Avrupa Komünist Gençlik Örgütleri

Avrupa Komünist Gençlik Örgütlerinin Faşizmle Mücadele Kararı
8-9 Mayıs 1945’te faşizm insanlığa karşı en büyük suçlardan birine son verilerek çökertildi.
Faşizmin yenilgisi, bilhassa komünist partilerin ve gençliğin önemli katkısının asli rol oynadığı ulusal kurtuluş hareketlerinin ve Sovyetler Birliği’nin içinde bulunduğu anti-faşist güçlerin verdiği uzun soluklu mücadelenin bir sonucuydu. Kızıl Ordu askerleri ve tüm Sovyetler Birliği halkı muazzam fedakârlıklarda bulundu ve zafere ulaşmak için en ağır yükü sırtlamayı bildi. Faşizme karşı kazanılan zafer SSCB’yi dünyada en büyük otorite hâline getirdi.
Zaferden yetmiş yıl sonra AB anti-komünizmi resmî politikası hâline getirdi ve bugün kendince tarihi yeniden yazmaya çalışıyor. Aynı zamanda hedeflerine ulaşmak için Neonazileri ve sağcı popülistleri koruyor hatta onlara parasal destek sunuyor. Ana medya utanmadan Nazi Almanya’sı ile Demokratik Alman Cumhuriyeri ve Sovyetler Birliği’ni eşitliyor. Anti-komünist siyasetin bir devamı olarak Kızıl Ordu sembolleri yasaklanıyor, öte yandan Naziler sokaklarda özgürce yürüyor, komünistlere ve anti-faşist eylemcilere saldırıyorlar.
Ukrayna’da Naziler, ülkenin doğal rezervlerini ve enerji kaynaklarını, ayrıca jeopolitik konumunu kontrol altına almak isteyen AB ve NATO’nun çıkarlarına odaklanan, faşistlerle birlikte kurulacak bir hükümeti tesis etmek için, iç savaşa ve anti-demokratik darbeye katıldılar. AB saldırganlığının kökleri kapitalist Rusya ile yaşanan çatışmaya dayanıyor ve bu saldırganlık Rusya’nın askerî kuşatmasına yol açıp bölgedeki barışı tehdit ediyor ve savaş tehdidini artırıyor.
Genel manada emperyalist çelişkiler derinleşiyor, gerici muhafazakâr partilerse kapitalist kriz derinleştikçe Avrupa genelinde birçok ülkede önemli bir güç kazanıyor, bu partiler söz konusu krizi kapitalist sistemin çıkarları dâhilinde çözmenin yollarını arıyorlar. Bunların başvurduğu en önemli taktiklerden biri sefaletin artması ile ilgili olarak mültecileri ve diğer göçmen gruplarını suçlamak. Müslümanlara yönelik korkuyu körüklemek suretiyle bu partiler savaşı meşrulaştırıyorlar, silâhların sayısal artışına destek oluyorlar.
Genç komünistler olarak bizler faşizme ve onun destekçilerine karşı sürekli mücadele vermiş olanların bıraktığı geleneği sürdürüyoruz. Sosyal demokrasi dâhil, kapitalist yönetimin hiçbir türevi gençlerin umutlarını ve arzularını savunamaz. Bu seçeneklerden birini tercih etmek yerine, gençliğin gündelik çıkarları için işçi sınıfı ile birlikte mücadele etmesi şarttır.
Avusturya Komünist Gençliği [KJÖ]
COMAC, Belçika [Belçika İşçi Partisi gençlik kanadı]
Katalonya Komünist Gençliği [JCC]
Kıbrıs Birleşik Demokratik Gençlik Birliği [EDON]
Fransa Genç Komünistler Hareketi [MJCF]
Sosyalist Alman İşçileri Gençliği [SDAJ]
Yunanistan Komünist Gençliği [KNE]
İtalya Komünist Gençlik Cephesi [FGC]
Portekiz Komünist Gençliği [JCP]
Devrimci Komünist Gençlik Birliği - RKSM (b)
İspanya Genç Komünistler Birliği [UJCE]
Genç Komünistler Kolektifi [CJC] İspanya
Türkiye Komünist Gençliği [KG]

Hiç yorum yok: