"Ezilenlerin sesi soluğu, sokakların gözü kulağı olmaya devam etmekte kararlıyız"

Toma suyuna öldürücü kimyasallar koyma, gaz fişeğini insanlara nişan alarak kullanma, plastik mermiler gözlerimize sıkma yoluyla protesto hakkını engelleme konusunda kendi yasalarını hiçe sayan Ankara Emniyet bürokrasisinin, son günlerde, saldıracağı eylemlerde kayıt yapanlardan sarı basın kartı sorduğu gözlenmiştir. Emniyetin amacının, yukarıda, protesto hakkını kullanan insanlara yapacakları ölümcül saldırıların kayıt/kanıt altına alınmasını önlemeye yönelik olduğu açıktır.
Video, ses ve fotoğraf kaydı yapmak, yasalarca yasaklanmamış, her yerde ve her durumda, herkese serbesttir. Hiçbir makam ya da kişi bu hakkı keyfince engelleyemez. Habercilik görevi ise, sadece devletin verdiği sarı basın kartı taşıyan icazetli kimselerin tekelinde değildir.
Son örneklerini Gezi ve Kobanê eylemlerinde gördüğümüz gibi, devlet görevlilerinin bunca işkence ve cinayet sicili ortadayken, bütün kayıt araçlarıyla devleti gözlem altına almak, devletin öldürücü, keyfi saldırganlığının görsel tutanağını tutmak ve insanlara deşifre etmek, kanıtlar oluşturmak, bu zulmün kontrol edilmesi, cezalandırılması açısından önemlidir, halkın can güvenliği bakımından ise bir zorunluluktur.
Biz, video/eylemciler olarak her türlü baskıya karşın, yukarıdaki haklarımızı sonuna kadar kullanmaya, ezilenlerin sesi soluğu, sokakların gözü kulağı olmaya devam etmekte kararlıyız.
Seyr-i Sokak (facebook, twitter, vimeo, youtube)

Hiç yorum yok: