Bu mu Kardeşlik?

Nebi (sav) Medine'ye Müslüman olduklarını bildirmeye ve kendi ile görüşmeye gelen bir kabileyi onların kendi lehçeleriyle karşılamıştır. Lehçe farklılıklarını zenginlik olarak gören Peygamber’in dilleri tanımayan, reddeden ümmeti... Nebi (sav) çevre ülkelere yazdığı davet mektuplarında “eğer İslam'ı kabul ederseniz, ülkenizi yine kendiniz yöneteceksiniz” demiştir... Muaz b. Cebel (ra) ve de Ali’yi (ra) Yemen'e yönetici olarak değil, danışman olarak göndermiştir. Tüm bunlar İslam'ın emperyal amaçlar taşımadığının açık kanıtıdır. Muaz'a zekatı onlara anlatmasını söylerken de, “onların (Yemenlilerin) zenginlerinden alınan fakirlerine verilen” demiştir... Görüldüğü gibi, asla sömürü mantığı yok. Uygulamaları tamamen bu şekilde olmuştur. Sallalahu aleyhi ve sellem...
Bir evlat düşünün, büyümüş ve evlenmiş... Babasının (çok iyi bir baba düşünün) evinde kalmak zorunda mıdır? Evini ayırabilir ama babası ile ailesi ile hukuku devam eder. Onları yüz üstü bırakamaz. Gadr edemez. Etse Allah'tan bulur.
Müslümanlar İslam'ın çocuklarıdır (Selman-ı Farisi'nin bu anlamdaki sözüne atf ile) evleri, devletleri, toplulukları farklı da olsa ümmet bütünlüğüne bağlı ve sadık olmalılar. Bu anlamda Kürtlerin bağımsız devlet kurmaları yadırganmamalı. “Neyiniz eksik” denilmemeli. Kürtlerin de kendileri hakkında karar alma hakları, özgürlük hakları vardır. Bu Allah'ın her bireye ve halka verdiği haktır. Ümmetin birliği devletlerin ortadan kalkmasıyla değil, ümmetin tüm unsurlarının özlük haklarına saygı duymakla gerçekleşir. Buradan bakıldığında, ulus-devletlerin ümmeti inkisarı hayale uğrattığı açıktır.
İsrail'i tanıyan bir Türkiye... Cezayir kıyamında Fransa’yı destekleyen bir Türkiye... Suriye'de katliam yapan İran ve diğer bazı gruplar... İsrail ile anlaşmalar ve görüşmeler yapan Mısır... Cemaati İslamiye’yi zindanlara, idamlara gönderen Bangladeş...
Ümmetin durumuna bakar mısınız?!! Ayrıca şu anki birlik kuruluşları hiç de etkili ve adil değil. Halepçe katliamı gerçekleşirken İslam Konferansı toplantı yapıyordu ve tek kelime edilmedi konuyla alakalı. Bu mu kardeşlik?! Kürtler ümmetin bir parçasıdır. Allah'ın verdiği hakkı kimse kimseden alamaz. Cihan hâkimiyeti mefkûresine ve ulus-devlete duyurulur.
Emrah Kutluay

Hiç yorum yok: