Müslümanlar Adına Yapılan Katliamlardan Beriyiz!

Son dönemlerde İslâm adına, Müslümanlar adına hareket ettiklerini iddia eden birtakım gruplar ortaya çıkmakta ve bunlar, dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir anlayışında, hiçbir dininde, hiçbir ideolojisinde kabul görmeyecek eylemlere imza atmakta ve insanları canice boğazlamaktadırlar. Gerçekleştirdikleri katliamları ise felsefik, dinsel ve epistemik olarak İslâm diniyle ve mefkûresiyle bağdaştırmaya çalışmaktadırlar. Bunu yaparken de bir hayli başarılı retorikler kullanılmakta ve bu kara propagandaya ciddi sayıda taraftar bulunmaktadır. Bu durum, ülkemizde ve dünyada İslâm'a karşı olan bakışı olumsuzlaştırmakta ve Müslümanlara karşı kitlesel bir tepki halini doğurmakla birlikte, onları toplumsal ve siyasal bir linçe tabi tutmaktadır. Biz Müslümanlar olarak, dinimizin bir savaş anlayışı olarak gösterilmesinden, katliamlarla, savaşlarla anılmasından rahatsızlık duyduğumuzu, buradan tüm dünyaya ilan ediyoruz!
Çünkü bizim için İslâm, “Şefkatin, barışın ve birliğin adıdır.” Katliamların, kadınları cariye yapmanın ve sağa solda insanları havaya uçurmanın ismi değil.
Çünkü bizim için İslâm, “Kim, bir cana kıymamış ya da yeryüzünde bozgunculuk yapmamış olan bir canı öldürürse, sanki bütün insanları öldürmüş gibidir.” ayet-i kerimesinde buyrulduğu gibidir. Çoluk-çocuk, yaşlı-genç ayırt etmeden insanları öldürenler iddia ettiği gibi değil.
Çünkü bizim için İslâm, “İyilikle kötülük bir olmaz. (Sen kötülüğü) En güzel olan şeyle sav. O zaman bir de bakarsın ki, seninle arasında düşmanlık bulunan kimse, sanki sıcak bir dosttur.” ayet-i kerimesindeki ince çizgidir.
Masum insanları sıraya dizip kafalarını kesen, onları cariye, köle yaparak pazarlarda satan ve dünyaya-insanlara nefret kusanların insanlığa vazettiği İslâm anlayışı yalnızca vahşiliktir, barbarlıktır ve Allah'ın diniyle uzaktan yakından alakası yoktur.
Amacımız kendimizi birilerine karşı aklamak değildir. Biz, günde 5 vakit önünde secde ettiğimiz Allah'tan başkasına hesap vermeyiz ve O'nun rızası dışında hiçbir şey bizim için bağlayıcı değildir. Gayemiz, İslâm'ı savaşla özdeştiren, onu bir katliam olgusu gibi gören ve bu yönlü propaganda yapan anlayışa karşı bir tepkidir.
Bu hedefle biz, cennet uğruna, cehennemi yeryüzüne taşıyanlardan beri olduğumuzu tüm dünyaya ilan ediyoruz!
Şahid ol ya Rab, şahid ol ya Rab, şahid ol ya Rab...
Ahmet Buluğtekin

Hiç yorum yok: