz hâlâ orada mısınız?” sözüyle yaklaşıyorlar. Bu kavramlardan, bu dünyadan, bu idealden utanıyorlar.
Kemalistleri aslında elli yıl geriden takip ediyorlar, bir fark yok.
Kendi zihinleri tamamen seküler, milliyetçi, devletçi kavramlarla tarumar olduğu için, bu kavramları ağızlarına bile alamıyorlar. Bunu da hep aynı numarayla gizlemeye çalışıyorlar: “siz hâlâ orada mısınız?”
Bir yerde siz, “hâlâ orada mısınız?” diye konuşan birileri varsa, bilin ki o ya yorgun düşmüş birisi ya da sistemin nimetlerinden pay almış birisidir.
Bizse hâlâ oradayız.
Yerimizi daha da berkitme çabasındayız.
Ahmet Şahin

Hiç yorum yok: